Institut de Formació Contínua

Avís legal

 
I.-INFORMACIÓ GENERAL
 
En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i l’altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web és la Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), en endavant l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, amb domicili social al carrer Ciutat de Granada, núm. 131, 08018 Barcelona, amb CIF G 64489172 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2320.
 
II.-ACCEPTACIÓ DE L’USUARI I ÚS CORRECTE DEL WEB
 
Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir-hi i utilitzar els materials que s’hi contenen implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les següents condicions:
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
 
Aquest web i tots els seus continguts, incloent els signes distintius, els textos, imatges, so i qualsevol un altre material són propietat de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, d'algun organisme vinculat a aquesta Fundació, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.
 
© Tots els drets estan reservats a l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. Queda estrictament prohibit utilitzar els continguts d'aquesta pàgina web, així com els signes distintius, marques, nom comercial i nom de domini de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.
 
L’accés a aquest lloc resta subjecte a les següents condicions:
 
- Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
- L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Fundació.
- L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.
- En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
- L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions d’aquest avís.

COOKIES (GALETES) I ADRECES IP.
 
L’usuari accepta l’ús de galetes i seguiments d’adreces IP. El nostre analitzador de trànsit del site utilitza galetes i seguiments d’adreces IP que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, si l’usuari ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.
 
Aquest lloc web informa que està adherit al sistema publicitari de “Google” que utilitza galetes per mostrar continguts publicitaris relacionats amb la navegació realitzada per l’usuari. Quan un usuari accedeix a un lloc web adscrit al servei de “Google” i fa clic en aquest, s’introdueix una galeta en el seu navegador, a través de la qual “Google” recopila informació de la navegació de l’usuari per gestionar i després publicar anuncis a través del programa de publicitat “Google Adsense”. L’usuari pot inhabilitar en qualsevol moment l’ús de la galeta de Google a través de la desactivació d’aquesta galeta en el seu navegador.
 
OBTENCIÓ DE DADES DEMOGRÀFIQUES EN GOOGLE ANALYTICS:
 
- Les funcions de Google Analytics que ha implementat basades en la publicitat de display (per exemple, remarketing, informe d'impressions de la Xarxa de Display de Google, integració de DoubleClick Campaign Manager o informes de dades demogràfiques i interessos de Google Analytics).
- Amb l'ús de Configuració d'anuncis, els visitants poden inhabilitar Google Analytics per a la publicitat de display i personalitzar els anuncis de la Xarxa de Display de Google.
- L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona utilitza la funció de remarketing amb Google Analytics per publicar anuncis online,
- altres proveïdors, inclòs Google, poden mostrar els seus anuncis en llocs d'Internet,
- L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i altres proveïdors, inclòs Google, usen les cookies d'origen (com la cookie de Google Analytics) i les cookies de tercers (com la cookie de DoubleClick) combinades per informar, optimitzar i publicar anuncis basant-se en les visites anteriors al lloc web.
- L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i altres proveïdors, inclòs Google, usen les cookies d'origen (com la cookie de Google Analytics) i les cookies de tercers (com la cookie de DoubleClick) combinades per informar sobre com es relacionen amb les visites al seu lloc les impressions dels anuncis, altres usos dels serveis publicitaris i les interaccions amb aquestes impressions dels anuncis i serveis publicitaris.
-La manera en què usa les dades de la publicitat basada en interessos de Google o les dades d'audiència de tercers (com l'edat, el sexe i els interessos) amb Google Analytics. 
 
III.-PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
 
El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, dels serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E de 12 de juliol de 2002).  
 
L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona garanteix la confidencialitat de les dades personals que es facilitin a través de les pàgines d’aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.
 
A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà , de manera expressa, de l’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d’exercitar-los.
 
IV.-OFERTA ACADÈMICA DE L'INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
 
L'oferta acadèmica de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona està subjecta als mecanismes d'aprovació i reconeixement de la Universitat de Barcelona, tant para els programes Màster, com pels de Postgrau o Diplomes d'extensió.

Per tant, la mateixa segueix els criteris i procediments establerts per l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona amb la finalitat de la seva aprovació acadèmica per part de la Delegació del Consell de Govern i del Consell Social de la Universitat en matèria de cursos propis de Postgrau i cursos d'extensió universitària en un sentit ampli.

Aquest procediment d'aprovació està subjecte a un calendari i a criteris que vetllen per la qualitat acadèmica i de funcionament dels títols propis i de la formació contínua.

Aquest procés podria excepcionalment determinar canvis o ajustos en algun programa concret, en aquest cas s'informaria als alumnes abans de l'inici del curs, respectant tots els seus drets.
Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa