Avís legal

Avís legal 

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI) 
 
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén acomplir a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.
  
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.
 
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA es reserva el dret de modificar qualsevol mena d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
 
1. DADES IDENTIFICATIVES
 
Nom de domini: www.il3.ub.edu
Nom comercial: INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA IL3-UB
Denominació social: FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
NIF: G64489172
Domicili social: C/ Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona
Telèfon: 933 093 654
Correu electrònic: bbdd@il3.ub.edu
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya nº 2320.
 
2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
 
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.
 
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.il3.ub.edu.


El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest .
 
Per realitzar qualsevol mena d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic bbdd@il3.ub.edu.
 
3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
 
El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
 
Ús de cookies
 
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida d’aquestes.
 
Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. Això pot permetre, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver-se de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc.,sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.
 
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.
 
Política d'enllaços
 
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedirà a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
 
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, prega que ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.
 
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el seu  correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.
 
Adreces IP
 
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.
 
4. OBTENCIÓ DE DADES DEMOGRÀFIQUES EN GOOGLE ANALYTICS
 
- Les funcions de Google Analytics que ha implementat basades en la publicitat de display (per exemple, remarketing, informe d'impressions de la xarxa de display de Google, integració de DoubleClick Campaign Manager o informes de dades demogràfiques i interessos de Google Analytics).

- Amb l'ús de configuració d'anuncis, els visitants poden inhabilitar Google Analytics per a la publicitat de display i personalitzar els anuncis de la xarxa de display de Google.

- L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona utilitza la funció de remarketing amb Google Analytics per publicar anuncis online.

- Altres proveïdors, inclòs Google, poden mostrar els seus anuncis en llocs d'Internet.

- L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i altres proveïdors, inclòs Google, usen les cookies d'origen (com la cookie de Google Analytics) i les cookies de tercers (com la cookie de DoubleClick) combinades per informar, optimitzar i publicar anuncis basant-se en les visites anteriors al lloc web.

- L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i altres proveïdors, inclòs Google, usen les cookies d'origen (com la cookie de Google Analytics) i les cookies de tercers (com la cookie de DoubleClick) combinades per informar sobre com es relacionen amb les visites al seu lloc les impressions dels anuncis, altres usos dels serveis publicitaris    i les interaccions amb aquestes impressions dels anuncis i serveis publicitaris.

- La manera en què usa les dades de la publicitat basada en interessos de Google o les dades d'audiència de tercers (com l'edat, el sexe i els interessos) amb Google Analytics. 
 
5. OFERTA ACADÈMICA DE L'INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
 
L'oferta acadèmica de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona està subjecta als mecanismes d'aprovació i reconeixement de la Universitat de Barcelona, tant per als programes màster, com pels de postgrau o diplomes d'extensió, per tant segueix els criteris i procediments establerts per l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona amb la finalitat de la seva aprovació acadèmica per part de la Delegació del Consell de Govern i del Consell Social de la Universitat en matèria de cursos propis de postgrau i cursos d'extensió universitària en un sentit ampli.
 
Aquest procediment d'aprovació està subjecte a un calendari i a criteris que vetllen per la qualitat acadèmica i de funcionament dels títols propis i de la formació contínua. Aquest procés podria excepcionalment determinar canvis o ajustos en algun programa concret. En aquest cas s'informaria els alumnes abans de l'inici del curs, respectant tots els seus drets.
 
6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
 
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Barcelona.