Patronat

El patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació.

El patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació.

La Fundació per acord unànime del Patronat, de data 14 de desembre  de 2012, va donar compliment a l'obligació d'adaptar els Estatuts de la Fundació a allò acordat en la Llei 4/2008, de 24 d'abril del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a lesPersones Jurídiques.

Actualment  la composició del Patronat Fundació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona és :

 • Dr. Joan Guardia Olmos

  President

  Rector de la UB

 • Sr. Joan Corominas Guerin

  Vicepresident primer

  President del Consell Social de la UB

 • Vicepresidenta segona

 • Dra. Marina Solé Catalá

  Secretària

  Secretària General de la UB

 • Sr. Miquel Amorós March

  Vicesecretari no patró

  Secretari del Consell Social de la UB

 • Sra. Glòria Matalí Costa

  Patrons nats

  Gerent de la UB

   

 • Patrons designats pel Consell Social

  Sra. Isolda Ventura Aransanz
  Vocal del Consell Social
   
  Sra. Núria Aymerich Rocabert
  Vocal del Consell Social

 • Dra. Pilar Delgado Hito

  Patrons designats pel Rector o Rectora de la Universitat de Barcelona, d’entre els Vicerectors o Vicerectores de la Universitat de Barcelona

  Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat

 • Patrons designats pel Rector de la Universitat de Barcelona

  Dr. Marius Dominguez  Amorós
  Vicerector de Formació Permanent i Professional

  Dr. Jesús Velaza Frías
  Degà de la Facultat de Filologia

  Dr. Antonio de Pàdua Garcia Trilla
  Degà de la Facultat de Medicina

  Dr. Ramon Alemany Leira
  Degà de la Facultat d’ Economia

 • Dr. Oscar Mascarilla Miró

  Patró designat pel Rector en representació de l’Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona

  Director de l’Agència de Postgrau