Propòsit de l'IL3-UB

El nostre propòsit és acompanyar i assessorar les persones i les organitzacions en la seva formació i desenvolupament personal i professional al llarg de la seva vida.

El nostre propòsit és acompanyar i assessorar les persones i les organitzacions en la seva formació i desenvolupament personal i professional al llarg de la seva vida en tots els àmbits presents a la Universitat de Barcelona, sigui quin sigui el seu nivell de coneixement inicial i les seves aspiracions.

La Fundació Institut de Formació Contínua IL3-UB aspira a acompanyar les persones i, per extensió, les organitzacions on treballin, i a ajudar-les a convertir-se en professionals lliures, honestos, crítics, sensibles i responsables amb el seu entorn, capaços de desenvolupar-se autònomament en un context de canvis i fluctuacions contínues.

I que la societat els reconegui tres competències fonamentals.

Competències fonamentals

 • RECERCA DE SOLUCIONS I PRESA DE DECISIONS

  Buscar activament solucions i saber escollir entre les diverses opcions, valorant les alternatives possibles, els seus efectes i els seus riscos. Actuar en conseqüència, assumint la responsabilitat de la decisió presa.
 • ESPERIT EMPRENEDOR:

  Disposar de la iniciativa, la proactivitat i la constància necessàries per impulsar projectes innovadors o de canvi que aportin valor en l’àmbit personal, organitzatiu o social; amb responsabilitat i enfocats a l’acció i els resultats.
 • COMPETÈNCIA DIGITAL:

  Fer un ús creatiu, crític i responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació per arribar als objectius relacionats amb l’àmbit professional i formatiu, el context social i la identitat digital.

Els nostres valors

La Fundació, com a membre del Grup UB, també subscriu els valors de la Universitat de Barcelona de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat.

Els nostres valors són/Són quatre pilars que estan presents en tot el que fem:

 • TRANSPARÈNCIA en les dades, processos i comunicacions
 • COMPROMÍS amb la societat, alumnes i organitzacions que confien en la nostra activitat formativa i en els nostres serveis
 • QUALITAT de servei, buscant la satisfacció i el compliment de les necessitats i expectatives dels nostres clients
 • MILLORA CONTÍNUA impulsada per totes les persones que formen part de l’organització

La nostra visió estràtegica

La nostra visió estratègica és/És ser una institució de referència al mercat nacional i internacional en la formació multisectorial i en línia, sempre amb la vocació de donar continuïtat i complementar l’oferta acadèmica de la Universitat de Barcelona.


Per aconseguir aquesta visió, t’expliquem els cinc eixos fonamentals del nostre pla estratègic 2018-2022.

PLA ESTRATÈGIC 22@

Ens transformem per créixer

 • VOCACIÓ INTERNACIONAL

  Enfortint les activitats dirigides a la internacionalització de la nostra oferta formativa i serveis.

 • SINGULARITAT I PRESTIGI UB

  Augmentant la singularitat i el reconeixement de l’oferta formativa, vinculada al prestigi de la Universitat de Barcelona, fent-la atractiva i d’interès pel mercat laboral.

 • PERSONALITZACIÓ

  Definint una oferta formativa amb mòduls independents que permetin la generació d’itineraris personalitzats adaptats a l’experiència del client.

 • CULTURA DIGITAL

  Formant les persones per un món digital, introduint la tecnologia al procés formatiu i desenvolupant les competències digitals necessàries.

 • FORMACIÓ A LES EMPRESES

  Acompanyant les organitzacions en la seva actualització a través de la formació contínua des de l’àrea de solucions corporatives, detectant i cobrint les seves necessitats de formació.