La nostra història

IL3-UB 25 anys construint talent

IL3-UB 25 anys construint talent

L’any 1993, la Universitat de Barcelona va inaugurar els “Estudis de Formació Contínua” amb la finalitat de desenvolupar un canal de relació entre la universitat, la societat i el teixit empresarial que permetés donar resposta a aquelles necessitats formatives de les persones al llarg de la seva vida.

Naixia el centre de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

timeline IL3