Delegat de protecció de dades

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona fa de les seves dades, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades: 
 
Correu electrònic: dpd@il3.ub.edu
Adreça postal: C. Ciudad de Granada, 131
Telèfon: 933 093 654