Màster en Atenció Precoç i Família

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Atenció Precoç i Família

Semipresencial
88 setmanes
master atencion temprana

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

21/10/2024 - 30/6/2026

Modalitat

Semipresencial

Horari

Modalitat expandida de pràctiques: 7h de pràctiques setmanals distribuïdes en 1 o 2 dies, en horari de matí (9 a 14h), de tarda (15 a 19h) o tot el dia, de dilluns a divendres (252h anuals en 36 setmanes).
Modalitat intensiva de pràctiques: 14h de pràctiques setmanals, distribuïdes de 2 a 4 dies, en horari de matí (9 a 14h), de tarda (15 a 19h) o tot el dia, de dilluns a divendres (252h anuals en 18 setmanes).

Preu

5.140

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

Máster Atención Precoz y Familia

L'atenció precoç és el conjunt d'intervencions dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys, a les seves famílies i al seu entorn, l'objectiu del qual és donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents dels nens amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los. Aquestes intervencions, que han de considerar la globalitat del nen, han de ser planificades per un equip de professionals d'orientació interdisciplinària. (Federació Estatal d'Associacions de Professionals d'Atenció Primerenca, GAT).

La cooperativa de treball associat DELTACOOP, d'iniciativa social sense ànim de lucre, després de més de 20 anys d'experiència treballant en primera línia com a recurs especialitzat i de referència en petita infància a través del seu CDIAP (xarxa concertada per la Direcció General de l´Autonomia Personal i la Discapacitat, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya) que dóna cobertura a la població infantil de Begues, Castelldefels, Gavà i Viladecans, posa en marxa al 2.012 el Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i família, ampliant-lo a màster al 2.017.

Aquest màster s'estructura en un primer any de formació teoricopràctica 100% on-line i un segon any de pràctiques als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç gestionats per DELTACOOP a la província de Barcelona (Castelldefels, Gavà, Begues i Viladecans, amb realització d'un projecte de recerca i un diari experiencial.

El Màster de Formació Permanent en Atenció Precoç i Família de l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona és una especialització en prevenció, detecció i intervenció de trastorns del desenvolupament, ja siguin greus i permanents o lleus i transitoris, que puguin aparèixer en les primeres etapes vitals del nen/a, així com la intervenció en l'entorn socioeducatiu i sanitari del nen i la seva família. Aporta eines per potenciar la capacitat de desenvolupament i benestar del nen/a i recursos i estratègies terapèutiques per orientar i assessorar a les seves famílies, acompanyant als pares en la criança i/o en el procés d'acceptació de les necessitats i dificultats específiques dels seus fills .

Aquest màster et capacita per exercir en serveis d'atenció precoç i en tots aquells serveis que requereixin un coneixement especialitzat de la petita infància i les seves famílies.

Objectius

 • Capacitar-se com a professionals per a la intervenció en Atenció Precoç.
 • Dotar-se de coneixements i estratègies terapèutiques de treball, amb nens que presentin disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o estiguin en risc de patir-les; tant trastorns greus i permanents com a lleus i transitoris.
 • Adquirir recursos pel treball amb les famílies i el seu entorn.
 • Aplicar a la pràctica amb casos reals els continguts teòrics assumits en el primer curs.
 • Realitzar una reflexió de l'experiència subjectiva de les pràctiques per poder créixer en el rol professional.

Tres raons per escollir-lo

 • Inclou 252 hores de pràctiques en els CDIAP s de la Cooperativa DELTA (província de Barcelona).
 • Pioner en la formació experiencial, mitjançant la qual podràs experimentar com ressona la intervenció en tu mateix perquè no retorni com un problema a la família.
 • Respon a la necessitat d'especialistes en un sector amb forta incidència en la prevenció, i atenció a menors de 6 anys, on la demanda de serveis ha augmentat en els últims anys.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

TESTIMONIAL DEL MÀSTER

Colaboradores

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Atenció Precoç i Família per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

violencia
Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Programa

1. Mòdul general: Introducció i seguiment del curs i Avaluació. Els serveis d'atenció precoç: CDIAP
1.1. Introducció al curs.
1.2. Navegació per la plataforma.
1.3. Formant equip.
1.4. Expectatives.
1.5. Seguiment del curs.
1.6. Tutoria grupal.
1.7. Valoració del curs.
1.8. Recursos d'Atenció Primerenca a Espanya.
1.9. El treball en equip en Atenció Primerenca

2. Fonaments neurològics i desenvolupament psicomotor des dels 0 als 6 anys
2.1. Fonaments neurològics del desenvolupament infantil.
2.2. Perspectiva des de l'Atenció Primerenca del desenvolupament psicomotor dels 0 als 6 anys.
2.3. Signes d'alarma, factors de risc i factors de protecció en el desenvolupament infantil.
2.4. Síndromes neurològics i fenotips conductuals.

3. La família i la seva funció en el desenvolupament infantil dels 0 als 6 anys
3.1. La família com a context de desenvolupament: criteris d’intervenció en les funcions, rols i estils educatius.
3.2. Evolució de la família: noves realitats, noves pautes d’intervenció en relació a la criança.
3.3. Indicadors i situacions de risc a la família. Factors de protecció.
3.4. La família davant la discapacitat en la primera infància.

4. Valoració diagnòstica en atenció precoç
4.1. Procés de valoració diagnòstica en la primera infància.
4.2. Instruments de valoració 0-6 anys.
4.3. Valoració social en atenció precoç.

5. Tècniques i estratègies d'intervenció terapèutica en trastorns de la primera infància: intervenció amb l'infant i la seva família (I)
5.1. Tècniques i estratègies d’intervenció en el Retard Global del Desenvolupament.
5.2. Tècniques i estratègies d’intervenció en el Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual.
5.3. Tècniques i estratègies d’intervenció en el Trastorn Emocional / Conducta.
5.4. Tècniques i estratègies d’intervenció en el trastorn per dèficit d’atenció i en la hiperactivitat.
5.5. Tècniques i estratègies d’intervenció en trastorns de la relació i la comunicació: TEA.

6. Tècniques i estratègies d'intervenció terapèutica en trastorns de la primera infància: intervenció amb l'infant i la seva família (II)
6.1. Tècniques i estratègies d’intervenció en el trastorn motor.
6.2. Tècniques i estratègies d’intervenció en la plurideficiència i en trastorns sensorials.
6.3. Tècniques i estratègies d’intervenció en els trastorns del llenguatge.
6.4. Tècniques i estratègies d’intervenció en les dificultats derivades de la criança i l’entorn.
6.5. Tècniques i estratègies d’intervenció en famílies amb risc social.
6.6. Altres formes d’intervenció des dels CDIAT: teràpia aquàtica, grup d’ajuda psicomotriu, grup de criança, grup de suport a famílies amb fills amb trastorns greus i permanents, aplicació de la pràctica psicomotriu en un centre matern-infantil, grup terapèutic d’atenció intensiva.

7. Pràctiques presencials

8. Projecte d'investigació
8.1. Objecte d'investigació i pla de projecte.
8.2. Primers resultats.
8.3. Conclusions preliminars.
8.4. Projecte final d'investigació.
8.5. Presentació del projecte.

9. Treball experiencial del rol professional

Destinataris

Psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials, educadors socials, pedagogs, tècnics d’educació infantil, neuropediatres, neuropsicòlegs, mestres d’ educació especial, psicomotricistes, que estiguin interessats en iniciar la seva carrera professional en el camp de les intervencions en atenció precoç o que vulguin actualitzar els seus coneixements en aquest àmbit.

Professorat

Direcció

Sr. Jordi Muner Armengol
Pedagog. Llicenciat en Ciències de l'Educació en l'especialitat de Pedagogia Terapèutica i Postgrau en Assessorament Psicopedagògic per la Universitat Autònoma de Barcelona, UAB. Postgrau i Màster en Teràpia Familiar per l'Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de Sant Pau i la Universitat Autònoma de Barcelona. Psicoterapeuta per la FEAP. Terapeuta familiar i supervisor docent per la FEATF. Mediador familiar pel Centre de Mediació en Dret Privat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Vanessa Muñoz
Psicòloga per la UJI. Màster en Psicologia Clínica a l'Escola de Terapeutes de Conducta de Valencia i Postgrau de Trastorns Emocionals i Psicopatologia Infantijuvenil i Aspectes Legals (UAB). Formació especialitzada en el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (UAB). Formació complementaria en Expressió - Comunicació, Llenguatges i Interculturalitat a nivell socioeducatiu, per l'Associació d'Expressió Corporal de Barcelona i Musicoteràpia per la UB. Actualment, cursant Postgrau de Postadopció a la UB i un altre de Gestalt Infantil a l'Institut Integratiu de Barcelona.

Coordinació

Sra. Laura González de Rivera
Llicenciada en Psicologia per la Facultat Blanquerna (URL). Máster en Atenció Precoç i Família (URL). Máster en Logopedia Infantil en el Hospital de Sant Pau (UAB). Postgrau en Especialistes en Psicomotricitat i Postgrau en Teràpia Psicomotriu a Blanquerna. Curs de neuropsicologia infantil i evolutiva per la UAB. Formació actualitzada en desenvolupament infantil, trastorns del desenvolupament i models d'intervenció terapèutics.

Quadre docent

Sra. Cristina Coll
Llicenciada en Psicologia, especialitat clínica (Universitat de Barcelona). Màster en Logopèdia: rehabilitació dels trastorns del llenguatge i la parla (UPC). Màster en Psicologia Jurídica (UNED). Curs de Postgrau en Psiquiatria Infantil i Juvenil (Hospital Sant Joan de Déu). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i l'abordatge logopèdic. Terapeuta del CDIAP Delta des del 2008. Sòcia de la mateixa entitat des del 2011.

Sra. Eva Sepulveda
Diplomada en Logopèdia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Postgrau en Intervenció Logopèdica en persones amb lesió cerebral. Postgrau en Formació d'Especialistes en Psicomotricitat i Postgrau en Teràpia Psicomotriu (URL). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i l'abordatge logopèdic. Especialista en Teràpia Miofuncional. Terapeuta del CDIAP Delta des del 2008. Sòcia de la mateixa entitat des del 2011.

Sra. Gabriela Ganc
Llicenciada en Medicina (Universidad de Buenos Aires) i residència a clínica pediàtrica realitzada a l'Hospital J. P. Garrahan de la mateixa ciutat. Màster en Neuropediatria cursat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (UAB). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb l'abordatge neuropediàtric. Anteriorment neuropediatra al CDIAP Delta i actualment neuropediatra a ASPACE.

Sra. Gemma García
Llicenciada en Psicologia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Màster en Atenció Precoç, Fundació Bosch i Gimpera (UB). Postgrau en Psicomotricitat Relacional i Terapèutica (ISEP i UVIC). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament i psicopatologia infantil, així com en atenció precoç. Directora Tècnica del CDIAP Delta des del 2008. Sòcia de la cooperativa Delta des del 1999. Presidenta de la Unió Catalana de Centres d'Atenció Precoç.

Sra. Laia Ferrer
Llicenciada en Psicologia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Postgrau en Tècniques i Principis Bàsics. Postgrau en Anàlisis de Processos Terapèutics del Màster en Teràpia Cognitiu-Social (UB). Màster en Intervenció Psicomotriu Preventiva i Terapèutica (UVic). Formació complementària de cursos d'actualització i seminaris relacionats amb el desenvolupament infantil i la família. Anteriorment terapeuta del CDIAP Delta i exsòcia de la mateixa entitat des del 2007 fins al 2018. Actualment Psicòloga-Psicomotricista col·laboradora en diferents espais de salut i d'acompanyament emocional a la infància i família de Barcelona. Tutories dins el Màster d'Intervenció Psicomotriu Preventiva i Terapèutica de la Universitat de Vic.

Sra. Laia Martínez
Diplomada en Fisioteràpia per la Facultat de Ciències de la Salut a la Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Postgrau en Fisioteràpia Pediàtrica i Postgrau en Teràpia Psicomotriu (URL). Postgrau en Bobath (Neurodevelopmental Treatment) per la UB i l'Hospital Sant Joan de Déu. Formació en el Concepte Halliwick (Teràpia Aquàtica). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i l'abordatge en la fisioteràpia pediàtrica. Fisioterapeuta del CDIAP Delta i Coordinadora al CAE La Saleta. Sòcia de la mateixa entitat des del 2006. Presidenta de la Cooperativa Delta des del 2019.

Sra. Cristal Seco
Llicenciada en Filosofia (Universidad de Santiago de Compostela). Graduada en Psicologia (UNED). Màster en Psicologia General Sanitària (UdG-UOC). Diploma d'especialització en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica (URL). Postgrau en Teoria i Pràctica Psicoanalítica (Institut del Camp Freudià). Participant dels Grups de Recerca Psicosi i Autisme i el Nen i l'Adolescent al Discurs Analític a la Secció Clínica de Barcelona (ICF). Anterioment terapeuta del CDIAP Delta. Actualment terapeuta al CDIAP de l'Equip 40.

Sra. Núria Gómez
Llicenciada en Filologia Hispànica, especialitat de Lingüística per la Facultat de Filologia (Universitat de Barcelona). Màster en Patologia del Llenguatge per l'Escola de Patologia del Llenguatge de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (UAB). Postgrau d'especialització en Logopèdia Infantil per l'Escola de Patologia del Llenguatge de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Màster en Teràpia Familiar Socioeducativa per l'Escola Itinere (IL3-UB). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament infantil, la família, el llenguatge i la comunicació en el nen petit i la discapacitat. Terapeuta del CDIAP Delta des del 2007. Sòcia de la mateixa entitat des del 2009.

Sra. Núria Ollé
Llicenciada en Psicologia (Universitat Autònoma de Barcelona). Màster en Atenció Precoç i Família (URL). Postgrau en Trastorn de l'Espectre Autista: Diagnòstic i intervenció (UB). Postgrau en Diagnòstic neuropsicològic i enfocament terapèutic de les alteracions del desenvolupament a la primera infància (UAB i Fundació Parc Taulí). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb els trastorns del neurodesenvolupament, el desenvolupament infantil i la família. Terapeuta del CDIAP Delta del 2006. Sòcia de la mateixa entitat des del 2009.

Sra. María Remedios Cantó Piñero
Llicenciada en Psicologia (Universitat Rovira i Virgili). Postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica i Especialització en Teràpia Breu Estratègica i Centrada a les Solucions (Centre KINE de Teràpia Familiar). Formació específica en Pràctica Psicomotriu Aucouturier, Educativa, preventiva i d'ajuda Terapèutica, a l'Associació per a l'Expressió i la Comunicació (AEC). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el camp de l'atenció 0-3 anys a Espais Familiars. Terapeuta del CDIAP Delta des de 2016 i al CAE La Saleta.

Sra. Laura González de Rivera
Llicenciada en Psicologia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport a la Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Màster en Atenció Precoç i Família (URL). Màster en Logopèdia Infantil per l'Escola de Patologia del Llenguatge de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (UAB). Postgrau en Especialistes en Psicomotricitat Educativa (URL). Postgrau en Especialistes en Psicomotricitat Terapèutica (URL). Màster en Neuropsicologia a l'Associació Espanyola de Psicologia Cognitiva Conductual (UAB). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament, primera infància i psicopatologia infantil. Coordinadora del Màster i Postgrau en Atenció Precoç i Família (IL3-UB). Coordinadora Tècnica del CDIAP Delta de Castelldefels. Membre del Consell rector de la mateixa entitat. Sòcia de la cooperativa des del 2007.

Sra. Neus Raventós
Diplomada en Treball Social i Educació Social (Universitat Ramon Llull). Màster en Counselling per la Fundació Pere Tarrés (URL). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb la intervenció familiar, la diversitat funcional, drets i ajudes socials i el treball en xarxa. Treballadora Social del CDIAP Delta des del 2005 i del CAE La Saleta. Coordinadora del Servei DELTA Proinfància des del 2018. Sòcia de la mateixa entitat des del 2006.

Sra. Pepa López
Llicenciada en Psicologia, especialitat Educativa (Universitat de Barcelona). Postgrau en Especialització en Assessorament i Orientació Psicopedagògica (UB). Postgrau en Atenció a la Diversitat (UAB). Màster en Logopèdia (UPC-ISEP). Formació en Intervenció Sistèmica en Infància, Adolescència i Família a l'Institut Gestalt de Barcelona. Formació sistèmica en constel·lacions en intervenció grupal al Centre Espiral. Participació en Xarxes d'Infància 0-3 municipals. Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament, primera infància, família, psicopatologia infantil i atenció precoç. Acreditació Clínica en ADOS 2, ADI-R. Terapeuta del CDIAP Delta des del 2001. Sòcia de la mateixa entitat des del 2005.

Sra. Silvia Pastor
Llicenciada en Psicologia (Universitat de Barcelona). Màster en Atenció Precoç i Família (URL). Postgrau interuniversitari d'acolliment, adopció i postadopció (UB). Postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica (Centre Kine de Teràpia Familiar). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb els trastorns del neurodesenvolupament, el desenvolupament infantil i la família. Acreditació Clínica en ADOS 2, PECS 1. Certificació Psicòloga General Sanitària. Terapeuta del CDIAP Delta del 2015.

Sra. Susana Gabarrón
Llicenciada en Psicologia (Universitat de Barcelona). Màster en Actualització en Psicopatologia Infantil, Juvenil i Adults (URL). Curs de Formació especialitzada en Atenció Precoç en la Unitat d'Atenció Precoç de l'Hospital N. Sra. del Mar de Barcelona. Postgrau en Actualització en Psicopatologia Clínica (UB). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i la família. Coordinadora Tècnica del CDIAP Delta de Viladecans. Sòcia de la cooperativa des del 2000.

Sra. Xènia Martínez
Diplomada en Fisioteràpia (Universitat Ramon Llull). Postgrau de Fisioteràpia Pediàtrica (UIC) i màster en Teràpia Psicomotriu preventiva i terapèutica (UVIC). Terapeuta formada en el concepte Halliwick (Teràpia Aquàtica). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i l'abordatge en la fisioteràpia pediàtrica (Fisioteràpia i TEA, Kinesiotape, Avaluació de l'infant de 0 a 6 anys). Fisioterapeuta i psicomotricista en el CDIAP Delta des del 2016.

Sra. Vanessa Muñoz
Llicenciada en Psicologia (Universitat Jaume I). Màster en Teràpia Familiar (UdG). Màster en Psicoteràpia i Teoria del Vincle Afectiu (UdG). Màster en Psicologia Clínica (ESTECO). Postgrau interuniversitari en Postadopció (UB i URL). Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Infantojuvenil i Aspectes Legals (UAB). Postgrau en Expressió-Comunicació, Llenguatges i Interculturalitat a la Pràctica Socioeducativa i Creació de Projectes (AEC. UB). Postgrau en Gestalt Infantil (Institut Integratiu). Certificat EuroPsy (EFPA). Acreditació Clínica en ADOS 2, ADI-R. Formació Específica en el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (UAB). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament, primera infància, família, psicopatologia infantil i atenció precoç. Directora/Coordinadora del Màster i Postgrau en Atenció Precoç i Família (IL3-UB). Terapeuta en el CDIAP Delta i membre del Consell Rector de la mateixa entitat. Sòcia de la cooperativa des del 2011.

Sra. Chari Jordan
Llicenciada en Pedagogia (Universitat de Barcelona). Màster en Logopèdia (ISEP i UVIC). Formació en Pedagogia Sistèmica MES-Institut Gestalt. Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i atenció precoç. Coordinadora tècnica del CDIAP Delta de Viladecans i Gavà. Sòcia de la cooperativa des del 2002. Secretària del Consell Rector de la mateixa entitat.

Sra. Roser Sánchez Torrents
Diplomada en Fisioteràpia per la Facultat de Ciències de la Salut de la Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Postgrau en Fisioteràpia Pediàtrica. Màster en Logopèdia. Postgrau en Bobath (Neurodevelopmental Treatment), a la UB i a l'Hospital Sant Joan de Déu. Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i l'abordatge en la fisioteràpia pediàtrica. Terapeuta del CDIAP Delta des del 1998. Sòcia de la mateixa entitat des del 1998.

Sra. Fina Fernández Cavero
Llicenciada en Psicologia, especialitat clínica (Universitat de Barcelona). Màster en Logopèdia y en Pertorbacions del Llenguatge i de l'Audició (UB). Formació complementaria de cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament infantil i atenció precoç. Terapeuta del CDIAP Delta des del 1998. Sòcia de la mateixa entitat des del 1999.

Sra. Roser Piñol
Llicenciada en Psicologia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i en Psicopedagogia (Universitat Oberta de Catalunya). Màster en Atenció Precoç, Fundació Bosch i Gimpera (UB). Postgrau en Patologia del Nadó a ANNE Fundació. Formació complementària i cursos d'actualització relacionats amb el desenvolupament infantil, la neuropsicologia, la psicopatologia infantil i l'atenció precoç. Psicòloga a l'Escola d'Educació Especial de la Fundació ASPACE Barcelona. Professora de la UOC al seu Grau de Psicologia a l'assignatura de Psicologia del Desenvolupament: Infància.

Sra. Claudia Sierra
Llicenciada en Psicologia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Màster en Psicopatologia Infantojuvenil (UAB). Màster en Psicologia General Sanitària (UDIMA). Postgrau en Psicofarmacologia a Psicologia Clínica (UAB). Formació complementària de cursos d'actualització relacionats amb els trastorns del neurodesenvolupament, desenvolupament infantil o família. Terapeuta en el CDIAP Delta des del 2018.

Sr. Miguel Ángel Moncho Fernández
Llicenciat en Pedagogia per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i Graduat en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Formació en intervenció pedagògica sistèmica a la Universitat de Barcelona (UB) i Gestalt Infantil a l'Institut Integratiu. Postgrau en Psicomotricitat preventiva a la Universitat de Barcelona (UB). Formació en claus sistèmiques per al maneig de les sessions familiars. Formació en l'abordatge sistèmic del dol gestacional i perinatal. Cursant Màster en la pràctica psicomotriu terapèutica a la Universitat de Barcelona (UB) i associació per a l'expressió i la comunicació (AEC). Psicòleg i Psicomotricista del CDIAP Delta des del 2019.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es i treballadors/es d’EDUVIC. 10% de descompte.
 • Els col·legiats del COPC. 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h