Màster en Behavioral Data Science

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Behavioral Data Science

Online
54 setmanes
Máster en Behavioral Data Science

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

4/11/2024 - 14/11/2025

Modalitat

Online

Preu

4.770

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

750 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Sello COPC. Màster en Behavioral Data Science

Actualment, hi ha hagut un auge dels temes d’anàlisi de dades massives de la societat, però sense un coneixement especialitzat per poder entendre la complexitat de les dades en relació amb el comportament humà. És imprescindible que la Psicologia entre el món de les dades, per poder prendre decisions a tots els nivells correctament, i encara més després del temps de pandèmia durant el qual hem estat incapaços d’analitzar comportaments des d’un punt de vista detallat. Aquest màster neix dels interessos i l’experiència del director i de la necessitat de renovar la Psicologia, orientant-la cap als aspectes més quantitatius i interdisciplinaris. En els darrers temps, cada cop més es reben demandes de consultoria de dades en aquest sentit (ajuda a la interpretació psicològica de les dades) en l’àmbit empresarial.

Aquesta proposta es fa per augmentar la interdisciplinarietat entre professionals del comportament i de la psicologia i professionals de la Intel·ligència de Dades, aprenentatge automàtic o modelat computacional. Veiem una gran distorsió en la interpretació de les dades per la manca de comprensió de les dimensions bàsiques del comportament en les anàlisis actuals. S’estan generant moltes dades i traient-ne conclusions en tots els àmbits, sense tenir en compte la Psicologia. En general, no hi ha especialistes que sàpiguen analitzar el comportament en aquest context.

És un màster innovador, pioner i prioritari que habilitarà el qui el cursi per poder extreure conclusions, amb significat psicològic, de les dades. En aquest sentit, com que és el primer màster al respecte, pot crear tendència i posicionar l’IL3 com al primer centre a abordar-lo.

Objectius

 • Capacitar-se per extreure conclusions amb significat psicològic de les dades analitzades.
 • Adquirir un coneixement rigorós de les principals tècniques de ciència de dades i aprenentatge automàtic aplicades al comportament humà.
 • Adquirir un ampli conjunt d'habilitats pràctiques que permetin iniciar o millorar la carrera professional com a científic de dades.

Tres raons per escollir-lo

 • Màster pioner, actualitzat amb les noves necessitats per respondre les perspectives del mercat actual.
 • Està orientat a resoldre problemes concrets d’empreses i organitzacions, a partir d’una base científica sòlida i mètodes d’aprenentatge basats en casos, amb la participació de professionals del sector.
 • Dissenyat i impartit per professionals i acadèmics amb una experiència destacada en la implementació de solucions en Behavioral Data Science.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Behavioral Data Science per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Ciència de dades comportamentals
1.1 Dades: definició, tipus i cicle de vida
1.2 Dades comportamentals: unitats i tipus
1.3 Ciència de dades: conceptes bàsics, rols i àmbits
1.4 Projectes de ciència de dades comportamentals

2. Gestió i organització de dades
2.1 Conceptes bàsics de programació
2.2 Introducció al programa estadístic R
2.3 Introducció al llenguatge Python

3. Fonaments de models estadístics
3.1 Fonaments d'Estadística i Probabilitat
3.2 Models de regressió lineal
3.3 Classificació estadística

4. Psicogràfics: factors individuals, socials i predicció del comportament
4.1 Model global de personalitat
4.2 Models estructurals de personalitat
4.3 Psicologia social: aspectes bàsics
4.4 Predicció del comportament

5. Ètica i política de dades comportamentals
5.1 Conceptes clau sobre protecció de dades personals
5.2 Principis ètics bàsics en relació amb la protecció de dades
5.3 Drets de les persones sobre les seves dades personals
5.4 Reptes ètics principals en relació amb l'ús de dades personals

6. Psicometria i avaluació
6.1 Mesura del comportament humà
6.2 Fiabilitat
6.3 Evidències de validesa
6.4. Tècniques de reducció de la dimensionalitat
6.5. Invariància de la mesura

7. 'Machine learning'
7.1 Introducció l'aprenentatge automàtic
7.2 Aprenentatge supervisat
7.3 Aprenentatge no supervisat
7.4 Aprenentatge semisupervisat

8. 'Data visualization' i 'Reproducibility'
8.1 Visualització de dades
8.2 Recerca reproduïble
8.3 Informes dinàmics

9. 'Deep Learning'
9.1 Introducció a l'aprenentatge profund
9.2 Models recurrents
9.3 Xarxa neuronal convolucional
9.4 L'aprenentatge profund amb fonts de dades diferents

10. Modelització del comportament
10.1 Teoria de xarxes i anàlisis de xarxes socials
10.2 Comportaments emergents i comunicació en línia
10.3 Modelització del comportament del consumidor

11. Treball Final de Màster

  Destinataris

  Graduats o llicenciats en l'àmbit de les ciències socials i del comportament: Psicologia, Sociologia, Economia, Ciències de l'Educació, Ciències Polítiques.

  En el cas de professionals d'altres disciplines, poden accedir al programa sempre que se'n validi la formació prèviament.

  Requisits acadèmics

  Nivell B2 d'anglès (hi ha lectures o vídeos obligatoris en aquesta llengua).

  Es obligatori tenir coneixements bàsics d'estadística descriptiva i inferencial (nivell de curs introductori de grau universitari).

  Es recomanable tenir coneixements previs d'algun llenguatge de programació (com ara C++, Java, Python o SQL).

  SORTIDES PROFESSIONALS

  • Consultoria estadística i de gestió de dades a empreses i institucions.
  • Agències d’estudis de mercat i enquestes d’opinió.
  • Institucions públiques i privades d’R+D+I.
  • Consultors en empreses en àmbits com el màrqueting, l’educació o la intervenció psicosocial.
  • Analistes i gestors de dades conductuals, de salut i socials.
  • Líders de projectes de ciència de dades en l’àmbit social.
  • Desenvolupadors de proves psicomètriques, intervencions socials i programes de formació.
  • Tècnics de suport metodològic a la recerca.
  • Científic/Analista de dades.
  • Assessor de polítiques en organismes governamentals i de finançament.

  Professorat

  Direcció

  Dr. David Gallardo-Pujol

  Professor Agregat de Diferències Individuals a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Membre de l'Institut de Neurociències de la UB i de l'Institut de Sistemes Complexos (UBICS).

  Quadre docent

  Dr. David Leiva Ureña

  Professor del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona.

  Dr. Sergio Escalera Guerrero
  Professor catedràtic de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona.

  Dra. Ruth Dolado Guivernau
  Professora del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona.

  Dra. Mireia Isabel Ribera Turró
  Professora de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona.

  Dra. Júlia Martín Badia
  Investigadora postdoctoral en Bioètica i Ètica aplicada, Universitat de Barcelona.

  Sr. Jordi Simó Estrany
  Professor del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona.

  Dra. Georgina Guilera Ferré
  Professora catedràtica del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona.

  Competències

  • Conèixer què és la Behavioral Data Science i la seva funció en diversos entorns professionals.
  • Comprendre i utilitzar les tècniques d'anàlisi descriptiva, predictiva o prescriptiva emprades en la Behavioral Data Science.
  • Treballar les diverses fonts de dades, tipologia i capacitats.
  • Aplicar tècniques d'obtenció, transformació i preparació de les dades per a l’anàlisi.
  • Tractar informació no estructurada i incorporar-la a processos de gestió.
  • Adquirir coneixements sobre anàlisis de xarxes aplicats al comportament (clínic, industrial, organitzacional).
  • Aplicar tècniques de presentació de dades i estratègies de visualització adequades al projecte.
  • Avaluar i aplicar els aspectes legals i ètics que puguin impactar en la ciència de dades de comportament.
  • Prescriure la Behavioral Data Science en la seva organització
  • Avaluar críticament projectes de ciència de dades ja existents que no hagin tingut en compte la psicologia.
  • Identificar dades de comportament en grans conjunts de dades.
  • Desenvolupar nous models de predicció de comportament basats en dades empíriques.
  • Implementar projectes de ciència de dades en contextos psicològics i socials (organitzacionals, clínics, educacionals, institucionals, etc.).
  • Analitzar aspectes bàsics empírics en Psicologia com a diferències individuals o Psicometria des de la metodologia pròpia de la ciència de dades.
  • Prendre decisions basades en models predictius en nous entorns laborals.
  • Competència digital.
  • Recerca de solucions i presa de decisions.
  • Esperit emprenedor.

  Descomptes

  Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

  Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

  COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

  • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
  • Alumni UB amb quota Màster.
  • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
  • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
  • Col·legiats/des del COPC. 10% de descompte.

  A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

  Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

  La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

  Condicions:

  • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
  • Els descomptes no són acumulables.
  • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
  Sol·licita informació
  FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

  CONTACTE

  IL3-UB. Institut de Formació Contínua

  Adreça:

  C/ Ciutat de Granada, 131
  08018. Barcelona

  E-mail: admisiones@il3.ub.edu

  +34 93 309 36 54

  Dilluns a divendres de 9 a 16h