Màster de Formació Permanent en Certificació ...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster de Formació Permanent en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica

Online
57 setmanes
Màster en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

24/10/2024 - 28/11/2025

Modalitat

Online

Preu

3.900

Matrícula oberta

Presentació

Vols ser especialista i tenir els coneixements necessaris per a dirigir projectes d'arquitectura que tinguin com a vector principal la sostenibilitat?

El Màster de Formació Permanent en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica és un programa que t'ofereix les eines necessàries per afrontar amb èxit projectes actuals, utilitzant sistemes d'anàlisi del cicle de vida dels materials, d'estalvi d'aigua i mecanismes per avaluar el confort dels edificis. Se centra en l'ús de materials sostenibles, l'aplicació dels criteris dels dissenys sostenibles, la comprensió de les bases dels projectes en les situacions d'emergència i cooperació internacional aprofitant al màxim els recursos naturals, així com en reduir, reciclar i reutilitzar els materials; i, en general, en ser capaç de projectar i avaluar un NZEB (Net Zero Energy Building).

Tres raons per escollir-lo

  • Aprendràs tot el necessari per convertir-te en un professional de la construcció verda. Veuràs tècniques constructives sostenibles, energies renovables en l'edificació, la gestió dels recursos hídrics, el confort i la climatització natural. També et prepararem per convertir-te en un acreditat LEED, a més de dominar els materials sostenibles per a les certificacions.
  • Utilitzaràs els software més emprats del sector com DesignBuilder, Therm, LEED Online o PHPP, entre d'altres.
  • La nostra modalitat en línia et permetrà estudiar allà on siguis. Gràcies al nostre campus virtual tindràs videoconferències en directe que et garantiran l'aprenentatge adequat i et mantindran motivat.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

Primer curs

1. Introducció a les certificacions energètiques i mediambientals: WELL, BREEAM, SITE i EDGE
1.1. Eines d'Avaluació Ambiental, Normatives i Finançament
1.2. Introducció als sistemes d'avaluació nacionals i internacional.
1.3. Per què es creen els sistemes d'avaluació?
1.4. Classificació dels sistemes de mesura de la sostenibilitat en edificacions.
1.5. Sistemes davaluació de la sostenibilitat.
1.6. Introducció a l'estàndard WELL 101
1.7. El valor de WELL.
1.8. Procés de certificació WELL
Fase 1: Avaluació del projecte. Registre i scorecard.
Fase 2: Implementació de les mides i enviament de documentació.
Fase 3: WELL Review, verificació i obtenció de la certificació.
Fase 4: Monitorització i recertificació.

1.9. Estudi detallat dels requisits i procés de certificació del sistema BREEAM
1.10. Esquemes manuals, Certificats, Temps/Timing del Sistema BREEAM
1.11. Introducció i Visió i Certificació EDGE.
1.12. Introducció i metodologia del programa SITE

2. LEED Green Associate
2.1. Introducció a la Certificació LEED
2.2. USGBC i LEED
2.3. Procés de disseny integratiu. Què és?
2.4. Life Cycle Costing
2.5. Procés de disseny Integratiu i Ubicació i Transport
2.6. Llocs Sostenibles
2.7. Impactes dels sistemes energètics
2.8. Prerequisits i crèdits de la categoria Energia i Atmosfera
2.9. Prerequisits i crèdits de la categoria Eficiència en aigua
2.10. Recursos i Materials, Adquisició, instal·lació i gestió dels materials
2.11. Innovació en disseny
2.12. Crèdits regionals
2.13. Procés Integratiu
2.14. Eficiència de l'aigua
2.15. Energia i atmosfera
2.16. Materials i Recursos
2.17. Disseny Ambiental Interior
2.18. Innovació i Disseny
2.19. Prioritats regionals
2.20. Com és l'examen LEED GA del GBCI?
2.21. Consells i pràctiques examen
2.22. Estructura de l'examen
2.23 Escenaris Casos

3. Estàndard Passivhaus i NZEB
3.1. Estratègies de disseny passiu i solucions de calefacció i refrigeració híbrides i actives per a edificis d'alta eficiència energètica del tipus Passivhaus – nZEB.

4. Materials sostenibles per a certificacions
4.1. Anàlisi de materials sostenibles i ecològics
4.2. Materials sostenibles segons certificació
4.3. Aplicació dels materials sostenibles
4.4. Materials tòxics. Qualitat d'aire i confort
4.5. Petjada de carboni. Anàlisi del cicle de vida
4.6. Determinació de DAP (Declaració Ambiental de Producte)
4.7. Nivells. Softwares existents
4.8. Aplicació pràctica. Càlcul

5. Tècniques avançades edificació Passivhaus
S'analitzarà el cas d'un habitatge unifamiliar construït i realitzada amb prefabricats de fusta que ha estat certificada Passivhaus. S'analitzarà el procés de projecte seguit per equip d'arquitectes, els càlculs energètics realitzats, la resolució dels ponts tèrmics i l'elecció de materials, aïllament tèrmic. finestres i portes d'altes prestacions.

  • Recuperació de calor per mitjà de ventilació mecànica.
  • Estanquitat de l'edifici.
  • Absència de ponts tèrmics


Es mostrarà el procés de certificació Passivhaus amb el programa PHPP

  • Ventilació mecànica controlada
  • Sistemes actius a l’ estàndard Passivhaus (calefacció/refrigeració)
  • Concepte d’hermeticitat


6. Urbanisme Sostenible
6.1. Introducció a l'urbanisme socioecològic: expansió – mitigació – regeneració, infraestructura verda, justícia socioespacial. Integració d'ODS al masterplan de comunitat sostenible. Trajectòria del disseny ambientalment responsable; construcció verda i disseny regeneratiu
6.2. El programa i criteris d'eficiència per al desenvolupament del masterplan de comunitat sostenible
6.3. Certificació LEED for Neigbourhood Development: conceptes, categories i característiques específiques, procés de certificació. 6.4. Casos d'estudi internacionals de l'aplicació d'estratègies del disseny sostenible a intervencions territorials, urbanes i arquitectòniques: infraestructura verda, transport multimodal, desenvolupament immobiliari equilibrat, gestió d'aigües, eficiència energètica, gestió de residus, economia circular, seguretat.
6.5. Gestió del projecte: el procés del disseny integratiu (PDI) sostenible: de model lineal a iteratiu; responsabilitats de l'equip multidisciplinari a través de totes les fases del projecte, aplicació del mètode de pensament de disseny.
6.6. Pràctiques d'infraestructura verda des d'espais oberts metropolitans fins a boscos urbans i solucions verdes per a edificació. Solucions basades en natura, disseny de baix impacte especialment per a eficiència d'energia i aigua.
6.7. Les tipologies emergents amb projecció al futur sostenible: aplicant disseny regeneratiu, innovació tecnològica i justícia socioespacial.

Segon curs

1. Tècniques constructives sostenibles
1.1. Tècniques constructives amb fang: tova, tàpia, tova, revestiments
1.2. Tècniques constructives amb palla
1.3. Tècniques constructives amb pedra: pedra seca, formigons amb cal, cimentacions romanes, etc.
1.4. Tècniques constructives amb fusta: encaixaments, entramats vegetals

2. Recursos hídrics en l'edificació
2.1. Recursos naturals. Història i futur
2.2. Fonts de subministrament. Usos (salubritat)
2.3. Contaminació (química, microbiològica, física)
2.4. Tipus de canalitzacions. Corrosió. Desinfecció. Cal, nitrats, ferro
2.5. Dessalatge. Destil·lació. Osmosi inversa
2.6. Potabilització ETAP (carbó actiu)
2.7. Introducció: escassetat hídrica. Cicle sostenible de l'aigua
2.8. Ús dels recursos hídrics. Consum domèstic
2.9. Minimització de la demanda: gestió de fuites. Sistemes de reducció de consum
2.10. Fonts alternatives: aigua pluvial. Aprofitament de l'aigua pluvial a Espanya. Qualitat de l'aigua pluvial.
2.11. Mètodes de càlcul de volum de dipòsits d'emmagatzematge.
2.12. Introducció: per què reutilitzar aigua? Quanta aigua es reutilitza. Beneficis i reptes de la reutilització. Aigües que es poden reutilitzar
2.13. Aigües grises: on es poden reutilitzar. Punts crítics. Criteris de disseny. Tecnologies. Qualitat.
2.14. Depuració natural: humitats artificials. Disseny. Exemple planta pilot (e) co. Exemple zona humida (e) co.
2.15. Material addicional: projectes d'investigació
2.16. Costos de la reutilització
2.17. Gestió sostenible, el cicle de l'aigua
2.18. Costos de gestió d'aigua
2.19. Auditoria de l'aigua
2.20. Valor real de l'aigua
2.21. Introducció al balanç positiu de l'aigua
2.22. Procés de disseny de l'edifici del balanç positiu de l'aigua
2.23. Cas d'estudi residencial amb balanç positiu de l'aigua
2.24. Cas d'estudi comercial amb balanç positiu de l'aigua
2.25. Drenatge sostenible
2.26. Tipologia de sistemes de drenatge sostenible
2.27. Processos de disseny de l'edifici amb sistemes de drenatge sostenible
2.28. Cas d'estudi de l'edifici amb gestió d'aigua de pluja amb sistemes de drenatge sostenible

3. Confort i climatització natural
3.1. Introducció. La problemàtica actual i el canvi de paradigma
3.2. Anàlisi de les condicions climatològiques
3.3. Arquitectura i confort
3.4. Estratègies de disseny
3.5. Comportament físic de l'edifici
3.6. Eines de disseny digital
3.7. Més enllà de l'estalvi energètic

4. Energies renovables en l'edificació
4.1. Sistemes actius d'energies renovables
4.2. Energia solar tèrmica
4.3. Energia solar fotovoltaica
4.4. Energia minieòlica
4.5. Energia biomassa. Tèrmica
4.6. Microgeneració
4.7. Autoconsum

Projecte final de Màster

Destinataris

Arquitectes, enginyers de l'edificació i enginyers d'altres especialitzacions.

En general, qualsevol tècnic o professional interessat en la matèria.

Professorat

Direcció

Sra. Lila Herrera

Sr. Richard Pertegas
 

Coordinació

Sra. Manuela Ianni
Estudiant de doctorat, arquitecta, especialista en BIM/BEM i en Revit Architecture (Certificat Oficial Autodesk).

Sra. Valentina Maini
Arquitecta, Experta en Construcció amb palla.

Quadre docent

Sra. Valentina Maini
Arquitecta. Experta en la construcció amb palla.

Sra. Poala Del Chica
Enginyera química. Màster en Sostenibilitat.

Sr. Alfonso Godoy Muñoz
Arquitecte. Estudiant de doctorat.

Sr. Sergi Cabrera
Disposa del certificat en Passivhaus professional. Arquitecte tècnic per la UPC i enginyer de la construcció.

Sr. Xavi Ramon
Arquitecte. LEED AP HOMES. LEED For HOMES Green Rater.

Sra. Manuela Ianni
Estudiant de doctorat, arquitecta, especialista en BIM/BEM i en Revit Architecture (Certificat Oficial Autodesk).

Sr. Daniel Corbi Sánchez
Arquitecte. Dissenyador a Passivhaus i membre de l'IPHA. Treballa com a assessor energètic (programari Design Builder EnergyPLus) als certificats Passivhaus, Breeam, LEED i WELL.

Sra. Fiorella Schiavo
Candidata a ser estudiant de doctorat en Geografia i Gestió Mediambiental a la Universitat de Barcelona. Disposa de la certificació Autodesk Revit Professional i és experta en programació BIM. Postgrau en BIM Management per la Universitat de Barcelona (2017).

Sra. Paola Quesada Tortoriello
Arquitecta especialitzada en Arquitectura Sostenible. Máster en Gestió de la Construcció.

Sra. Alicia Gabriela Silva Villanueva
Arquitectura per la Universitat de las Américas Puebla. Màster a la Universitat del Medio Ambiente, Valle de Bravo, México. LEED AP FACULTY. WELL AP FACULTY

Sra. Milena Romero Aceves
Arquitecta per la Universitat Iberoamericana. LEED AP Interior Design + Construction, LEED AP Building Design. + Construction i SITES AP, WELL AP.

Contacte

Econova Institute of Innovation

Adreça:

C/Ciutat de Granada, 150 3ª planta
08018. Barcelona

Web: www.econova-institute.com