Màster en Ciberseguretat. Gestió i Estratègia...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Ciberseguretat. Gestió i Estratègia en l'Àmbit de la Transformació Digital

Online
51 setmanes
Máster en Ciberseguridad. Gestión y Estrategia en el ámbito de la Transformación Digital

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

4/11/2024 - 24/10/2025

Modalitat

Online

Preu

5.200

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

A mesura que les organitzacions incorporen tecnologies cada vegada més avançades i es digitalitzen, les ciberamenaces creixen de manera exponencial tant en quantitat com en sofisticació. Els ciberatacs s’han vist incrementats en els últims anys, convertint-se en un important repte per les empreses. Per aquest motiu, es fa imprescindible considerar la ciberseguretat com un component estratègic dins de les mateixes.

En paral·lel, el sector digital continua accelerant la creació de treball a través de nous perfils, on els professionals digitals segueixen sent els més demandats, també durant la pandèmia. Entre 2008 i 2018, el treball d’especialistes en TIC va augmentar un 41,3 % a Europa, mentre que a l’àmbit global va créixer un 3,4 %. Els perfils especialitzats en ciberseguretat estan entre els més sol·licitats i cotitzats de 2021, presentant també la tensió més gran de mercat a nivell global, amb limitada disponibilitat de professionals per a les ofertes laborals existents. La ciberseguretat és, segons les xifres del mercat, una pràctica que creix constantment i que ofereix nombroses possibilitats des del punt de vista laboral.

L’evolució de la transformació digital provoca que els perfils professionals demandats tendeixin a la transversalitat, treballant més enllà de les TIC. En aquest sentit, el Màster en Ciberseguretat. Gestió i Estratègia en l’Àmbit de la Transformació Digital respon a les necessitats actuals de les organitzacions, dotant als alumnes d’una visió àmplia de la seguretat de la informació, així com de la digitalització, perquè puguin desenvolupar les seves habilitats a l’entorn professional.

El màster està desenvolupat i impartit per experts amb destacada experiència en el camp de ciberseguretat i la transformació digital, alineat amb els reptes als quals s’enfronten les empreses actualment, amb un enfocament eminentment pràctic des del punt de vista del dia a dia de qualsevol organització, permetent obrir noves oportunitats laborals que s’adeqüin als perfils més demandats.

Objectius

Donar una visió de l'àmbit de la seguretat de la informació i del de la digitalització que permeti a l'alumne desenvolupar habilitats relacionades amb aquestes matèries en el seu entorn professional. Addicionalment es pretén donar una base de coneixement suficientment ample perquè l'alumne entengui quines són les principals àrees d'actuació, reptes i enfocaments perquè després pugui continuar explorant amb més detall aquells temes que consideri més rellevants per al seu desenvolupament professional.

Tres raons per escollir-lo

 • Formació en ciberseguretat orientada 100 a les necessitats del mercat laboral.
 • Màster que et prepara per abordar els desafiaments actuals de la ciberseguretat, des d’un punt de vista estratègic i de gestió.
 • Permet a l’alumne tenir una visió real i actual de l’àmbit de la transformació digital i el seu impacte en les organitzacions.

COL·LABORADORS

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Ciberseguretat. Gestió i Estratègia en l'Àmbit de la Transformació Digital per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Transformació digital
1.1. A què ens referim amb transformació digital? Definicions i conceptes clau
1.2. Redisseny d'estructures organitzatives i noves formes de treballar
1.3. Canvi en el model d'enfocament comercial de les organitzacions

2. Tecnologies habilitadores per a la transformació digital
2.1. Optimització i homogeneïtzació del mapa d'aplicacions
2.2. Tecnologies rellevants
2.3. IT / OT / IoT / IIoT
2.4. Models operatius data-driven i capacitats d'explotació de dades
2.5. Infraestructura alineada amb integració i desenvolupament continu (CI/CD)
2.6. Processos organitzatius associats a CI/CD

3. Govern, risc i compliment
3.1. Comprensió del context
3.2. L'entorn global legislatiu que afecta la gestió de la seguretat
3.3. Amenaces, APT i riscos. Conseqüències i impactes. Actors coneguts
3.4. Tendències en seguretat i ciberseguretat
3.5. Gestió de la ciberseguretat: Govern, risc i compliment
3.6. Frameworks / regulacions comunes
3.7. Gestió de riscos
3.8. Gestió de crisi, resiliència i gestió del risc

4. Estat de l'art de la regulació associada a la ciberseguretat, privacitat i protecció de dades
4.1. Context normatiu: visió global
4.2. Llei de Protecció d'Infraestructures Crítiques i Llei Europea de Seguretat de les Xarxes i Sistemes d'Informació
4.3. Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica
4.4. Fonaments del Reglament Europeu de Protecció de Dades

5. Anàlisi d'impacte, anàlisi de risc i presa de decisions. Establiment d'un programa de ciberseguretat
5.1. Anàlisi d'impacte al negoci
5.2. Anàlisi de riscos
5.3. Establiment d'un programa de ciberseguretat

6. Ciberseguretat en sistemes d'informació
6.1. Polítiques, normes, procediments i instruccions tècniques
6.2. Tipus de mesures
6.3. Alguns dominis i objectius de seguretat organitzatius
6.4. Alguns dominis i objectius de seguretat tècnics i procedimentals
6.5. Hacking ètic, gestió de vulnerabilitats i enginyeria inversa
6.6. Desenvolupament segur d'aplicacions (SSDLC)
6.7. Seguretat en entorns mòbils, Cloud, Big Data i arquitectures de seguretat
6.8. Ciberintel·ligència, delictes informàtics i gestió del frau digital
6.9. Ciberintel·ligència, resposta a incidents i anàlisi forense

7. Ciberseguretat en sistemes d'operacions
7.1. Introducció a la seguretat en sistemes de control industrial (SCI)
7.2. Diferències entre IT i OT
7.3. Visió detallada de l'estratègia de defensa

8. Treball Final de Màster

Destinataris

El programa està dirigit a professionals de les tecnologies amb aspiracions de executar tasques de gestió, caps de departaments tecnològics, caps de projectes i programes relacionats amb sistemes d’informació, gestors d’equips tecnològics i qualsevol professional que vulgui o tingui la necessitat d’entendre l’entorn tecnològic actual, l’estat de l’art de la seguretat de la informació, les tendències i els reptes de la indústria, les necessitats i estructures habituals en departaments de tecnologia, solucions tècniques en matèria de seguretat de la informació, així com l’orientació sobre la gestió de la ciberseguretat. També es dirigeix a professionals que vulguin aprofundir en els reptes que planteja la transformació digital i el seu impacte en l’àmbit de la seguretat de la informació, l’estat de l’art en matèria normativa i protecció de dades, així com en la gestió integral de la ciberseguretat i la digitalització des d’un punt de vista d’estratègia corporativa.

Professorat

Direcció

Sr. Eduardo di Monte
Director de Seguretat i Continuïtat de Negoci del Grup Agbar per a Espanya i Xile. Coordinador del Centre de Ciberseguretat Industrial a Xile i representant per Sud-amèrica i Amèrica Central del Business Continuity Institute (BCI). Enginyer en Telecomunicacions i MBA per l'EuroMBA.

Quadre docent

Sr. Eduardo di Monte
Director de Seguretat i Continuïtat de Negoci del Grup Agbar per a Espanya i Xile. Coordinador del Centre de Ciberseguretat Industrial a Xile i representant per Sud-amèrica i Amèrica Central del Business Continuity Institute (BCI). Enginyer en Telecomunicacions i MBA per l'EuroMBA.

Sr. Ferran de Alfonso
Llicenciat en Enginyeria Informàtica per la UPC amb 14 anys d'experiència internacional en l'àmbit de les tecnologies i ampli coneixement en redefinició i digitalització de processos, implantació de metodologies de treball àgils, alineament d'estructures organitzatives i banca digital.

Sra. Karen Vílchez
Més de 10 anys com a consultora de compliment, implementació normativa i governança en sectors estratègics. Experta en implementació i anàlisi de compliment normatiu de seguretat de la informació, sistemes de control industrial, seguretat d'infraestructures crítiques, continuïtat de negoci i riscos.

Sr. Oriol Campderros
Enginyer en Telecomunicacions i Màster en Gestió de la Ciberseguretat per la UPC. Ha treballat com a desenvolupador web i, actualment, és analista sènior de ciberseguretat industrial realitzant auditories, projectes de protecció de dades i orquestració de plataformes de seguretat. És responsable del SOC industrial i de l'Àrea de Ciberintel·ligència.

Sra. María Taberna
Enginyera superior de Telecomunicacions per la UPC (Catalunya) i MBA per EAE Business School amb 11 anys d'experiència internacional a l'àmbit de la ciberseguretat. Va iniciar la seva carrera professional a Global Forensics i DFIR, i actualment com a mànager de ciberseguretat al sector de l'automatització, SCI i IoT, se centra en el desenvolupament de consultoria, disseny, innovació i implementació de mesures de seguretat per a sistemes OT en infraestructures crítiques de sectors estratègics.

Sra. Claudia Tarrés
Graduada en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicacions a la UPC amb experiència com a consultora tecnològica en àrees de ciberseguretat. Experiència en consultoria de govern, riscos, seguretat de la informació industrial, protecció de dades, resiliència i continuïtat i compliment normatiu.

Competències

 • Canvi de paradigma. Ser conscient del canvi de paradigma que ha fomentat l’evolució de les tecnologies i com això ha influenciat en els hàbits dels consumidors i en la necessitat de les empreses a adaptar-se a aquest nou context.
 • Tecnologies habilitadores per la transformació digital i metodologies de treball. Saber aplicar solucions innovadores per a resoldre reptes organitzatius o poder satisfer les expectatives dels usuaris, a més d’establir noves dinàmiques de treball.
 • Govern. Saber dissenyar i conèixer models de govern del risc, continuïtat de negoci i compliment, associats al context intern i extern d’una organització. Entendre de forma general les necessitats per a la determinació de l’estratègia de ciberseguretat.
 • Regulació. Comprendre de forma general els requeriments i necessitats legals associats a privacitat, protecció de dades i protecció d’infraestructures crítiques en un context internacional.
 • Impacte i risc. Saber aplicar models d’anàlisi de risc i impacte en les organitzacions, amb l’objectiu de satisfer les necessitats de continuïtat dels processos crítics de negoci. Poder dissenyar i implementar programes de ciberseguretat.
 • Tecnologies de la informació. Ser conscient de les mesures de protecció que s’han d’aplicar als sistemes d’informació amb l’objectiu de mantenir la integritat, disponibilitat i privacitat de les dades. Entendre la necessitat de realitzar programes.
 • Cibercrim. Poder contextualitzar l’activitat de la cibercriminalitat en l’àmbit de l’empresa i entendre la necessitat d’identificar i analitzar la informació obtinguda de fonts obertes per detectar incidents de seguretat i millorar els controls de seguretat.
 • Ciberseguretat industrial. Ser conscient de l’impacte de la ciberseguretat als sistemes d'automatització, i relacionar les mesures de protecció associades als sistemes d’operació.
 • Competència digital. Fer un ús creatiu, crític i responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació per assolir els objectius relacionats amb l'àmbit professional, el formatiu, el context social i la identitat digital.
 • Recerca de solucions i presa de decisions. Cercar activament solucions i escollir entre les diferents opcions valorant les possibles alternatives, els seus efectes i els riscos. Actuar en conseqüència, assumint la responsabilitat de la decisió presa.
 • Esperit emprenedor. Disposar de la iniciativa, la proactivitat i la constància necessàries per impulsar projectes, innovadors o de canvi que aportin valor, en l’àmbit personal, organitzatiu o social, amb responsabilitat i enfocats a l’acció i els resultats.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Associats/des del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC). 10% de descompte.
 • Empleats/des de Dynatrace. 10% descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

Instituto Forymat

Adreça:

C. de la Princesa, 41
28008. Madrid

WhatsApp: 630 25 42 67
E-mail: admision@il3.ub.edu

91 559 27 86

De dilluns a dijous de 9:30h a 20:30h i divendres de 9:30h a 18:30h