Màster en Drogodependències

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Drogodependències

Presencial
104 setmanes
master drogodependencias

Dades bàsiques

Crèdits

90 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

1/10/2024 - 30/9/2026

Modalitat

Presencial

Horari

classes teòriques, divendres de 9:30h a 14h i de 15h a 19:30h. Pràctiques diversos dies a la setmana (s'ofereixen diverses alternatives segons la disponibilitat dels centres col·laboradors).

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

7.500

Matrícula oberta

Hores bonificades

950 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

El Màster en Drogodependències de la Universitat de Barcelona s'ha ofert des del curs 1986-87 i ha estat el primer d'Europa en el seu gènere.

Sempre s'ha caracteritzat per una àmplia participació de professors experts en la matèria provinents de la pràctica professional assistencial i preventiva, complementada amb la visió analítica de diferents professors universitaris. També ha destacat per l'amplitud i varietat de les pràctiques ofertes en una xarxa de centres seleccionats, sota la supervisió de tutors qualificats.

Objectius

 • Qualificar als alumnes per a l'exercici pràctic de la seva funció professional especialitzada respecte les drogodependències, en les àrees de diagnosi, tractament, planificació i execució de programes de prevenció i de reducció de danys.
 • Proporcionar una formació prou àmplia i pluridisciplinar sobre el consum i la dependència de drogues, complementant una formació bàsica homogènia per a tots els participants amb un aprofundiment posterior en àrees concretes, en funció de la professió i de les motivacions de cada alumne.

Tres raons per escollir-lo

 • Màster pioner en l’àmbit a tot Europa (1986), avalat per més de 35 anys formant a més de 600 especialistes en drogodependències.
 • Ofereix una àmplia i variada oferta de pràctiques en institucions de prestigi.
 • Programa recolzat i reconegut pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Subdirecció General de Drogodependències).

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Drogodependències per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 90 crèdits ECTS.

Programa

Primer curs

1. Presentació. Conceptes bàsics i introducció multidisciplinària a la problemàtica vinculada a les drogues
1.1. Conceptes bàsics, terminologia científica i argot
1.2. Classificacions de les drogues; aspectes històrics, socioeconòmics i culturals; epidemiologia: definicions, mètodes i dades més rellevants
1.3. Factors de risc i de protecció
1.4. Qüestions legals (dret penal, civil, de família, laboral, administratiu i penitenciari)

2. Les diverses substàncies, patologia derivada i terapèutica
Es segueix un esquema comú per a l'anàlisi de cada substància, amb algunes modificacions pròpies a cada cas:
2.1. Descripció del producte i el seu procés d'obtenció
2.2. Bases bioquímiques i metabòliques
2.3. Farmacocinètica i farmacodinàmica
2.4. Efectes immediats i a llarg termini sobre l'organisme i la conducta
2.5. Repercussions sobre terceres persones (sobre el fetus, els consumidors passius...), familiars i socials
2.6. Diagnòstic de la síndrome de dependència
2.7. El procés terapèutic, les seves fases i objectius
2.8. Programes, tècniques i recursos terapèutics
2.9. Actuació en urgències i principals complicacions mèdiques
2.10. Avaluació de tècniques i programes terapèutics

3. Les mesures preventives en l’àmbit de les drogues
3.1. Bases de la prevenció, estratègies i models de prevenció
3.2. Reducció de l’oferta, reducció de la demanda, detecció i orientació precoç, reducció de danys. Intervenció a les institucions educatives, a les famílies, serveis socials, sanitaris i de joventut; acció preventiva als mitjans de comunicació i al medi laboral; intervenció comunitària
3.3. Planificació i avaluació de la prevenció

4. Pràcticum de primer curs: prevenció
4.1. Prevenció i reducció de riscos i danys
4.2. Serveis d’informació i orientació
4.3. Prevenció als mitjans de comunicació i mitjançant les noves tecnologies
4.4. Prevenció familiar, a les institucions educatives, als serveis de salut i benestar, al lloc de treball i a la comunitat
4.5. Reducció de danys amb drogodependents i amb usuaris “recreatius”

5. Pràcticum de primer curs: tractament i reinserció
5.1. Tractament i reinserció

 • Assistència ambulatòria d’alcohòlics i altres drogodependents, dispensació de metadona
 • Comunitat terapèutica, pisos protegits i altres recursos connectats amb els circuits residencials
 • Centres de dia, treball a centres penitenciaris, recursos d’inserció-reinserció sociolaboral connectats amb aquests circuits (tallers, cursos de formació, etc.)
 • Desintoxicació i urgències hospitalàries

5.2. Prevenció i reducció de danys

 • Serveis d’informació i orientació
 • Prevenció als mitjans de comunicació i mitjançant les noves tecnologies
 • Prevenció familiar, a les institucions educatives, als serveis de salut i benestar, al lloc de treball i a la comunitat
 • Reducció de danys amb drogodependents i amb usuaris “recreatius”

6. Treball de Fi de Màster: primer curs
Treball de recerca o de reflexió clínica sistemàtica i aprofundida sobre temes rellevants que seran proposats per la direcció del màster o, alternativament, proposats pels alumnes i acceptats per la direcció. Es procurarà que els temes siguin rellevants, relacionats amb la pràctica o recerques en curs als centres col•laboradors.

Explicació sobre el pràcticum del primer curs:
Es tracta d'un rotatori de 200 hores presencials en una selecció de centres concertats (vegeu la relació d'entitats) dividit en dos mòduls (prevenció i tractament). El seu objectiu és que els alumnes puguin conèixer l'abordatge de les drogodependències en diferents dispositius. Les estades als centres solen ser visites o estades comentades amb activitats pràctiques breus o amb observació d'actuacions reals. Altres pràctiques són simulacions o role-playings realitzades a les aules de l'IL3-UB o a les institucions concertades.
La direcció del programa es reserva la possibilitat d'introduir canvis en la distribució horària de pràctiques per adaptar-se a les noves necessitats, a les ofertes i possibilitats dels centres concertats per a les pràctiques o per respondre a les demandes dels alumnes.

Segon curs

A diferència del primer, al segon curs s'ofereixen un seguit de mòduls monogràfics, alguns obligatoris i d'altres optatius, triats pels participants en funció dels seus interessos vocacionals. Els seminaris optatius que es detallen més a baix són els bàsics que hem ofert els darrers cursos que s’utilitzen com a base per a la selecció posterior en funció de la demanda.

7. Primer seminari opcional

8. Segon seminari opcional

9. Tercer seminari opcional

10. Quart seminari opcional

11. Cinquè seminari opcional

12. Sisè seminari opcional

13. Setè seminari opcional

14. Vuitè seminari opcional

Oferta opcional de seminaris en promocions anteriors:

 • Abordatge farmacològic en drogodependències
 • La reducció de danys en drogodependències
 • La reinserció social dels drogodependents. Intervenció en institucions penitenciàries
 • Investigació aplicada en drogodependències
 • La gestió i planificació de serveis en drogodependències i el treball multidisciplinari
 • Tècniques de prevenció escolar
 • Tècniques i programes de prevenció familiar
 • Indicadors sociosanitaris en l'avaluació de programes locals de drogodependències
 • Prevenció i intervenció amb la violència i maltractaments vinculats a l'abús de drogues
 • Intervenció grupal amb grups no patològics (en prevenció)

15. Pràcticum de segon curs
Observació de l'actuació d'un professional i d'un equip experimentat, discussió de les situacions observades, observació participant, desenvolupament de tasques auxiliars, responsabilitat d'un nombre limitat de casos o actuacions desenvolupades sota la supervisió del tutor.

16. Treball de Fi de Màster: segon curs
Al segon curs es completa l'elaboració del Projecte de Màster, especialment en la vessant aplicada, i es presenta per a la seva valoració.

RELACIÓ DELS CENTRES / INSTITUCIONS CONVENIADES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

• Centre d'Atenció i Seguiment 'Sants'. Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per ABD. Associació Benestar i Desenvolupament.
• Centre d'Atenció i Seguiment 'Sarrià'. Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per ABD. Associació Benestar i Desenvolupament.
• Centre d'Atenció i Seguiment "Nou Barris". Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per Institut Genus.
• Centre d'Atenció i Seguiment "Garbivent". Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per INPROSS.
• Centre d'Atenció i Seguiment "Horta-Guinardó". Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per INPROSS.
• Centre d'Atenció i Seguiment "Barceloneta". Agència de Salut Pública de Barcelona.
• Centre d'Atenció a les Drogodependències d'Osona. Hospital General de Vic.
• CAS de Tortosa. Gestionat per SAGESSA.
• Centre d'Atenció i Seguiment de La Garrotxa. Hospital de Sant Jaume, Olot (Girona).
• Centre de Dia per a Drogodependents. Fundació Salut i Comunitat. L'Hospitalet (Barcelona).
• Centre de Dispensació de Metadona (Barcelona). Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
• Bus de Dispensació de Metadona. Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per Institut Genus.
• Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) "Teresa Ferrer". IAS. Girona.
• Centre "Delta" d'Atenció a les Drogodependències. Badalona (Barcelona).
• CAS de les presons de Brians. Gestionat per FSC.
• Comunitats Terapèutiques 'Can Coll' i "Riera Major". Fundació Salut i Comunitat (FSC). Navàs (Barcelona) i Viladrau (Girona).
• Comunitat Terapèutica La Coma, ATRA. Monistrol, Barcelona.
• Comunitat Terapèutica de l'Associació "Egueiro". Valls (Tarragona).
• C.T. urbana del Centre Català de Solidaritat (CECAS). Barcelona.
• C.T. "Mas Tabà" . CAT Barcelona.
• C.T. CITA. Dosrius, Barcelona.
• C.T. "Can Serra". ATARTS. Girona.
• Centres i serveis d'atenció per a alcohòlics de l'associació "Rauxa". Barcelona.
• Dispensari d'alcoholisme i toxicomanies. Hospital de Sant Joan de Reus (Tarragona).
• Unitat de Patologia Dual. Complex Hospitalari Benito Menni.
• Fundació de Salut Pública. Dispensari d'alcoholisme i altres toxicomanies de Granollers (Barcelona).
• CAS de Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
• CAS en drogodependències, Hospital de la Vall d'Hebron, Barcelona.
• Secció d'alcoholisme i toxicomanies, i servei d'urgències. Hospital Mútua de Terrassa (Barcelona).
• Secció de sanitat i servei de rehabilitació. Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
• Servei d'alcoholisme i altres toxicomanies de l'Hospital Joan XXIII (Tarragona).
• Servei d'Atenció a les Drogodependències de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
• Servei de reducció de danys associats al consum de drogues (SAPS) Creu Roja, Barcelona.
• Sala de consum supervisat Baluard, Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per ABD.
• SPOTT (Servei de Prevenció, Orientació i Teràpia per a Toxicòmans). Diputació de Barcelona.
• Unitat d'alcohologia. Hospital Clínic de Barcelona. Departament de Sanitat. Generalitat de Catalunya.
• Hospital Provincial de Santa Maria, Lleida.
• Unitat de Toxicomanies. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).
• Serveis de prevenció de l'entitat "Promoció i Desenvolupament Social" (PDS).
• Serveis de Prevenció, Fundació Salut i Comunitat (FSC).
• Departament de Prevenció. Fundació Salut i Comunitat.
• Serveis de Prevenció. Ajuntament de Lleida.
• Institut Hipòcrates, Barcelona.
• Centre Marenostrum, Barcelona.
• Hospital de Santa Maria. CAS de Lleida, Lleida.
• Hospital Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental, Barcelona.
• Centre integral Lluis Companys CAS Creu Roja, Barcelona.

Destinataris

Llicenciats, diplomats o graduats universitaris en ciències de la salut i de la intervenció social. Excepcionalment podran ser admesos alumnes en el darrer any de carrera o bé alumnes sense grau universitari, en aquest cas prèvia valoració i en nombre limitat.

L’alumnat sense titulació universitària pot adquirir les mateixes habilitats i coneixements impartits en aquest curs i optar a una acreditació de Diploma Superior Universitari. Cal consultar els responsables del curs sobre els requisits i condicions d'accés establerts per a aquest tipus d'alumnat.

Professorat

Direcció

Dr. Xavier Ferrer i Pérez
Psicòleg, coordinador del màster des dels seus inicis. Director Tècnic de la Fundació Salut i Comunitat, supervisor de diversos centres ambulatoris, residencials, de reducció de danys i de prevenció en matèria de drogodependències.

Dr. Antoni Solanas Pérez
Psicòleg. Professor i cap del departament de Metodologia de les Ciències del Comportament. Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Sr. Ernesto Sierra Terrádez
Psicòleg i sociòleg, director del Centre de Drogodependències de la Creu Roja. Barcelona.

Sr. Otger Amatller Gutiérrez
Psicòleg especialitzat en prevenció i atenció als consumidors problemàtics de drogues. Coordinador de l'Àrea de Prevenció de la Fundació Salut i Comunitat. Membre de Xarxa Perifèrics.

Quadre docent

Està format per experts de la pràctica professional i de les universitats. Destaquem:

Sr. Alonso, Jose Manuel
Director del Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran de l'IL3-UB.

Sra. Altell, Gemma
Psicòloga. Màster en Drogodependències per la Universitat de Barcelona (UB) i en Violència Familiar. Directora tècnica de la Fundació SURT.

Sr. Otger Amatller Gutiérrez
Psicòleg especialitzat en prevenció i atenció als consumidors problemàtics de drogues. Coordinador de l'Àrea de Prevenció de la Fundació Salut i Comunitat. Membre de Xarxa Perifèrics.

Sr. Andrés, Josep
Metge, llicència especial en salut pública, Université Libre de Bruxelles, diplomat en mètodes estadístics i epidemiològics, OMS. Director de Gestió, Organització i Comunicació (GOC), Barcelona.

Sr. Ariza, Carles
Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Cap del Servei d'Avaluació i Mètodes d'Intervenció de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Professor de la Facultat d'Educació i Treball Social a la Universitat Ramon Llull (URL).

Sra. Astals, Mònica
Doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Psicòloga clínica a la unitat de conductes addictives de l'Hospital del Mar.

Sr. Auba, Josep
Metge de Família, Institut Català de la Salut (ICS), i membre del grup de treball Alcohol i altres drogues a la Societat catalana de medicina familiar i comunitària (CAMFIC).

Sr. Babín, Francisco de Asís
Metge i diplomat en el Programa d'Alta Direcció en Institucions Sanitàries de l'IESE. Delegat del govern de l¿estat per al Pla Nacional Sobre Drogues.

Sr. Baena, Antoni
Doctor en Psicologia. Gestor de projectes i investigador. Unitat de Control del Tabac. Institut Català d'Oncologia.

Sr. Bernabéu, Jordi
Psicòleg i educador en @sobredrogues i @sobrepantalles, Ajuntament Granollers. Atenció a adolescents i joves. Prevenció. Professor associat de la Universitat de Vic.

Sr. Blázquez, Francisco
Llicenciat en Dret i criminòleg. Advocat des de 1987. Imparteix cursos d'especialització en Execució Penal i Penitenciària, preparació de jornades i taules rodones en matèria de drogodependències.

Sra. Balcells, Mercè
Psiquiatre de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Clínic de Barcelona. Màster en Psicoteràpia Analítica Grupal per la Universitat de Deusto-OMIE. Membre d'International Network of Trainers in Motivational Interviewing.

Sr. Ballester, Lluís
Doctor en Sociologia i en Filosofia, Diplomat en Treball Social. Director del Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família de la Universitat de les Illes Balears.

Sra. Brugal, Teresa
Doctora en Medicina i Cirurgia i Màster en Salut Pública. Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Investigadora en el camp de l'epidemiologia de les drogues d'abús i la sida. Cap del Servei de Prevenció i Atenció a les Addiccions a l'ASPB (Barcelona).

Sra. Bruna, Olga
Doctora en Psicologia i Neuropsicòloga. Professora Titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport a Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

Sra. Calafat, Carme
Psicòloga i Màster en Criminologia i Execució Penal. Terapeuta en els àmbits de les drogodependències, la infància, els joves i les famílies. Directora de l'Àrea d'Infància i Família de l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD).

Sra. Calzada, Núria
Psicòloga. Membre d'Energy Control i coordinadora estatal del projecte. Ha col·laborat en diferents estudis i investigacions sobre drogues. Compta amb una àmplia experiència docent adreçada a professionals de la salut, l'educació i l'oci nocturn.

Sra. Casamor, Bárbara
Psicòloga. Màster en Teràpia Cognitivosocial. Especialista en el tractament de les drogodependències. Responsable del programa de tractament per a la dependència al cànnabis de la Fundació Salut i Comunitat.

Sr. Castillo, Claudio
Metge psiquiatre (Universitat Autònoma de Barcelona). Coordinador del CAS Barceloneta del Servei de Psiquiatria i Toxicomanies de l'Hospital del Mar (INAP). Parc de Salut del Mar.

Sra. Castillo, Ruth
Educadora social. Terapeuta. Directora de Programes Prevenció del Projecte Home.

Sr. Caudevilla, Fernando
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Expert Universitari en Drogodependències. Coordinador del Grupo de Intervención en Drogas de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SOMAMFYC), membre del Grupo de Intervención en Drogas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC).

Sra. Celdrán, Montse
Psicòloga i educadora social. Màster en Psicogerontologia.

Sra. Cerdà, Marina
Pedagoga terapeuta. Responsable de la Unitat de Programes i Innovació de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Clemente, Inmaculada
Doctora en Ciències Biològiques. Professora de Psicobiologia a la UB.

Sr. Colom, Joan
Metge. Diplomat en Salut Pública. Màster en Gestió Directiva per ESADE. Subdirector general de drogodependències, Generalitat de Catalunya.

Sra. Colomera, Patricia
Psicòloga. Coordinadora del Servei de Punt de Trobada de Tarragona de la Fundació Salut i Comunitat. Psicòloga especialista en atenció a víctimes de violència masclista. Va treballar com a psicòloga al CAS de Creu Roja de Barcelona.

Sr. Comas, Domingo
Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia. Llicenciat en Antropologia. Professor de la UNED. President de la Fundació Atenea, Madrid.

Sra. Conejos, Luisa
Psicòloga. Màster en Drogodependències per la UB. Responsable del Programa de Prevenció de les Drogodependències de l'Ajuntament de Lleida. Autora i coordinadora de diversos programes preventius, formadora de formadors/es.

Sra. Coronado, Marta
Psicòloga. Màster en Psicologia Clínica i Medicina Conductual per la UAB. Tècnica superior en psicologia de la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i terapeuta grupal del Centre Bonanova, Barcelona.

Sra. Díaz, Olga
Antropòloga i treballadora social. Directora de la Sala de Consum Supervisat de la Creu Roja de Barcelona (SAPS).

Sra. Díaz, Rosa
Doctora en Psicologia. Psicòloga clínica a la unitat de conductes addictives en adolescents del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Sr. Duran, Antoni
Psicòleg. Màster en Drogodependències. Coordinador de Promoció i Desenvolupament Social (PDS).

Sr. Esculies, Oriol
Psicòleg. Director del Projecte Home Catalunya.

Sra. Esteban, Cristina
DUE per la Universidad de Zaragoza. Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries per la Universitat de Barcelona. Treballa al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) del barri del Raval, Barcelona.

Sra. Estrada, María
Psicòloga. Màster en Psicoteràpia Analítica Grupa per la Universidad de Deusto. Coordinador de programes de prevenció de la subdirecció general de drogodependències de l'ASPC.

Sr. Farré, Magí
Metge farmacòleg clínic. Investigador del grup de recerca clínica en farmacologia humana i neurociències de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). Professor de farmacologia a la UAB.

Sra. Fernández, Carla
Pedagoga i educadora social. Màster en Mediació i Gestió de Conflictes. Coordinadora tècnica del Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17.

Sra. Fernández, Lourdes
Psicòloga. Màster en Drogodependències per la UB. CAS Drogodependències de Granollers.

Dr. Ferrer, Xavier
Doctor en Psicologia, especialista en psicologia clínica i promoció de la salut. Director del Màster en Drogodependències, UB. Director Tècnic de la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

Sra. Freixa, Neus
Psicòloga, especialista sènior de la Unitat d'Alcohologia de l'Institut de Neurociències, Hospital Clínic Barcelona.

Sra. Fonseca, Francina
Metge per la UB i doctora en Ciències de la Salut i la Vida per la UPF. Metge adjunt en psiquiatria i toxicomanies de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions.

Sra. Fuertes, Sonia
Educadora social, filòsofa i llicenciada en Ciències de l'Educació. Postgrau en Ciències Polítiques i de l'Administració. Subdirectora de l'Àrea Inserció Social i Sida a la Fundació Salut i Comunitat.

Sra. García, Concha
Psicòloga a l'equip de Prevenció PDS, Barcelona.

Sra. García, Noelia
Psicòloga Clínica per la UNED. Especialista Universitari en Psicologia Legal i Forense. Psicòloga en el Centre Penitenciari de Palma de Mallorca pel tractament a la drogodependència, Equip Tècnic de Creu Roja al Centre Penitenciari.

Sr. Garín, Toni
Educador social i filòleg. Director del departament d'inclusió social, reducció de danys, programes penitenciaris i sida de la Fundació Salut i Comunitat.

Sra. Gasulla, Laia
Psicòloga clínica sanitària. Tècnica en la Subdirecció General de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Sra. González, Vega
Infermera i psicòloga. Especialista en psicologia clínica. Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Sociosanitaris i d'atenció a persones dependents. Coordinadora i gerent en Atenció i Investigació de Socioaddiccions (AIS).

Sr. Gonzalvo, Begoña
Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Experta en Patologia Dual. Coordinadora de CAS Girona. Institut Assistència Sanitària. Xarxa de Salut Mental i Addiccions. Departament Salut.

Sr. Gual, Antoni
Metge psiquiatre. Director de la Unitat d'Alcohologia de l'Hospital Clínic Barcelona.

Sr. Guardia, Josep
Doctor en Medicina i especialista en psiquiatria per la UB. Expert en Alcoholisme i Drogues, Hospital de Sant Pau.

Sra. Gutiérrez, Elena
Infermera. Màster en Medicina Tropical i Salut Internacional. Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) al Raval de Barcelona.

Sra. Hernández, Francesc
Psicòleg. Director del Servei d'Acció Social de la Diputació de Barcelona.

Sr. Herrscher, Roberto
Periodista. Director del Màster en Periodisme BCNY, IL3-UB i Columbia University (Nova York).

Sr. Horts, David
Psicòleg, grup-analista i formador en psicologia de grups. Expert en Psicologia Clínica i Addiccions. Terapeuta grupal al Centre Bonanova de Psicologia i Psiquiatria.

Sr. Iannello, Davide
Doctor en Sociologia per la Università La Sapienza, Roma. Ha treballat en tallers entre iguals com Bola de Nieve, en SAPS de Creu Roja.

Sra. Labarta, Eva
Advocada penalista. Llicenciada en Dret . Diplomada en Dret Internacional Comparat (Drets llatins: Institut de Droit Comparé de La Sorbonne).

Sra. Lago, Paloma
Psiquiatra i terapeuta familiar. Directora CAP Salut Mental Nou Barris, Barcelona.

Sr. Larriba, Jaume
Psicòleg. Màster en Drogodependències per la Universitat de Barcelona. Director Tècnic de PDS, Barcelona.

Sra. López, Eva
Educadora social i pedagoga. Hospital de Mataró.

Sra. Lluch, Assumpta
Programes Municipals de Prevenció, Mataró.

Sr. Majó, Xavier
Metge. Unitat de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Maldonado, Rafael
Catedràtic de Farmacologia per la UPF.

Sr. Martínez, David Pere
Psicòleg social. Observatori de nous consums de drogues, Institut Genus, Barcelona.

Sra. Marín, Alícia
Filòloga anglesa. Màster en PNL/Coaching, Coach coactiva, Coach certificada per l'International Coaching Federations (ACC). Experta en formació, moderació de grups i consultoria.

Sra. Martínez, Diana
Metge per la Universitat Autònoma de Barcelona. Metge adjunt de Toxicomanies al Parc Salut Mar dependent de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions a Drogues (INAD).

Sra. Martínez, Roser
Metge per la Universitat de Barcelona. Metge adjunt a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions, Hospital del Mar, Barcelona.

Sra. Mateos, Maria Lluïsa
Psicòloga clínica. Experta en Teràpia Familiar.

Sr. Melero, Juam Carlos
Psicòleg i Màster en Drogodependències. Coordinador d'equips de prevenció de l'abús de drogues i d'intervenció assistencial en contextos penitenciaris. Especialista en formació en habilitats psicosocials de professionals de la salut, l'educació i l'acció social.

Sra. Moncada, Sonia
Responsable de Prevenció en el Pla Nacional sobre Drogues, Madrid.

Sra. Mondón, Silvia
Metge psiquiatra. Unitat d'Alcohologia de l'Hospital Clínic.

Sr. Monfort, Manel
Metge a les Unitats Mòbils Reducció de Danys, FSC València.

Sr. Monràs, Miquel
Unitat d'Alcohologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Sra. Muro, Alba
Psicòloga de l'equip de menors de 14 anys inimputables de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Navarro, Helena
Llicenciada en Ciències del Treball. Màster en Recursos Humans i Màster en Consultoria i Desenvolupament Organitzacional. Consultora en Gestió de RH, Barcelona.

Sra. Nieva, Gemma
Psicòloga. Unitat d'Alcohologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Sra. Paíno, Mª Rosa
Experta en temes de drogues, Barcelona.

Sra. Palacín, María
Psicologia. Especialista en Grans Grups i Tècniques Especials d'Intervenció Grupal. Col·labora en Programes de Desenvolupament d'Equips a diferents organitzacions. Directora del Màster en Autolideratge i Conducció de Grups.

Sr. Parés, Oscar
Filòsof i Antropòleg. Màster en Drogodependències. Subdirector de la Fundació ICEERS. Col·laborador a ASPCAT.

Sr. Peláez, Enric
Psicòleg. Màster en Drogodependències. Tècnic Especialista en Prevenció, PDS.

Sra. Ramón, Gloria
Psicòloga. Postgrau en Anàlisi i Conducció de Grups Clínics. Màster en Psicoteràpia Analítica Grupal.

Sr. Ramón, Josep Mª
Doctor en Medicina i Cirurgia. Cap del Servei de la Unitat de Tractament de Tabaquisme de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Sr. Rodamilans, Miquel
Doctor en Biologia. Professor de Toxicologia a la Facultat de Farmàcia de la UB.

Sra. Roig, Pilar
Psicòloga clínica. Títol d'Experta en Tabaquisme. Servei Drogodependències de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Sr. Roncero, Carles
Psicòleg. Doctor en Medicina i especialista en psiquiatria. Director dels serveis de drogodependències de l'Hospital Universitari de Salamanca.

Sra. Rossi, Paola
Metge i doctora en Immunologia per la Università degli Studi di Genova. Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions, Parc de Salut Mar, Barcelona.

Sr. Saltó, Esteve
Metge. Màster de Salut Pública. Prevenció de malalties cròniques, Generalitat Catalunya.

Sra. Salvador, Teresa
Psicòloga, experta en promoció de la salut i prevenció de l'abús de drogues. Directora del Programa de Cooperació entre Amèrica Llatina i la Unió Europea en Polítiques sobre Drogues (COPOLAD).

Sr. San, Lluís
Doctor en Medicina i Cirurgia especialista en Psiquiatria. Cap de la Unitat de Psiquiatria de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Sr. Sánchez, Josep Lluís
Psicòleg, animador sociocultural i de joves (IMAE). Funció Gerencial d'ONG (ESADE - La Caixa). Adjunt a la Direcció Executiva, FSC.

Sra. Sánchez, Carmen
Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions, Parc de Salut Mar.

Sr. Sánchez, Paco
Historiador i geògraf. Postgrau a la Iniciació de la Intervenció Socioeducativa amb infants, adolescents i joves amb risc o conflicte social. Cap i coordinador del Departament d'Humanitats del Pla de Prevenció a les Drogodependències, Col·legi Pedagogium Cos.

Sr. Sedó, Carles
Treballador social i pedagog. Educador en Educació per a l'Acció Crítica (EDPAC).

Sr. Sierra, Ernesto
Psicòleg, especialista en psicologia clínica i sociòleg. Cap d'estudis i docent en el Màster de Drogodependències, UB. Col·laborador del CAS en Drogodependències i del Programa d'Atenció Domiciliària per a Malalts de Sida Toxicòmans (PADS) de Creu Roja Barcelona.

Dr. Solanas, Antonio
Psicòleg. Professor del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament. Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Sra. Sorribes, Elena
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona per la UB. Màster en Anàlisi i Conducció de Grups per la UB. Curs d'Expert en Avenços en Habilitats de Liderar a la UB.

Sra. Suárez, Rosa
Psicòloga clínica. Màster en Psicopatologia i Salut. Directora del Centre d'Estudis sobre Promoció de la Salut (CEPS).

Sra. Torrens, Marta
Psiquiatra, IMIM, Hospital del Mar, Barcelona.

Sra. Tudela, Maite
Psicòloga psicoterapeuta. Directora de l'Àrea d'Addiccions, Gènere i Famílies de la FSC.

Sr. Usó, Joan Carles
Doctor en Sociologia i historiador contemporani, Castelló.

Sra. Vilamayor, Sara
Psicòloga de la Salut, PDS. Barcelona

Sr. Viader, Manel
Doctor en Psicologia. Professor de Metodologia i Ciències del Comportament a la UB.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h