Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàrie...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries

Presencial
44 setmanes
master enfermeria urgencias hospitalarias

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

9/9/2024 - 15/7/2025

Modalitat

Presencial

Horari

dilluns i dimecres, de 9:00h a 13:00h

Lloc

Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. C / Feixa Llarga s/n - 08907 Hospitalet de LLobregat

Preu

4.100

Matrícula oberta

Presentació

L'atenció d'Infermeria d'Urgències Hospitalàries recull els vessants assistencial, docent, investigador, de planificació, organització i prevenció a totes aquelles situacions que requereixen una atenció sanitària immediata. 

El volum d'atenció urgent i l'increment de la demanda són un clar indicador de la necessitat d'evolució tecnològica, científica, de gestió i administració dels serveis d'urgències, així com de la necessitat de dotar-los de professionals infermers especialitzats, experts i qualificats.

Per la seva formació, experiència i permanent presència als serveis d'urgències, els equips d'infermeria són els que assumeixen la cura dels malalts a les diferents àrees i durant tot el procés d'atenció urgent, ja que intervenen a totes les fases de l'assistència, recolzant i mantenint informats als familiars i acompanyants que viuen amb els pacients moments molt intensos d'angoixa i incertesa. 

Aquest curs de màster es fonamenta en l'atenció integral al pacient urgent i basa el seu aprenentatge en els coneixements científics i les experiències d'un equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treballs de grup. 

Dóna la possibilitat als professionals infermers d'anar desenvolupant les seves carreres professionals recolzats pel coneixement, l'experiència i la investigació.

Objectius

Ampliar i aprofundir els coneixements de cures infermeres en l'àmbit de les urgències hospitalàries per facilitar i permetre la investigació, planificació, formació, organització i prevenció en les situacions que requereixen assistència sanitària immediata.

PRÀCTIQUES CURRICULARS

Les pràctiques curriculars et donen l’oportunitat de fer una immersió en el món professional, i d’aplicar i consolidar les competències i els aprenentatges que hauràs adquirit al llarg del programa formatiu.

En aquest sentit, es tracta d’activitats acadèmiques d’una durada establerta i incloses en el pla d’estudis de la titulació.

Igualment, i amb l’objectiu d’impulsar i fomentar el teu creixement professional, pots comptar amb el servei integral i personalitzat Talent HUB de l’IL3-UB. Disposaràs de la millor orientació professional, perquè els nostres assessors compten amb un coneixement especialitzat en el teu àmbit, i gaudiràs de tot un programa d’activitats que contribuiran a potenciar la teva ocupabilitat.

Per a la realització de pràctiques acadèmiques externes recorda que has de disposar obligatòriament del número d’afiliació a la Seguretat Social, que pots obtenir-lo en aquest enllaç: Categorias (seg-social.gob.es).

En el cas que siguis estudiant extracomunitari has de tenir obligatòriament un visat d’estudis per a entrar a l’espai Schengen; un requisit previst en la legislació espanyola vigent per a la inclusió de l’estudiant en el Règim General de la Seguretat Social, així com de la documentació necessària segons la legislació vigent.

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Infermeria d'Urgències Hospitalàries per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfribrilació Externa Automàtica (DEA) segons les recomanacions de l’European Resucitation Council. Crèdits otorgats pel Consell Català de la Formació continuada de les professions Sanitàries.

Programa

1. Entorn humà i terapèutic
1.1. Gestió de conflictes a urgències
1.2. Comunicació de males notícies i gestió del dol a urgències
1.3. Trajectòries clíniques i protocols d'actuació a urgències

2. Organització dels serveis d'urgències
2.1. Gestió de riscos laborals a urgències
2.2. Coordinació i organització infermera. Funcions d’infermeria a urgències
2.3. Funcionament i estructura dels serveis d'urgències. Registres infermers
2.4. Nivells d'atenció: hospitalari, extrahospitalari. Nivells d’especialitats
2.5. El triatge en els serveis d’urgències: models i experiències
2.6. Introducció a la investigació en urgències I
2.7. Introducció a la investigació en urgències II
2.8. Sessió de recerca bibliogràfica – Biblioteca del Campus Bellvitge
2.9. Introducció a la investigació en urgències III
2.10. Problemes legals derivats de l’atenció urgent

3. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema quirúrgic
3.1. Tractament del dolor abdominal
3.2. Tractament de problemes vasculars
3.3. Tractament de problemes urològics
3.4. Tractament de ferides, cremades i mossegades
3.5. Realització de sutures
3.6. Fàrmacs més utilitzats a urgències
3.7. Interpretació d'analítiques

4. Procés d'atenció als malalts politraumàtics
4.1. Atenció inicial al malalt traumàtic. Protocols i transfer
4.2. Mobilització i immobilització al politraumàtic
4.3. Traumatismes toràcics. Pneumotòrax. Hemopneumotòrax
4.4. Toracocentesi d'emergència
4.5. Drenatges toràcics i abdominals
4.6. Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
4.7. Hemorràgies i hematomes cranials
4.8. L’anatomia vers les lesions traumàtiques urgents
4.9. Traumatismes abdominals i genitourinaris
4.10. Fractures i luxacions
4.11. Embenats i immobilitzacions al pacient traumàtic
4.12. Atenció inicial al traumàtic greu.

5. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema mèdic
5.1. L’Edema agut de pulmó cardiogènic. Tromboembolisme pulmonar
5.2. Conceptes bàsics i electrofisiologia
5.3. Arítmies cardíaques. Interpretació ECG
5.4. Cardiopaties isquèmiques: Angor i IAM
5.5. Maneig urgent del pacient amb limitació crònica del flux aeri descompensat
5.6. Anafilaxi. Cetoacidosi diabètica. Coma hiperosmolar. Hipoglucèmia
5.7. Alteracions neurològiques: Coma. AVC. Epilèptics. Encefalopaties
5.8. Intoxicacions agudes. HTA i insuficiència renal
5.9. Fàrmacs utilitzats a urgències

6. Procés d'atenció als malalts crítics
6.1. Actuació de l'equip multidisciplinari al box de crítics
6.2. Actituds i actuacions davant el pacient en xoc. Donant a cor aturat
6.3. Suport vital bàsic a l'adult
6.4. Suport vital avançat a l'adult
6.5. Atenció inicial d'infermeria al gran cremat
6.6. Ventilació mecànica invasiva
6.7. Maneig d'infermeria al pacient crític

7. Procés d'atenció urgent als infants
7.1. Reanimació cardiopulmonar pediàtrica. Taller de RCP
7.2. Valoració inicial. Urgències respiratòries i digestives. Shock
7.3. Politraumàtic pediàtric i TCE. Mesures d’aïllament i higiene de mans
7.4. Tècniques d’infermeria pediàtrica, administració de medicació i oxigenoteràpia
7.5. Urgències endocrines, febre, sèpsia i acc. infantils. Taller col·locació de vies a pediatria

8. Procés d'atenció urgent a la dona
8.1. Actuació d’infermeria davant d’agressions i violència de gènere
8.2. Malalties transmissió sexual. Hiperemesi gravídica. Estats hipertensius de l’embaràs
8.3. Alteracions menstruals. Avortament. Despreniment prematur de placenta. Placenta prèvia. Gestacions múltiples
8.4. Amenaça part preterme. Part. Complicacions puerperals
8.5. Part. Reanimació neonatal.

9. Procés d'atenció urgent al malalt psiquiàtric
9.1. Introducció. Examen psiquiàtric. Trastorns d'ansietat. Ansiolítics.
9.2. Pacient psicòtic. Antipsicòtics. Agitació i violència. Contenció.
9.3. Alcohol i substàncies d'abús. Relaxació
9.4. Trastorns Afectius i pacient suïcida. Antidepressius. Trastorns de personalitat.
9.5. Urgències en psiquiatria infanto-juvenil. Maneig de l’ansietat.
9.6. Maneig de l’ansietat

10. Procés d'atenció urgent a malalts de diferents especialitats
10.1. Urgències davant el malalt oncològic
10.2. Maneig dels sistemes Port-a-Cath. Vies centrals i perifèriques. Catèter arterial.
10.3. Urgències oftalmològiques
10.4. Urgències otorrinolaringològiques
10.5. Com heu de fer la presentació del treball de recerca

11. Pràcticum hospitalari

12. Treball final de màster: projecte de recerca en infermeria d'urgències hospitalàries

Destinataris

Diplomats i Graduats en Infermeria.

Professorat

Direcció

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens
Director del Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l'Escola d'Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Sr. José Antonio Sarria Guerrero
Diplomat en Infermeria. Professor del Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Coordinació de les practiques

Sra. Carmen Caballero Martín

Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital General de Granollers.

Sra. Társila Macías Ruiz
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi.

Sr. Santiago Mora Acosta
Diplomat en Infermeria. Treballa a l'Hospital General de Granollers.

Sra. Yolanda Moreno Mateos
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital de Viladecans.

Sr. Miguel Ángel Portillo Rodríguez
Diplomat en Infermeria. Treballa a l'Hospital Clínic.

Sra. Susana Ros Martínez
Diplomada en Infermeria. Treballa al Servei d'Emergències Mèdiques SEMSA 061.

Sra. Marina Suárez Pujol
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Sra. Isabel de Vallés García
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi.

Docents

Sra. Mònica Alapont Aresté
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital de Mataró.

Dr. Josep Maria de Anta Vinyals
Doctor en Biologia. Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Sra. Natalia Antúnez Carril
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Sra. Sonia Barroso Reinón
Diplomada en Infermeria. Tècnica de Riscos Laborals a l'Hospital Clínic.

Dr. Luis Basco Prado
Doctor en Infermeria. Professor a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sr. Urtzi Blancou Gaztañaga
Diplomat en Infermeria. Treballa al Centre de Salut Mental del Guinardó.

Sra. Laura Curell Ferrer
Diplomada en Infermeria. Treballa al Servei d'Urgències de l'Hospital de Mataró.

Dra. Araceli Domingo Garau
Doctora en Medicina. Treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat).

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens
Doctor en Infermeria. Professor a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sr. Marc Fernández de Abia
Diplomat en Infermeria. Treballa al Servei d'Emergències Mèdiques SEMSA 061.

Dra. Paz Fernández Ortega
Doctora en Infermeria. Treballa a l'Institut Català d'Oncologia.

Sr. Robert Frigola Morencia
Tècnic en Emergències Sanitàries (TES). Treballa al Servei d'Emergències Mèdiques SEMSA 061.

Dr. Jordi Galimany Masclans
Doctor en Infermeria. Professor a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Dra. Eva Garrido Aguilar
Doctora en Estadística. Professora a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sr. Rafael Garrido Díaz
Diplomat en Infermeria. Treballa al Centre d'Estudis Sanitaris.

Sra. Cristina Gásquez García
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital Clínic.

Dra. Eva Guix Comellas
Doctora en Infermeria. Professora a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sr. José López López
Advocat i diplomat en Infermeria. Treballa al Servei d'Emergències Mèdiques SEMSA 061.

Sra. Josefa Martín Hervas
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital de Bellvitge.

Sra. Gemma Martínez Estalella
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital Clínic.

Dr. Eduard Martínez García
Doctor en Medicina. Treballa al Servei d'Emergències Mèdiques SEMSA 061.

Sra. Claudia Montori León
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital de Bellvitge.

Sr. José Ramón Moreno Zafra
Diplomat en Infermeria. Treballa al Servei d'Emergències Mèdiques SEMSA 061.

Sr. Lluís Mundet Pons
Diplomat en Infermeria. Treballa a l'Hospital de Mataró.

Sra. Mariluz Naharro Roque
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Institut Català d'Oncologia.

Sr. David Olivart Ginesta
Llicenciat en Psicologia. Treballa al Centre d'Estudis Sant Francesc.

Sra. Marta Olivé Cavero
Diplomada en Infermeria. Treballa al Servei d'Emergències Mèdiques SEMSA 061.

Sr. Josep Maria Petit Jornet
Diplomat en Infermeria. Treballa a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Sr. Antonio Ramal Márquez
Diplomat en Infermeria. Treballa a l'Associació de Salut Mental Horta Guinardó (CSMA).

Dr. Sergio Ramos Pozón
Doctor en Infermeria. Professor a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Desireé Ramos Roedberg
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital Clínic.

Sra. Esther Rebull López
Diplomada en Infermeria. Treballa al Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR) i a l'Institut Català de la Salut.

Dra. Dolors Rodríguez Martín
Doctora en Infermeria. Professora a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Susana Ros Martínez
Diplomada en Infermeria. Treballa al Servei d'Emergències Mèdiques SEMSA 061.

Sra. Librada Rozas Quesada
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat).

Sr. José Sánchez Álvarez
Tècnic en Emergències Sanitàries (TES). Treballa al Servei d'Emergències Mèdiques SEMSA 061.

Sra. Cristina Sánchez López
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Institut Català d'Oncologia

Sr. Jordi Sánchez Mercè
Diplomat en Infermeria. Treballa a l'Hospital de Mataró.

Dr. Tomás Santalucía Albí
Doctor en Biologia. Professor a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sr. José Antonio Sarria Guerrero
Diplomat en Infermeria. Professor a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sr. Antoni Senent Llorens
Tècnic en Emergències Sanitàries (TES). Treballa al Servei d'Emergències Mèdiques SEMSA 061.

Sr. Lluís Serrat Andreu
Diplomat en Infermeria. Treballa a l'Hospital de Mataró.

Sra. Carlota Solanich Nacarino
Diplomada en Infermeria. Treballa a l'Institut Català de la Retina.

Sr. Francesc Tébar Escribano
Diplomat en Infermeria. Treballa al Servei d'Emergències Mèdiques SEMSA 061.

Sr. Manel Tomás Jiménez
Diplomat en Infermeria. Treballa al Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi).

Sra. Cèlia Vall Toscas
Diplomada en Infermeria. Treballa al Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR) i a l'Institut Català de la Salut.

Dra. Gemma Via Clavero
Doctora en Infermeria. Treballa a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Dr. Alberto Villamor Ordozgoiti
Doctor en Infermeria. Treballa a l'Hospital Clínic.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIU AMB DESCOMPTE:

  • Alumni UB amb quota màster

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

  • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
  • Els descomptes no són acumulables
  • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
Últimes places disponibles, contactar amb Tania Martínez. Tel. 934024283