Màster en Innovació Sanitària Basada en Valor

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Innovació Sanitària Basada en Valor

Semipresencial
52 setmanes
Máster en Innovación Sanitaria Basada en Valor

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

14/10/2024 - 15/10/2025

Modalitat

Semipresencial

Horari

Sessions presencials: divendres de 16.30 h a 20 h (108 hores presencials).
Sessions en línia: dimecres de 17 h a 21 h (160 hores en línia síncrones).

Es tracta d'un programa de caràcter semipresencial, tot i que incorpora la possibilitat que alguns estudiants assisteixin a les sessions presencials de manera remota.

Preu

5.300

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

692 h. on-line + 108 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

PRESENTACIÓ

Els sistemes de salut estan experimentant canvis estructurals que acceleren la seva transformació a tots els nivells d’activitat. La innovació i la salut digital són una gran oportunitat per donar resposta als grans reptes de salut com l’envelliment i l’increment de complexitat medica de la població, la falta de professionals o l’atenció en territoris amb poca densitat de població.

La digitalització iniciada a finals del segle passat ha conduït a la creació d’una nova arquitectura d’informació i a la redefinició dels processos assistencials basats en eines de salut digital, com la telemedicina o les teràpies digitals. La irrupció de la intel·ligència artificial accelera aquest procés de canvi. Amb aplicacions i dades, el sistema pot realitzar la transició cap a l’atenció centrada en el pacient capturant informació sobre els objectius personals de salut, acompanyant la presa de decisions compartida, personalitzant el procés d’atenció i de tractament i mesurant tant els resultats de salut com l’experiència dels pacients. En aquest sentit, el moviment de l’atenció sanitària basada en valor està introduint elements definitius per millorar la resposta dels serveis de salut a les necessitats dels pacients mitjançant la mesura del resultat, la reorganització dels equips assistencials i dels processos d’atenció i la introducció de nous sistemes de pagament que incentiven l’orientació al valor. 

En aquest entorn de constant canvi, la gestió de la innovació de productes i serveis sanitaris així com de sistemes de salut esdevé cabdal. Per conduir el canvi i assolir el màxim valor, és necessària la preparació de noves generacions de professionals experts en metodologies d’innovació i amb competències digitals. També és necessari construir estructures que gestionin la innovació en salut de forma transversal en el si de les organitzacions sanitàries. Aquesta és la voluntat del Màster de Formació Permanent en Innovació Sanitària Basada en Valor de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, que neix de la necessitat d'adaptar-se a un entorn canviant i cada vegada més exigent en termes d'eficiència i qualitat en l'atenció sanitària. Es basa en el concepte de "valor" que implica no només l'efectivitat clínica i l'eficiència, sinó també l'experiència i els resultats que importen al pacient.

El Màster de Formació Permanent en Innovació Sanitària Basada en Valor ​​​​​​​és un programa dissenyat per capacitar professionals del sector de la salut en les habilitats necessàries per impulsar la innovació i la millora de la qualitat dels processos i resultats en la consulta, serveis i sistema de salut.

Objectius

 • Dominar el funcionament de l'ecosistema sanitari per afavorir estratègies d'innovació digital eficients i aportar millores que reverteixin en el benestar de les persones.
 • Conèixer models d'atenció a la cronicitat i a l'atenció integrada en l'àmbit de la salut i el social, i posar el focus en les experiències d'integració digitals.
 • Tenir un coneixement ampli dels diferents sistemes d'informació i les diferents tecnologies disruptives en l'àmbit de la salut i el social.
 • Conèixer i detectar solucions tecnològiques noves aplicades als processos assistencials en remot.
 • Gestionar i analitzar dades per generar processos nous o fer-ne el seguiment.
 • Acostar eines i metodologies per implementar models d'innovació.
 • Conèixer les tendències en innovació sanitària, els seus usos i les seves aplicacions.
 • Conèixer el marc legal i les normatives associades als sistemes assistencials nous.
 • Desenvolupar competències digitals.
 • Aplicar la innovació als processos d'atenció mitjançant metodologies àgils.

TRES RAONS PER ESCOLLIR-LO

 • Únic programa de màster en què s’incorporen coneixements aplicats d’innovació en salut, atenció sanitària basada en valor i salut digital.
 • Dissenyat i impartit per professionals en actiu amb una experiència destacada en l’àmbit de la salut digital, la innovació sanitària i l’atenció basada en valor.
 • Formació 100 % professionalitzadora i amb un enfocament pràctic orientat a resultats en el camp de la innovació sanitària, la medicina basada en valor i la digitalització en salut.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

COL·LABORADORS

ACREDITACIÓ ACADÈMICA

Màster de Formació Permanent en Innovació Sanitària Basada en Valor per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

PROGRAMA

1. Sistemes i models d'atenció integrada i salut pública
1.1. L'ecosistema de salut i la seva cadena de valor
1.2. Bases conceptuals dels models de salut i avenços TIC
1.3. Bases conceptuals dels models d'atenció social i avenços TIC
1.4. Models d'atenció integrada per a pacients amb necessitats complexes
1.5. Estratègies de salut pública
1.6. Grans reptes socials
1.7. Salut pública digital i economia de la salut

2. Innovació en l'àmbit de la salut
2.1. Visió general de la innovació en l'atenció mèdica
2.2. Perspectiva històrica i tendències actuals
2.3. Importància de la innovació en l'atenció sanitària
2.4. Models disruptius en la prestació de l'atenció sanitària
2.5. Rol de la tecnologia en la millora de la prestació sanitària
2.6. Estudis de cas i bones pràctiques en mètodes innovadors de prestació

3. Salut digital
3.1. De la ideació a la validació: tipus i nivells d'innovació
3.2. Transformació digital
3.3. Organitzacions innovadores
3.4. Principis ètics en la innovació
3.5. Generació de l'evidència
3.6. Publicació de resultats
3.7. Marcs d'avaluació (MAST, MAFEIP, etc.)

4. Sistemes i tecnologies de la informació en l'àmbit de la salut
4.1. Conceptes fonamentals i sistemes principals
4.2. Marc conceptual en documentació clínica
4.3. Estàndards i interoperabilitat
4.4. Transformació digital del sector de la salut
4.5. Models de maduresa
4.6. Visita: centre d'emergències 061
4.7. Planificació estratègica de sistemes i tecnologies de la informació

5. Atenció sanitària basada en el valor i atenció centrada en el pacient
5.1. Comprensió de l'atenció sanitària basada en el valor
5.2. Mesurament i avaluació del valor
5.3. Estratègies per implementar models d'atenció basats en el valor
5.4. Medicina personalitzada i enfocaments centrats en el pacient
5.5. Millora de l'experiència del pacient mitjançant la innovació
5.6. Cura orientada als objectius i a la presa de decisions compartides

6. Atenció sanitària basada en les dades
6.1. Aprofitament del poder de les dades i ús secundari de les dades
6.2. Tècniques i eines d'anàlisi de dades
6.3. Governança de les dades
6.4. Intel·ligència de negoci
6.5. Eines d'ajuda i de suport a la presa de decisions
6.6. Visita: command center de Sant Joan de Déu

7. Lideratge, gestió de la innovació i marc legal en l'àmbit de la salut
7.1. Lideratge digital i cultura
7.2. Gestió, planificació i execució de projectes
7.3. Adopció i esglaonament: avaluació de l'escalabilitat i potencial d'adopció d'innovacions en l'àmbit de la salut en diferents entorns
7.4. Marcs legals (GDPR, HIPAA, ACDIS, etc.)
7.5. Aspectes legals: intel·ligència artificial i aplicacions com a dispositius mèdics.
7.6. Emprenedoria a la salut digital
7.7. Visita: Barcelona Health Hub

8. Aplicació de metodologies agile en l'àmbit de la salut
8.1. Introducció a les metodologies agile
8.2. Scrum en l'àmbit sanitari
8.3. Kanban en la gestió de projectes
8.4. Lean healthcare
8.5. Design thinking

9. Estratègies d'implementació i telemedicina en l'àmbit de la salut i el social
9.1. Gestió del canvi i adopció de solucions innovadores en l'àmbit de la salut
9.2. Conceptes bàsics de la telemedicina
9.3. Models estratègics d'atenció no presencial
9.4. Experiències d'èxit de televisites, telediagnòstic i telemonitorització
9.5. Fonaments de la ciència de la implementació

10. Intel·ligència artificial i el futur de la innovació en l'àmbit de la salut
10.1. Tecnologies emergents en l'àmbit de la salut: IA, robòtica, realitat virtual...
10.2. Tècniques d'IA (predictive modelling, NLP, etc.)
10.3. Aplicacions d'IA en l'àmbit de la salut.
10.4. Desafiaments i oportunitats
10.5. Estratègies d'implementació

11. Treball de Final de Màster

DESTINATARIS

Per poder cursar el programa, s’exigeix una de les titulacions següents:

 • Àmbit de Ciències de la Salut: Biologia, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Infermeria, Farmàcia, Fisioteràpia, Biomedicina, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Odontologia, Podologia, Psicologia, Veterinària o altres titulacions universitàries incloses en aquest grup.
 • Altres àmbits: Economia, Ciències Empresarials, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions.

SORTIDES PROFESSIONALS

El programa està dissenyat per introduir les persones que hi participen en alguns rols professionals, o per complementar-ne la formació si ja exerceixen la professió. Alguns d’aquests rols són els següents: 

 • Direcció o gestió de centres o organitzacions de l’àmbit sanitari.
 • Direcció o coordinació de projectes de salut i sociosanitaris.
 • Direcció o coordinació de departaments de salut digital.
 • Desenvolupament de projectes de salut digital.
 • Direcció o coordinació d’empreses farmacèutiques.
 • Professionals assistencials o de l’àmbit social que volen millorar els processos d’atenció als pacients i el seu seguiment tot aplicant models de transformació digital.

PROFESSORAT

Direcció

Sr. Oscar Solans Fernández
Responsable funcional d’eSalut al Departament de Salut. Llicenciat en Medicina i Cirurgia, i metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Té un màster en Administració d’Organitzacions de Salut (UAB), un postgrau en Gestió de la Qualitat i Salut en Atenció Primària, i és especialista en eHealth. També és membre del Comitè d’Avaluació de la Web Mèdica Acreditada al Col·legi de Metges de Barcelona (COMB).

Coordinació

Sr. Tino Martí
Digital Health Facilitator a l'European Health Telematics Association (EHTEL) i consultor de la Regió Europea de l'Organització Mundial de la Salut. Participa als projectes europeus COMFORTage, DigitalHealthUptake, Laurel i UNICOM. És llicenciat en Economia (UB) i posseeix un Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària (UPF-UB).

Quadre docent

Sr. Oscar Solans Fernández
Responsable funcional d’eSalut al Departament de Salut. Llicenciat en Medicina i Cirurgia, i metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Té un màster en Administració d’Organitzacions de Salut (UAB), un postgrau en Gestió de la Qualitat i Salut en Atenció Primària, i és especialista en eHealth. També és membre del Comitè d’Avaluació de la Web Mèdica Acreditada al Col·legi de Metges de Barcelona (COMB).

Dr. Jordi Piera
Director de l’Oficina del Pla i director de Sistemes d’Informació al Servei Català de la Salut (CatSalut). És enginyer informàtic (UAB), té el grau en Administració i Direcció d’Empreses (UOC), un màster en Telemedicina i eHealth (UOC), i és doctor de Societat de la Informació i el Coneixement (UOC).

Sr. David Elvira
Expert en economia de la salut. Té una àmplia experiència en la creació de polítiques sanitàries i en la consultoria internacional relacionada amb les polítiques del sistema sanitari, el negoci farmacèutic, els sistemes de reemborsament sanitari i els mètodes d’avaluació econòmica. S’ha encarregat d’assessorar, a escales subnacional (Catalunya), nacional (Espanya) i internacional (Organització Mundial de la Salut), sobre la planificació i el finançament de les polítiques sanitàries.

Sra. Ester Sarquella
Experta en polítiques socials i atenció integrada. Ha ocupat càrrecs en l’àmbit de la transformació dels serveis públics tant per a l’Administració com en companyies de l’àmbit tecnològic. Addicionalment, des de la seva ocupació principal en l’àmbit de les relacions institucionals, desenvolupa tasques docents en diversos programes d’educació superior, és membre de consells assessors en projectes europeus i, des del 2021, és patrona de la fundació Grup Sant Pere Claver. A més, és educadora social, psicopedagoga i té un màster en Funció Directiva en l’Administració Pública.

Sr. Joan Carles Contel
Treballa per al Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i el Pla d’atenció integrada social i sanitària, del Departament de Salut. És graduat en Infermeria (UB) i té un màster en Direcció Pública (ESADE) i un postgrau en Direcció d’Organitzacions Sanitàries (ESADE). També és professor associat a la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sr. Rafael Ruiz Riera
Director estratègic d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. És llicenciat en Medicina i Cirurgia (UAB), i especialista MIR en Medicina Familiar i Comunitària. També té un màster en Gestió d’Institucions Sanitàries. Ha desenvolupat diversos càrrecs de gestió a l’atenció primària, com el de gerent territorial de l’atenció primària de Barcelona ciutat de l’Institut Català de la Salut (ICS), entre el 2015 i el 2019; el de gerent del Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE), del 2013 al 2015, i el de director del Servei d’Atenció Primària (SAP) Esquerra, Dreta i Litoral de l’ICS de Barcelona, del 2008 al 2013.

Sr. Damià Valero
Arquitecte de dades i científic de dades al Servei Català de la Salut i investigador al grup de recerca DS3 al Servei Català de la Salut. Té el grau en Enginyeria de l’Energia (UPC) i un màster en Innovació i Recerca en Informàtica, amb l’especialitat en Ciència de Dades (UPC). També és estudiant del doctorat en Medicina i Recerca Translacional (UB).

Dr. Gerard Carot-Sans
Investigador sènior i coordinador del grup de recerca DS3 al Servei Català de la Salut. És llicenciat en Bioquímica (UB) i en Farmàcia (UB), i és doctor en Farmàcia (UB). També és expert en el disseny d’estudis clínics i redactor mèdic format als programes Foundation i Advanced de la European Medical Writers Association (EMWA).

Sr. Tino Martí
​​​​​​​Digital Health Facilitator a l'European Health Telematics Association (EHTEL) i consultor de la Regió Europea de l'Organització Mundial de la Salut. Participa als projectes europeus COMFORTage, DigitalHealthUptake, Laurel i UNICOM. És llicenciat en Economia (UB) i posseeix un Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària (UPF-UB).

Sr. Joan Carles Fajardo
Responsable tecnològic de l’Oficina d’eSalut a la Direcció de Sistemes d’informació de CatSalut. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses (UB).

Sr. Lluis Vilardell
Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UAB) i especialista en Medicina Preventiva i de Salut Pública. També és diplomat en Gestió Hospitalària (ESADE) i docent i responsable de mòdul al màster de Documentació Sanitària (UAB) i al grau superior de Tècnics en Documentació Sanitària. És responsable del Diccionari Clínic i de l’Àrea de Catàlegs de l’Oficina d’eSalut a la Direcció de Sistemes d’Informació de CatSalut. Alhora, coordina el Centre de Competències Funcional de l’Àrea de Sistemes d’Informació de l’Institut Català de la Salut.     

Sr. Jordi Martínez
Director d’Innovació i Transformació Digital del Parc de Salut Mar - Hospital del Mar. És llicenciat en Medicina (UAB) i especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Té un màster en Direcció d’Institucions Sanitàries (UAB), un màster en Direcció d’Organitzacions Sanitàries (ESADE) i ha cursat el programa de Direcció General (IESE).

Sr. Jesús Berdún
Coordinador d’Operacions de la Unitat d’Impuls Digital a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. És llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions i té un màster en Tecnologies per al Desenvolupament Humà i la Cooperació (UPC–BarcelonaTECH). A més, té més de deu anys d’experiència en la consultoria i la gestió de projectes de transformació digital als sectors de la salut i l’atenció social. Actualment, treballa donant suport a la implantació de projectes i a la validació clínica de les tecnologies digitals en l’atenció sanitària i en l’àmbit hospitalari. Té experiència prèvia a l’Amèrica Llatina i a l’Àfrica, on ha treballat en col·laboració amb universitats, ONG, empreses d’IT i organitzacions internacionals. Combina l’activitat professional amb tasques docents a diferents universitats de Catalunya.

Dr. Isaac Cano
CEO de l’empresa emergent Health Circuit. És enginyer informàtic, té un màster en Visió per Computador i Intel·ligència Artificial i és doctor a la Facultat de Medicina (UB). Aplica anàlisis predictives i eines de suport digital al context de la medicina de sistemes i l’atenció integrada a IDIBAPS - Hospital Clínic de Barcelona. Ha participat en projectes de recerca i innovació nacionals i internacionals amb el suport de la Comissió Europea, l’EIT Health, l’ISCIII i ACCIÓ.

Sr. Jordi Arrufí
Director dels programes de Talent Digital i de projectes europeus del Mobile World Capital Barcelona. És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració (UPF), i va complementar els seus estudis amb un màster en Comerç Internacional i Mercats Emergents (UB) i un MBA a la BSM-UPF.

Dr. Josep Roca
Doctor en Medicina i catedràtic de Medicina a la Universitat de Barcelona. És consultor sènior de l’Hospital Clínic de Barcelona i investigador sènior de l’IDIBAPS, i també professor adjunt de la University of Southern Denmark (Odense). Els seus dos camps d’interès principals són el maneig de pacients crònics (atenció integral i medicina de sistemes) i l’intercanvi de gasos i exercici en malalties respiratòries.

Dra. Caridad Pontes
Doctora en Medicina i especialista en Farmacologia Clínica, amb una àmplia experiència en el desenvolupament de fàrmacs i la regulació en diferents àmbits, i en la indústria farmacèutica en l’àmbit acadèmic i de l’Administració. És experta europea designada per l’Agència Espanyola de Medicaments i gerent del Medicament al Servei Català de la Salut. També és professora associada al Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2011.

Dra. Rosa Maria Vivanco Hidalgo
Metgessa especialista en Neurologia. És doctora en Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona i té un màster en Salut Pública (UPF). També és directora d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i coordinadora de l’Àrea d’Avaluació a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Sra. Arantxa Casanovas
Llicenciada en Dret (UB) i amb un màster en Assessoria Jurídica d’Empreses (IE Business School). És experta en privacitat i protecció de dades personals i responsable de l’Àrea d’Estudis Legals i Recerca i Innovació de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades a la Fundació Tic Salut Social. Assessora les entitats del sistema públic de salut en el desenvolupament d’eines de transformació digital, big data i intel·ligència artificial. Disposa d’una dilatada experiència professional com a assessora jurídica i advocada en l’àmbit privat.

Dr. Josep Munuera
Doctor en Medicina i especialista en Radiodiagnòstic. És cap de servei del Departament de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Sant Joan de Déu, responsable de l’Àrea d’Innovació i Recerca en Imatge Mèdica, i coordinador del Centre d’Imatge Computacional Pediàtrica SJD. També és responsable de Qualitat del Departament 3D del mateix hospital i codirector del postgrau Expert3D. Ha impulsat diferents projectes de recerca i d’innovació en la imatge mèdica pediàtrica enfocats a la quantificació, la medicina de precisió i la intel·ligència artificial, entre els quals destaca la creació d’un biobanc d’imatge pediàtrica cloud i també d’eines d’ajuda a la decisió mèdica centrades en les malalties vasculars cerebrals.

Sr. Raimon Dalmau
Director de Sistemes d’Informació i TIC del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques). És enginyer Superior en Informàtica (FIB, UPC), té un màster en eBusiness (FPC-UPC i Carnegie Mellon) i el Certified for Governance Enterprise IT (CGEIT) (ISACA).

Dra. Gloria González
Consultora clínica especialitzada en terminologies mèdiques. És project manager en projectes de normalització semàntica i data annotation. També està certificada per SNOMED International com a editora de conceptes clínics a SNOMED CT, i és membre del grup d’experts en genòmica i medicina de precisió. També és doctora en Biologia i bioquímica especialista en anàlisis clíniques.

Sr. David Reyero Trapiello
Sènior HR business partner a Sanofi Iberia. És llicenciat en Econòmiques (Universitat de Lleó) i té un MBA (Institut d’Empresa). Té vint-i-cinc anys d’experiència directiva a recursos humans en consultoria (Buck), banca per internet (Uno-e i BBVA), telecomunicacions (Broadnet) i salut (Sanofi), i és expert en gestió del talent, transformació digital i eHealth.

Sr. Manolo Palao García-Suelto
Soci director d’una petita empresa de consultoria, centrada en la planificació estratègica i el govern de sistemes d’informació. És professor consultor a la Universitat Oberta de Catalunya, i ha estat professor de Projectes a l’ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, i a la Universitat de Maryland. Ha dirigit diversos projectes del Pla de sistemes d’informació (PSI) i els ha implementat, alguns de més de quatre anys de durada.

Dr. Josep Comin Colet
Director del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge. És director del Programa Integrat d’Insuficiència Cardíaca de Barcelona Sud Metropolitana, i impulsor de diversos projectes de transformació digital i eHealth en l’entorn de l’atenció a la insuficiència cardíaca. De fet, ha contribuït a elaborar i posar en marxa tres plataformes d’atenció remota per a aquesta patologia. També dirigeix el Grup de Recerca en Malalties Cardiovasculars BIO-HEART, IDIBELL (Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge), i és professor agregat de Medicina al Departament de Ciències Clíniques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Així mateix, és director d’Investigació i president del Comitè de Recerca de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Sr. Carlos Gallego Pérez
Informàtic, amb més de vint-i-cinc anys d’experiència al sector de les TIC i al de la salut. Actualment, és director del programa Salut/IA del Departament de Salut, i dirigeix el Sistema d’Imatge Mèdica Digital, Anatomia Patològica i Oncologia de Precisió de CatSalut. És responsable de serveis d’HL7, membre de la junta directiva d’HL7 Spain, membre ISO-AENOR CTN 139 i membre de la junta directiva de SEIS (Societat Espanyola d’Informàtica de la Salut).

Sr. Enric Bayó
Manager de Model de Negoci d’ACCIÓ. Enginyer Industrial per la UPC i MBA per ESADE. Carrera professional centrada en ajudar a empreses a augmentar la seva competivitat futura mitjançant la conceptualització i desenvolupament d’estratègies, models de negoci i iniciatives innovadores. El seu propòsit es ajudar a persones i organitzacions a crear un futur millor per a les següents generacions.

Dr. Francesc Garcia Cuyas
Director d’Estratègia Digital i Dades i Adjunt a la Direcció Mèdica de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Doctor en Cirurgia General i Digestiva. Professor associat de la Facultat de medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona des de el 2008 fins l´actualitat. Vocal de la Societat Catalana de Salut Digital.

Sra. Sara Hernández
Responsable d’entitats institucionals i assistencials a la Oficina del Delegat de Protecció de dades de Salut en la Fundació Ticsalut i social. Máster en Reglament de Protecció de dades (UNED-AEPD), Màster en gestió pública (UAB). Certificada com a Delegada de Protecció de dades de les administracions públiques i el sector públic (EAPC-APDCAT).

COMPETÈNCIES

 • Domini de l’ecosistema sanitari.
 • Domini de la innovació sanitària, incloent-hi els processos, la investigació i l’anàlisi.
 • Domini de les tecnologies aplicades a la salut i a l’assistència sanitària.
 • Capacitat d’analitzar les tecnologies i les oportunitats que aquestes tecnologies presenten per satisfer necessitats de l’entorn sanitari.
 • Capacitat d’analitzar les dades, tenint en compte tant les seves possibilitats com les seves limitacions ètiques.
 • Capacitat d’aplicar coneixements tecnològics per millorar i innovar en el sistema sanitari.
 • Habilitats de gestió i lideratge de projectes.
 • Coneixement de les limitacions legals que afecten l’ús de la tecnologia en l’ecosistema sanitari i els seus agents.
 • Habilitat per fer anàlisis financeres, legals i socials de l’ús de la tecnologia.
 • Orientació dels serveis de salut i el procés d’atenció cap a la provisió del valor màxim per al pacient i per al professional.
 • Competència digital.
 • Recerca de solucions i presa de decisions.
 • Esperit emprenedor.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). 10% de descompte.
 • Associats/ades a Barcelona Health Hub (BHH). 10% de descompte.
 • Col·legiats/ades al Col·legi de Químics de Catalunya. 10% de descompte.
 • Socis/es de d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC). 10% de descompte.
 • Associats de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut. 10% de descompte.
 • Associats/des de la Federació d’Associacions Professionals d’Infermeria de Catalunya (FAPIC). 10% de descompte
 • Socis/es de la Societat Catalana de Gestió Sanitària. 10% de descompte.
 • Associats/ades a Unió Catalana d’Hospitals (UCH). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h

Format semipresencial i remot