Màster de Formació Permanent en Psicoteràpia ...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster de Formació Permanent en Psicoteràpia Infanto-Juvenil: Aprofundiment, Desenvolupament i Praxis Psicoterapèutica

Presencial
90 setmanes
master psicoterapia infanto juvenil

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

1/10/2024 - 26/6/2026

Modalitat

Presencial

Horari

Dimarts i dijous de 19.30h a 21.30h. Seminaris un dissabte al mes de 10h a 14h.
Grups de supervisió de casos clínics quinzenals (dimarts o dijous de 18.30h a 19.20h)

Lloc

ECPNA. Rda. General Mitre, 203, 1º 2ª. 08023 Barcelona

Preu

6.340

Matrícula oberta

PRESENTACIÓ

TDAH, bullying, addiccions (a substàncies, pantalles...) Com podem entendre'ls i ajudar-los?

Investigacions en diversos camps proven que és al llarg de la infància i l'adolescència quan es creen les bases de la personalitat. És un procés en el qual entren en joc múltiples variables amb grans impactes en l'estructuració del psiquisme, en la formació del sentit d'identitat i en les relacions que establim amb el món que ens envolta.

En línia amb els nous plans de salut mental i els últims projectes legislatius europeus, el Màster en Psicoteràpia Infanto-Juvenil: Aprofundiment, Desenvolupament i Praxis Psicoterapèutica aborda les necessitats de la infància des d'una perspectiva holística i integradora, contemplant els diversos entorns i sistemes en què té lloc el desenvolupament: la família, l'escola, la societat, la cultura, l'economia, etc.

La formació gira al voltant de tres eixos fonamentals:

 • Ofereix a l'alumne un recorregut teòric per les diferents etapes del desenvolupament humà.
 • Capacita per al domini de les diverses tècniques i eines d'intervenció.
 • Apropa l'alumne a la realitat assistencial i als diversos dispositius d'atenció i protecció del menor que actualment operen al territori.

 

 

TRES RAONS PER ESCOLLIR-LO

 • Comprensió de l’estructura i el funcionament mental del nen i de l’adolescent i capacitació per dur a terme un procés psicodiagnòstic complet (abordatge dels símptomes i els trastorns mentals) i la posterior orientació terapèutica.
 • Compta amb pràctiques en diversos centres d'atenció a la infància i adolescència.
 • Inclou seminaris d'aprofundiment, sessions clíniques i supervisions de casos clínics reals que afavoreixen el networking i el recorregut per les diverses corrents del pensament psicoanalític i creen espais de debat i reflexió.

ACREDITACIÓ ACADÈMICA

Màster de Formació Permanent en Psicoteràpia Infanto-Juvenil: Aprofundiment, Desenvolupament i Praxis Psicoterapèutica per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

PROGRAMA

1. Organització i desenvolupament del psiquisme: l'estructuració psíquica
1.1. Del cos erogen a les identitats sexuals

 • Coordenades de l'enfocament psicoanalític.
 • La noció de cos. Erogeneïtat.
 • Una Odissea particular: de Narcís a Èdip. Introducció al narcisisme.
 • La rotonda del complex d'Èdip.
 • Models pulsionals. A. Pulsions sexuals versus pulsions del jo o d'autoconservació.
 • Models pulsionals. B. Pulsió de vida versus pulsió de mort.
 • Els processos identificadors.
 • El cicle vital. Crisis vitals.

1.2. L'estructuració del psiquisme

 • L'inici del psiquisme.
 • Passatge de la immaduresa a les primeres formacions psíquiques.
 • La importància de la trobada.
 • El jo ideal.
 • Primera tòpica.
 • El funcionament mental i la mentalització.
 • L'ideal del jo.
 • Segona tòpica.
 • Capacitat simbòlica.
 • El superjo.

2. Psicopatologia I
2.1. Conceptes fonamentals de psicopatologia:

 • Neurosi.
 • El concepte de neurosi des de Freud.
 • Símptoma.
 • Conflicte.
 • Repressió.
 • Defensa.
 • Trauma

2.2. Fòbia

 • Les pulsions.
 • Les defenses.
 • Les relacions d'objecte.

2.3. Histèria

 • Les pulsions.
 • Les defenses.
 • Les relacions d'objecte.

2.4. Neurosi obsessiva

 • Les pulsions.
 • Les defenses.
 • Les relacions d'objecte.

3. Psicopatologia II
3.1. El naixement psíquic. Integració de la sensorialitat, la motricitat i les emocions entorn de les experiències amb el primer objecte. Sintonia afectiva i ritmes compartits. De la vivència de satisfacció pulsional (Freud) al món representacional. L'autoerotisme. Narcisisme com a fase i estructura. El naixement del jo.
3.2. La cèl·lula narcisista mare-nadó. El holding (Winnicott) i la unitat psicosomàtica. Obertura de l'espai transicional i desenvolupament simbòlic. La terceritat. El lloc del nen a l'inconscient parental. Exclusió i atrapament en la cèl·lula narcisista.
3.3. Patologies severes en la primera infància. Fallada en les interaccions precoces. Autisme infantil precoç (Kanner). Un món d'objectes inanimats. Autisme primari i secundari. Separació i angostes impensables.
3.4. Incomunicació i aïllament defensiu. L'encapsulament autosensorial: objectes i figures de sensació autista (F. Tustin). Desmantellament (D. Meltzer). Uni i bidimensionalitat. Adhesivitat i concreció. Funcionaments de l'espectre autista. El nen i el jove Asperger.
3.5. La psicosi confusional. L'atrapament en la cèl·lula narcisista i la psicosi simbiòtica (M. Mahler). Exclusió del tercer. La confusió com a defensa enfront de la separació. Indiscriminació entre el jo i el no-jo. Terror a la separació i a l'absorció.
3.6. Psicosi desorganitzada del nen gran. Similituds amb l'esquizofrènia adulta. Polimorfisme simptomàtic. Deliri i al·lucinació. Joc i dibuix.

4. Psicopatologia de la criança: interaccions, vincle i discurs parental
4.1. Presentació clínic-teòrica de la integració dels nous coneixements sobre el sistema interactiu i el sistema de vincle (que permeten que el nadó rebi els estímuls humans que el permetran esdevenir persona) en la psicopatologia de la criança.
4.2. Integració als coneixements aportats per la psicopatologia psicodinàmica i als coneixements aportats per la psicoanàlisi al desenvolupament i funcionament de l'aparell psíquic.
4.3. La parentalitat com a procés psicològic de canvi que pot quedar pertorbat per problemes psicopatològics o de caràcter de l'adult i pertorbar el sistema cuidador en la seva funció d'estructurador del psiquisme de l'infant.
4.4. Introducció a nocions de pediatria.
4.5. Introducció a les neurociències: el desenvolupament neural i les primeres relacions

5. El nen i l'escola: processos, fenòmens i recursos educatius
5.1. Bases psíquiques per l'experiència emocional d'aprendre dins i fora de l'escola.

 • La importància del desig pel futur alumne. La desmotivació en l'alumnat.
 • La creació i el desenvolupament de la capacitat simbòlica.
 • El principi de realitat i el procés secundari necessaris per poder aprendre.
 • El narcisisme constitutiu: excessos i dèficits. Repercussions en els aprenentatges
 • Els processos adaptatius. L'angoixa de separació. La soledat. L'autoafirmació.
 • El vincle fill-pares i les relacions alumne-mestres.

5.2. L'escola: escenaris i actors. Fenòmens escolars contemporanis.

 • Què tenir en compte de cada espai escolar?
 • Tipologia d'alumnes i de mestres. Quins aspectes hem de tenir presents?
 • Les famílies i la institució escolar.
 • Models d'aprenentatge i d'ensenyament.

5.3. Etapes escolars.

 • El nen a l'escola de 0-3 anys.
 • El nen a l'escola de 3-6 anys.
 • El nen a l'escola de 7-12 anys.
 • L'alumne adolescent a l'ESO.

5.4. Aportacions de Freud i Piaget en el món de l'educació.
5.5. Prerequisits per l'aprenentatge de la lecto-escriptura.
5.6. Dificultats d'aprenentatge o dificultats emocionals? Símptomes, avaluació i abordatge. Com prevenir-les?
5.7. La intel·ligència. Altes i baixes capacitats. La interpretació qualitativa del WISC-V.
5.8. La dislèxia.
5.9. Tractaments psicopedagògics des de la psicoanàlisi envers les reeducacions i reforços escolars.
5.10. El psicòleg escolar.
5.11. Casos pràctics.

6. Psicodiagnòstic i psicoteràpia amb infants i adolescents
6.1. L'especificitat del procés diagnòstic en nens i adolescents.
6.2. Característiques de la derivació i de la demanda. La comunicació amb l'escola.
6.3. El joc i les tècniques projectives en l'etapa diagnòstica.
6.4. La importància del dibuix i la seva interpretació (HTP, família, nen sota la pluja, etc.).
6.5. Les entrevistes amb els pares. El lloc del nen en el discurs parental.
6.6. La infància en l'era de la hiperconnexió.
6.7. La devolució i l'orientació terapèutica al pacient i als seus pares.
6.8. La societat líquida: vincles fràgils i inestables.
6.9. Els ideals actuals de la cultura: eterna joventut i poc compromís.
6.10. La predominança de la imatge davant de la paraula. Les marques en el cos.
6.11. L'estructura adolescent: l'enfrontament a la sexualitat i la mort.
6.12. La difícil tasca dels adolescents per consolidar identificacions i ideals que els possibilitin la seva marxa en la vida.
6.13. L'impacte de l'adolescència en els pares: el pas del temps i la reactualització de la seva pròpia adolescència.
6.14. L'augment de certes patologies: el buit, trastorns en l'alimentació, addiccions a les drogues, pantalles, videojocs.
6.15. Tractament dels adolescents: característiques i dificultats.

7. Pràctica professional I

8. Projecte final

9. Introducció als diversos corrents del pensament psicoanalític: l'escola anglesa i l'escola lacaniana
9.1. Les aportacions de Jacques Lacan.

 • Subversió del subjecte. Trauma, símptoma i fantasma.
 • L'organització pulsional infantil.
 • Els límits del complex d'Èdip. El desig de la mare i la funció del pare.
 • La clínica borromea: reial – simbòlic – imaginari.

9.2. Les aportacions de Melanie Klein.

 • El món dels objectes interns.
 • Sobre la teoria de l'ansietat i la culpa a Klein.
 • Posició esquizo-paranoide i posició depressiva.
 • Els casos clínics de Klein. Conceptes tècnics que Klein introdueix.

10. Clínica psicoanalítica amb nens i adolescents
10.1. De la diagnosi a la psicoteràpia. Aliança terapèutica.
10.2. L'enquadrament. Necessitat i finalitat de l'enquadrament.
10.3. La transferència.

 • Les múltiples transferències.
 • El parell transferència - contratransferència.

10.4. La interpretació del joc.

 • Joc i "enactment".
 • El joc com a discurs.

10.5. La interpretació del dibuix.
10.6. La interpretació dels somnis i els contes.
10.7. Els mites dels nens contemporanis.
10.8. El procés diagnòstic: en l'adolescència els diagnòstics també s'escriuen amb llapis.
10.9. L'adolescència com a paradigma del trastorn narcisista.
10.10. Els adolescents i el complex de Telèmac.
10.11. El procés terapèutic: indicacions.
10.12. El lloc del terapeuta: el suposat saber o la certesa del no saber?
10.13. Les transferències amb el terapeuta. La transferència a l'estil Facebook en l'actual modernitat líquida.
10.14. El lloc dels pares en la teràpia dels seus fills. Entrevistes, abordatge familiar, aliances i resistències.
10.15. Els recursos terapèutics: assenyalament, interpretació, acompanyament. Construcció d'altres models identificadors enfront de la desidentificació adolescent. El treball amb les estructures de la segona tòpica.
10.16. Fi, interrupció, reinici. Els avatars de la feina amb els adolescents.
10.17. L'abordatge en les institucions públiques. La xarxa assistencial.

11. La construcció de la subjectivitat
11.1. Alteritat i corporalitat. Bases de la subjectivitat.

 • La família, la fratria i el grup com a elements constituents.
 • L'actitud davant la vulnerabilitat, la malaltia i la mort.
 • El paper de la fantasia i la imaginació en l'entramat del món intern.
 • Construcció de la intimitat en l'època de les xarxes socials.
 • L'ordre simbòlic i el procés civilitzador.
 • El narcisisme com a estructura.
 • Cos erogen. Creació i funció de l'autoerotisme i la tendresa.
 • Sistema ideal i superjo, les seves relacions. Les diferents identificacions.
 • El trauma. La quantitat com a destinació.
 • Mentalització i capacitat simbòlica.
 • El camí de l'infant cap al control pulsional .

12. Psicopatologia amb nens i adolescents
12.1. Vincles familiars i psicopatologia.
12.2. El paper de la família en la psicopatologia i en la salut.
12.3. Noves estructures familiars.
12.4. La psicopatologia des d'una òptica comunitària.
12.5. Introducció a l'atenció comunitària.
12.6. La comunitat com a agent de prevenció psicopatològica.
12.7. Introducció a la psicopatologia infantil.
12.8. Nocions de psicopatologia infantil.
12.9. Patologies actuals en la infància.
12.10. Introducció a la psicopatologia de l'adolescència.
12.11. Nocions de psicopatologia de l'adolescència.
12.12. Patologies actuals en l'adolescència.

13. Els nens i els seus entorns familiars. Diversitat i actualitat
13.1. Canvis en la societat actual i la seva repercussió en els nous models familiars.

 • Tècniques de reproducció assistida i el seu reflex en els models de família.
 • Famílies monoparentals.
 • Famílies homosexuals.
 • Maternitat subrogada.

13.2. Adopcions.

 • Filiació, origen, pertinença.
 • Parentalitat biològica i parentalitat adoptiva.
 • Fill adoptat. Pares adoptats.

13.3. Efectes en els fills de la desprotecció parental després del divorci.

 • Dissolució de l'enllaç a la parella i efectes en els fills.
 • "Els nens no es divorcien".
 • Pares abandònics.
 • Protegir els fills de les desavinences dels pares després de la ruptura.

13.4. Violència intrafamiliar.

 • Maltractament.
 • Violència sexual.

13.5. Identitat sexual.

 • Identificacions: primàries, secundàries, edípiques.
 • Constitució de la identitat.
 • Identitat i gènere.
 • Transsexualitat en la infància.

13.6. Mentides en la infància.

 • El valor de la mentida.
 • La mentida infantil com a indicador del desenvolupament.
 • Mentides i veritats amb relació a l'origen.

13.7. Dols i pèrdues en la infància.

 • Pels pares omnipotents.
 • Per la bisexualitat constitutiva.
 • Per la infància mateixa.

13.8. Parlem amb els nens del sexe i de la mort.

 • Interès de l'infant pel sexe.
 • Teories sexuals infantils.
 • Idees sobre la mort durant la infància.

14. La psicopedagogia clínica. Intervenció en les dificultats de l'aprenentatge i escolars
14.1. Bases psíquiques, emocionals i cognitives en el procés d'aprenentatge

 • La psicopedagogia clínica. Què és?
 • Dificultats en la capacitat simbòlica. Com millorar-la?
 • Avaluació i diagnòstic de les dificultats d'aprenentatge específiques (DAE) a través de casos clínics
 • Abordatge psicoterapèutic en les DAE, acompanyat de casos pràctics.
 • L'escola inclusiva (tae i tc). Recursos i eines.
 • El psicoterapeuta en i amb l'escola. Intervencions dins i fora de la institució escolar.

15. Pràctica professional II

16. Treball Final de Màster

DESTINATARIS

 • Llicenciats/Graduats en Psicologia, Medicina, Psicopedagogia, Magisteri, Infermeria i altres titulacions del camp de la salut i l'educació.
 • Professionals Sanitaris
 • Professionals del camp de l'educació i la pedagogia

PROFESSORAT

Direcció

Sra. Margarita Ibáñez
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sr. Carlos Blinder
Metge psiquiatra i psicoterapeuta.

Coordinació

Sra. Margarita Solé
Metge i psicoterapeuta..

Quadre docent

Sra. Margarita Ibáñez
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sr. Xavier Ametller
Psicòleg clínic i psicoterapeuta.

Sr. Joan Romeu
Psicòleg i psicoterapeuta.

Sra. Margarita Solé
Metge i psicoterapeuta.

Sra. Mª Elena Sammartino
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sra. Aurora Angulo
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sr. Joseph Knobel
Psicòleg clínic i psicoterapeuta.

Sr. Carlos Blinder
Metge psiquiatra i psicoterapeuta.

Sra. Marta Serra
Psicòloga clínica i psicoterapeuta.

Sr. Enric Berenguer
Psicòleg clínic i psicoanalista.

CONTACTE

Escola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents

Adreça:

Rda. General Mitre, 203, 1º 2ª
08023. Barcelona

E-mail: secretaria@ecpna.com
Web: www.ecpna.com