Diploma d'Especialització en Medicina i Ginec...

Afegir a favorits
Diploma d'especialització

Diploma d'Especialització en Medicina i Ginecologia Cosmètica i Estètica

Presencial
48 setmanes
cursos confrontaciones

Dades bàsiques

Crèdits

50 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

11/1/2024 - 14/12/2024

Modalitat

Presencial

Horari

Sessions de cap de setmana.

Lloc

Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética. C/ Caballero, 79 - 08014 Barcelona

Preu

5.270

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

La Medicina Cosmètica i Estètica és una branca de la medicina, no reconeguda oficialment com a especialitat, alhora que és una pràctica acceptada per les autoritats i per la societat.

La Medicina Cosmètica i Estètica inclou un conjunt d’actes medicoquirúrgics, tècniques i procediments destinats a millorar totalment els aspectes inestètics, o jutjats com a tals pel mateix pacient, siguin constitucionals o adquirits per qualsevol causa; i els aspectes inestètics, o jutjats com a tal pel mateix pacient, i els estats de malestar general (memòria, son, sexe, etc.) conseqüència de l’envelliment fisiològic, en pro d’aconseguir una major i millor qualitat de vida, el benestar físic i psíquic que han de configurar un estat òptim de salut. El seu camp d’acció es limita a la pell, els annexes, el teixit gras subcutani i el sistema venós superficial, amb exclusió dels músculs, les aponeurosi i l’esquelet ossi, i inclou la prescripció i administració de medicaments específics per via general.

És, per tant, una àrea mèdica i integradora que pretén la prevenció de l’envelliment i la promoció de la salut, mitjançant tècniques mèdiques que restauren l’aspecte i promouen la salut i el benestar físic i emocional dels pacients.

Per altra banda, la demanda social d’aquest tipus de medicina és alta. Un gran col·lectiu de professionals practica aquest tipus de medicina en l'actualitat, però no han rebut una formació reglamentada. L’objectiu del programa serà donar als assistents els coneixements reglats per tal de fer un exercici amb eficàcia i seguretat.
Com que existeix una demanda creixent i variable, perquè la societat exigeix solucions a noves qüestions per millorar o senzillament modificar el seu aspecte físic, el professional ha de revisar contínuament els seus coneixements i habilitats, atendre a nous progressos farmacològics o tecnològics i inclús reconsiderar les seves actituds.

Objectius

 • Ser capaç de desenvolupar la Medicina Cosmètica i Estètica en els aspectes clínics i d'investigació.
 • Disposar dels coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per atendre correctament a persones amb alteracions estètiques primàries i/o secundàries, alteracions congènites, malalties i/o petits traumatismes.
 • Disposar d'una visió interdisciplinària, profunda i actualitzada dels coneixements i les habilitats tècniques necessàries per atendre als col·lectius esmentats anteriorment.
 • Haver incorporat aquells principis de l'humanisme mèdic que han de presidir les relacions metge-pacient.
 • Disposar dels fonaments i principis organitzatius i d'economia sanitària aplicats a la pràctica de la Medicina Cosmètica i Estètica.
 • Haver incorporat l'esperit crític i de curiositat suficients que finalment el porti a fer altres estudis i recerca.
 • Disposar del criteri suficient per escollir entre opcions terapèutiques vàlides i disponibles.
 • Disposar del criteri suficient per establir les contraindicacions relatives o absolutes.
 • Proposar i desenvolupar projectes d'investigació que responguin a les necessitats de salut i benestar de la societat.
 • Proposar i desenvolupar solucions integrals que impliquin accions immediates i intervencions preventives i de promoció de la salut.
 • Ser capaç de comunicar de forma explícita i clara els coneixements disponibles: les fonts i el marc conceptual, científic i tecnològic en el qual es basen.
 • Ser capaç de desenvolupar l'activitat professional i, en absència d'especialitat oficial, poder accedir al Diploma d'Acreditació específic previst per la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).

Tres raons per escollir-lo

 • Es tracta d’un curs pioner a nivell nacional i internacional, plenament consolidat: 16 edicions i més de 1.000 alumnes.
 • Programa i temari de plena actualitat, amb docents de reconegut prestigi i àmplia experiència
 • Ofereix una formació completa, integral, profunda i pràctica en l’àmbit de la Medicina Cosmètica i Estètica i inclou les àrees més modernes: medicina regenerativa, PRP i factors de creixement, implants tissulars, peelings físics i químics, electromedicina, làser i altres fonts de llum, cirurgia mínimament invasiva, etc.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització en Medicina i Ginecologia Cosmètica i Estètica per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 50 crèdits ECTS.

Programa

1. Medicina clínica
1.1 Imatge corporal
1.2 Aspectes bioètics
1.3 Exercici responsable: contracte de prestació de serveis
1.4 Els mitjans: instal·lacions i dotació
1.5 Prevenció de riscos professionals
1.6 Aspectes legals
1.7 Comunicació i relacions públiques
1.8 Màrqueting
1.9 Optimitzar el rendiment
1.10 Informació científica: recerca i avaluació
1.11 Investigació
1.12 Embriologia
1.13 Anestèsia: generalitats
1.14 Anestèsia, anestèsia tòpica, local i loco-regional
1.15 Analgèsia general dels procediments terapèutics de curta durada
1.16 Suport Vital Avançat i instrumentalitzat
1.17 Hipoglucèmia i hiperglucèmia
1.18 Tètanus
1.19 Botulisme
1.20 Dispnea
1.21 Coma
1.22 Perforació visceral
1.23 Shock
1.24 Malaltia tromboembòlica
1.25 Hipersensibilitat i anafilàxia
1.26 Hipotensió i hipertensió
1.27 Transfusions
1.28 Cardiologia: generalitats
1.29 Trombopènia, anticoagulació i antiagregació
1.30 Tractament de les infeccions bacterianes
1.31 Punció accidental

2. Materials de farciment tissular. Endocrinologia general. Endocrinologia ginecològica
2.1 Tractament de l’envelliment cutani facial: bioestimulació, biorestructuració i farciment tissular
2.2 Reaccions adverses dels materials de farciment tissular
2.3 Patrons histològics e histopatològics propis de cada bioimplant i de les seves reaccions adverses
2.4 Endocrinologia general
2.5 Endocrinologia ginecològica: canvis hormonals i pell
2.6 Endocrinologia ginecològica: teràpies alternatives per a la pell i mucoses
2.7 Endocrinologia ginecològica: teràpia hormonal
2.8 Endocrinologia ginecològica: canvis al teixit adipós
2.9 Endocrinologia ginecològica: canvis ossis
2.10 Endocrinologia ginecològica: hiperandrogenisme, pell i estrògens

3. Patologia de la pell i dels annexes
3.1 Pell: embriologia. Anatomia i aspectes microscòpics. Histologia: epidermis, dermis i hipodermis. Annexes cutanis. Fisiologia
3.2 Dermatoscòpia: reconeixement de lesions cutànies i diagnòstic precoç del melanoma
3.3 Histopatologia
3.4 Exploració bàsica a dermatologia
3.5 Mitjans terapèutics
3.6 Patologies cutànies: diagnòstic diferencial
3.7 Psoriasi
3.8 Dismorfofòbies amb base a la pell
3.9 Acne i dermatitis sebàcies
3.10 Electroporació i electroforesi
3.11 Fototeràpia
3.12 Alteracions estètiques dentals i halitosi
3.13 Calvície: tractament quirúrgic
3.14 Rejoveniment capil·lar amb PRP i medicina regenerativa
3.15 Mesoteràpia: teràpia intradèrmica per via transcutània
3.16 Làser i altres fonts de llum
3.17 Teledermatologia: diagnòstic cutani assistit
3.18 Envelliment cutani
3.19 Exploració objectiva de la pell

4. Patologia del sistema circulatori. Patologia del sistema adipós
4.1 Fisiopatologia de la malaltia venosa. Ecoanatomia del sistema venós dels membres inferiors
4.2 Maneig terapèutic de la malaltia venosa als membres inferiors. Escleroteràpia. Cirurgia
4.3 Fisiopatologia del sistema vascular: arterial, venós i limfàtic
4.4 Escleroteràpia química
4.5 Cirurgia làser endovascular
4.6 Edema: diagnòstic diferencial del limfedema
4.7 Farmacoteràpia
4.8 Làser i alta freqüència
4.9 Nutrició
4.10 Dietoteràpia per a la reducció del greix corporal: consensos i recomanacions nutricionals
4.11 Protocols diagnòstics i terapèutics
4.12 Aliments i acumulació de lípids
4.13 Trastorns de la conducta alimentària
4.14 Nutrició: balanç energètic i obesitat
4.15 Elaboració de dietes
4.16 Bases de les lisis adipocitàries per mitjans físics
4.17 Clínica i tractament de la paniculopatia edematofibroescleròtica
4.18 Bases de les lisis adipocitàries per mitjans químics i farmacològics

5. Cirurgia 
5.1 Procediments quirúrgics: indicacions
5.2 Criteris de seguretat a cirurgia cosmètica
5.3 Tall, coagulació i sutures
5.4 Cirurgia cosmètica facial
5.5 Cirurgia de la regió periorbitària
5.6 Cirurgia corporal
5.7 Cirurgia de reemplaçament tissular amb materials homòlegs: teixit adipós, cèl•lules mare, concentrats de plaquetes

6. Pràctiques

7. Treball final

Destinataris

Titulats en Medicina i altres titulats de l'àmbit de la salut, com ara psicòlegs, odontòlegs, biòlegs i farmacòlegs.

Professorat

Direcció

Dr. Jaume Alijotas Reig
Doctor en Medicina. Professor del Departament de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Director de la Càtedra UAB-SEMCC de Gestió del Coneixement en Medicina de l'Envelliment Fisiològic.

Dr. J. Víctor García Giménez
Llicenciat en Medicina i Cirurgia - Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. President de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética. Codirector de la Càtedra UAB-SEMCC de Gestió del Coneixement en Medicina de l'Envelliment Fisiològic. Director de l'Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética.

Quadre docent

Dr. Jaume Alijotas Reig
Doctor en Medicina. Professor del Departament de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Josep Arimany
Doctor en Medicina - Especialista en Dermatologia i en Medicina Forense. Director de l'Àrea de Praxis Mèdica del Col·legi de Metges de Barcelona. Professor del Departament de Medicina Legal. Universitat de Barcelona.

Dra. Mª Isabel Bové Farré
Llicenciada en Medicina. Cap del Servei Especial d'Emergències de l'Hospital Sant Joan de Déu (Martorell).

Dr. Maurizio Ceccarelli
Doctor en Medicina. Director del International Center for Study and Research in Aesthetic and Psychological Medecine a Itàlia.

Dr. Xavier de Balanzó Fernández
Doctor en Medicina - Especialista en Medicina Interna
Director dels Cursos de Suport Vital Avançat i DEA del Consell Català de Ressuscitació. Membre del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar.

Dr. Pedro Fernández de la Fuente
Doctor en Medicina - Especialista en Oftalmologia
Professor de la Universidad de Navarra.

Dr. J. Víctor García Giménez
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. President de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética.

Dra. Susana Puig Sardà
Doctora en Medicina - Especialista en Dermatologia
Coordinadora de la Unitat de Recerca en Melanoma. Hospital Clínic de Barcelona.

Dra. Rosa Mª Raich Escursell
Doctora en Psicologia. Catedràtica d'Intervenció Psicològica. Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic del Departament de Psicologia Clínica i Salut. Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Mariano Vélez González
Llicenciat en Medicina - Especialista en Dermatologia. 

Contacte

Confrontaciones Terapéuticas, S.L.

Adreça:

Av. Riera de Cassoles, 35
08012. Barcelona

E-mail: soporte@confrontacionesterapeuticas.com
Web: http://www.confrontacionesterapeuticas.com