Formació de Postgrau en Psicologia d'Emergènc...

Afegir a favorits
Diploma d'especialització

Formació de Postgrau en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes

Presencial
30 setmanes
postgrado psicologia emergencies

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Català i Castellà

Dates

4/10/2024 - 3/5/2025

Modalitat

Presencial

Horari

Caps de setmana alterns. Divendres de 16:00h a 20:30h i Dissabte de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:30h

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

3.120

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

180 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Formació de Postgrau en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes

La Llei de Protecció Civil del 2015 recull com a dret de la ciutadania l’assistència social i psicològica a víctimes en situacions d’emergències i catàstrofes. En els últims anys, els efectes provocats pel canvi climàtic juntament amb altres fenòmens meteorològics i geogràfics estan provocant conseqüències negatives sobre la població. D’altra banda, els greus accidents aeris, ferroviaris, d’autocars i naufragis que han passat darrerament, així com atemptats terroristes i altres emergències, fan que sigui imprescindible la figura de psicòlegs especialitzats que garanteixin la prestació d’un servei a la població en totes les etapes del procés: abans, durant i després de l’incident crític.

Al nostre país no només ocorren grans emergències. Entre altres, les situacions de crisi, les emergències locals (accidents, suïcidis, mort de menors…) també requereixen de la intervenció de psicòlegs experts, preparats per respondre durant els primers instants i aportant una ajuda efectiva.

La feina que fan els psicòlegs en aquest tipus de situacions s’ha convertit en una peça clau dins dels plans d’emergència, i aporten un enfocament interdisciplinari a la gestió de les catàstrofes. Per aquesta raó és necessària l’especialització d’aquests professionals per millorar i optimitzar la resposta donant cobertura als afectats.

El Diploma d'Especialització en Psicologia d’Emergències i Catàstrofes et capacitarà per oferir una assistència psicològica avançada (IPA) i eficaç en contextos de crisi o en escenaris d’alta intensitat emocional, així com establir relacions de treball multidisciplinari amb altres operadors d’emergències (forenses, cossos de seguretat i mitjans de comunicació).

La metodologia del postgrau, merament pràctica, es complementarà amb classes magistrals impartides por experts tant locals com estrangers, tallers pràctics, simulacions a partir de casos reals (role-playing) i visites a diferents institucions relacionades amb aquest àmbit.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest postgrau és formar i capacitar a professionals de la psicologia en la intervenció immediata a persones afectades per incidents crítics de caràcter micro-locals o de gran abast, amb la finalitat de preservar-ne la salut integral (física, psicològica i social) que es pot veure compromesa pels esdeveniments que ha viscut.

Tres raons per escollir-lo

 • Un quadre docent de prestigi format per experts en actiu de l’àmbit de les emergències.
 • Ofereix masterclass a càrrec del professor Mooli Lahad, psicòleg israelià i especialista en psicotrauma.
 • Enfocament eminentment funcional i pràctic orientat a la intervenció professional i personal

PRESENTACIÓ

Col·laboradors

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

violencia
Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Programa

1. Contextualització i principis generals de la psicologia d’emergències i catàstrofes

1.1 Las emergències a Catalunya: marc legal, estructura i organització de la protecció civil

 • Organització i estructura de la Protecció Civil a Catalunya
 • Sistemas d’avaluació i prevenció del risc. Mapa de riscos a Catalunya
 • Gestió d’emergències i catàstrofes. Central d’emergències de Catalunya (CECAT)
 • Plans d’emergència territorial, plans especials i plans d’autoprotecció
 • Models d’intervenció psicològica en emergències: psicosocial, sanitari

1.2 Contextualització i principis generals de la psicologia d’emergències i catàstrofes

 • Marc conceptual: emergències, urgències, crisis i catàstrofes
 • Principis generals de la psicologia d’emergències i catàstrofes. Àmbits d’actuació. Finalitat i objectius
 • Tipologia i classificacions d’emergències
 • Operadors e intervinents: intervenció multidisciplinària
 • Psicologia social i emergències

1.3 Operadors psicològics en emergències i catàstrofes

 • Estructura, funcions, models i àmbits d’intervenció: Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Mossos, Bombers, Creu Roja, Departament d’educació, Consorci Sanitari.
 • L’encaix del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a les emergències i catàstrofes a Catalunya.

2. Intervenció Multidisciplinària del psicòleg d’emergències

2.1 Procediments mèdics-forenses i psicologia d’emergències

 • Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya: organització, estructura, funcions i procediments.
 • Procés d’Investigació de les situacions de mort violenta i/o sospitoses de criminalitat en incidents crítics. Professionals i roles.
 • Procés d’identificació de cadàvers. Protocol nacional d’actuació mèdica-forense i Policia Judicial en grans catàstrofes.
 • Treball interdisciplinari: funció i tasques pròpies del psicòleg d’emergències davant la “mort judicial” a nivell general.

2.2 Intervencions multidisciplinàries entre cossos de seguretat i psicòleg d’emergències

 • Protocol de CMN a Catalunya en morts per accidents de transit, conveni entre Cos de Mossos (CME) i Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en relació amb la participació del psicòleg en la comunicació de males noticies.
 • Taller de comunicació de males noticies.
 • Unitat de segrestos i extorsions (CME): aspectes psicològics en processos de negociació i segrest.
 • Emergències emergents. El fenomen de la globalització del gihadisme a Europa i Catalunya. Situació actual de l’amenaça, història, context i perfils psicològics. (CME)
 • Unitat de persones desaparegudes (CME)

2.3 Serveis funeraris

 • Organització, funcions i procediments dels serveis funeraris a Catalunya.
 • El paper del psicòleg en context funerari.
 • Procés de repatriacions de cadàvers.

2.4 Emergències i catàstrofes: el paper dels mitjans de comunicació

 • La informació i la comunicació en emergències: la gestió que fan els mitjans.
 • El psicòleg d’emergències i mitjans de comunicació

2.5 Taller internacional amb MOOLI LAHAD

3. Intervenció psicològica avançada atenent a: tipologia de riscos i població vulnerable

3.1. Intervenció Psicològica avançada en riscos específics

 • Intervenció in situ en incidents crítics. Principis generales.
 • Intervenció en incidents amb múltiples víctimes.
 • Intervenció davant una conducta suïcida.

3.2. Intervenció Psicològica avançada en poblacions vulnerables

 • Intervenció psicològica en persones que s’enfronten al final de vida. Servei de pal·liatius.
 • Atenció psicològica al servei de UCI neonatal. Ingressats, mort perinatal
 • Unitat de cremades de l’Hospital Vall d'Hebron
 • Unitat oncològica hospitalària
 • Intervenció psicològica en violència de gènere
 • Intervenció amb menors. Intervenció del "dia després" en centres educatius en casos de mort en la comunitat educativa
 • Intervenció amb persones amb necessitats especials
 • Intervenció psicològica en contextos multiculturals. Taller d’interculturalitat

4. Riscos psicosocials en professionals de les emergències. Prevenció i models d’intervenció

4.1. Aspectes ètics i deontològics de la intervenció del psicòleg en emergències

 • Aspectes reguladors de la relació del professional con el pacient: llei d’autonomia del pacient.
 • Redacció d’Informe assistencial a pacients (víctimes). Què i com s’ha de contemplar l’acció facultativa. Elements i apartats que ha de contemplar l’informe assistencial.

4.2. Riscos psicosocials en professionals de les emergències

 • Marc teòric: prevenció de riscos psicosocials en operadors d’emergències (professionals de rescat i bombers, cossos de seguretat, treballadors socials, voluntaris, gestors d’emergències...).
 • Principals situacions d’impacte psicològic en operadors d’emergències, reaccions i possibles alteracions: estrès, burnout, fatiga emocional, traumatització secundària
 • Resiliència emocional: "habilitats del cos i de la ment per construir resiliència en els professionals que intervenen en emergències".
 • Taller Mindfulness. Tècniques de desactivació i distanciament emocional
 • Taller Autocura en intervinents
 • Procediments d’intervenció amb grups: grups psicoeducatius i grups amb intervinents en emergències (Defusing i Debriefing psicològic)

5. Salut mental i emergències: intervenció psicològica avançada

5.1. Salut mental i emergències

 • Psicopatologia i emergències: Models conceptuals en la comprensió del trauma.
 • Classificacions diagnòstiques, CIE10, DSM-V: Trastorns relacionats amb l’estrès i el trauma.
 • Models d’intervenció en trauma
 • El dol i las pèrdues en emergències i catàstrofes

5.2. Fonaments i components de la Intervenció Psicològica Avançada

 • Per què la intervenció psicològica avançada (IPA) en emergències extrahospitalàries?
 • Protocol bàsic d’intervenció in situ.
 • Escenaris de l’incident (cas únic i IMV), variables situacionals (ambient)
 • Característiques de l’IPA. Oportunitats i riscos
 • Objectius IPA
 • Població a la qual va dirigida l’IPA i aspectes diferencials segons els riscos i la vulnerabilitat de la població afectada
 • Directius per a la entrevista amb persones i grups amb REA (Reacció d’estrès agut)
 • Avaluació REA, mètodes: observacional i escales d’avaluació REA
 • Selecció psicològica: Identificar població de risc i intervencions específiques
 • L’informe i continuïtat assistencial (postvenció)

Destinataris

Dirigit a llicenciats/des o graduados/as en psicologia que vulguin especialitzar-se en l’exercici professional de la psicologia aplicada a situacions d’emergències i/o catàstrofes o psicólogos/as que treballin actualment i desitgin una actualització i formació competitiva en catàstrofes, urgències i emergències. 

Sortides professionals

 • Intervenció psicològica assistencial en el terreny en situacions de crisi, emergència i catàstrofe. Psicòleg d’emergències amb entitats vinculades amb salut i protecció civil, amb organitzacions públiques i/o privades.
 • Atenció psicològica a persones i grups de víctimes de situacions micro-locals i/o massives.
 • Atenció psicològica a intervinents, gestors de situacions de crisi, emergències i catàstrofes.
 • Atenció psicològica a víctimes del terrorisme.
 • Intervenció psicològica en conflictes i crisis humanitàries, a nivell nacional i internacional.
 • Intervenció psicològica en persones afectades per suïcidi d’una persona propera.
 • Intervenció psicològica en violència de gènere i violència domèstica.
 • Intervenció psicològica en situacions de desnonament.
 • Intervenció psicològica en Serveis funeraris.
 • Intervenció psicològica en àrees sanitàries hospitalàries: reproducció assistida, donació d’òrgans, trasplantaments, mort perinatal, nounats, oncologia, final de vida-pal·liatius.
 • Intervenció psicològica en Centros educatius en situació de crisi, emergència i catàstrofe.
 • Intervenció psicològica en Centros de treball, associacions culturals i d’oci, grups esportius, entre altres, en situació de crisi, emergència i catàstrofe.
 • Intervenció terapèutica psicològica en trauma, dol traumàtic, trastorn per estrès posttraumàtic i altra simptomatologia i trastorns associats a les crisis i les emergències. Tant a nivell de consulta privada com a nivell corporatiu.
 • Formador especialista en psicologia d’emergències per a persones o grups intervinents, gestors i assessors.
 • Formador especialista en psicologia d’emergències en departaments de riscos psicosocials en organitzacions i empresa, treballadors socials i educadores, centres educatius, etc.
 • Professional en el disseny de programes de prevenció de riscos psicosocials (Àrea de psicologia) en organitzacions i empreses, tant a nivell públic com privat.
 • Expert assessor en la confecció i desenvolupament de plans d’emergències i incidents amb múltiples víctimes.
 • Elaboració de programes de prevenció, intervenció i seguiment amb trauma comunitari.

Professorat

Direcció

Sr. Andrés Cuartero Barbanoj
Coordinador del Servei d’Atenció Psicològica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya, SEM. Membre de la Junta de la Secció de Psicologia d’Emergències del COPC. Director de SIPS, Serveis Integrals de Psicologia, Societat Civil Professional que gestiona serveis d’atenció a les urgències i emergències psicològiques en empreses i organitzacions a Catalunya. Membre de la Red Nacional para la Atención de las Víctimas de Terrorismo. Formador dels Equips d’atenció i orientació psicopedagògica (EAP) del departament d’educació en situacions de crisi i emergències. Llicenciat en psicologia, títol d’especialista en psicologia clínica. Màster en Teràpia Conductual i Màster en Psicologia Jurídica i Forense.

Coordinació

Sr. Jordi Garcia Sicard
Psicòleg del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya, SEM. Membre de la Junta de la Secció de Psicologia d’Emergències del COPC. Representant del COPC dins l’Àrea d’Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes del Consejo General de la Psicología. Membre de la Red Nacional para la Atención de las Víctimas del Terrorismo. Graduat en Psicologia, Màster en Psicologia Clínica i Medicina Conductual. Psicòleg general sanitari.

Quadre docent

Sra. Natàlia Artigas
Psicòloga clínica del servei de neonatologia, obstetrícia i UCIP. Hospital Josep Trueta de Girona.

Sra. Neus Bacardit
Psicòloga de SEM. Psicòloga adjunta de la Divisió de Salut Mental d'Althaia de Manresa. Experta en psicologia forense. Doctoranda en psicologia clínica i de la salut per la UAB.

Sra. Isabel Berdeal
Psicòloga de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte,  Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Sr. Juan Carlos Barroso
Psicòleg, tècnic del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i coordinador del grup d’emergències psicosocials del CEB.

Sra. Ester Cabanes
Directora de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolesència (DGAIA). Departament de Drets Socials. Generalitat de Catalunya.  Diplomada en Treball Social i Educadora Social.

Sra. Annabel Castan
Actriu i ballarina. Fundadora de Les Antonietes Teatre.

Dr. Josep Castellà
Metge forense. Cap de servei Patologia Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya IMLCFC.

Sr. Andrés Cuartero Barbanoj
Especialista en Psicologia Clínica. Coordinador dels equips de Psicòlegs SEM. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Sra. Gemma Cuartero
Psicòloga SEM. Cap de l’Equip de Psicòlegs d’atenció no presencial. SEM.

Sr. Sergio Delgado
Subdirector general de Coordinació i Gestió d’Emergències de la Direcció General de Protecció Civil. Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya.

Dra. Laura Fàbregas
Doctora en Psicologia. Psicòloga. Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives i Dany Neurològic Adquirit (IAS). Psicòloga SEM.

Dr. Moshe Farchi
Responsable. Stress, Trauma & Resilience Studies, School of Social Work. Tel Hai College. Israel.

Sr. Jordi Garcia Sicard
Psicòleg del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya, SEM. Membre de la Junta de la Secció de Psicologia d’Emergències del COPC. Membre de la Red Nacional para la Atención de las Víctimas del Terrorismo. Màster en medicina conductual per la UAB.

Sra. Marta Juanola
Psicooncòloga i experta en cures pal·liatives. Psicòloga a EAPS Mutuam. Girona. Hospital Santa Caterina i Sociosanitari La República. Psicòloga SEM.

Dr. Mooli Lahad
Doctor en Psicologia. Doctor en Ciències Humanes. Senior Medical Psychologist expert en psicotrauma. Fundador i director de l'Institut de Dramateràpia. Professor de Psicologia i Director del Centre Internacional de Prevenció de Stress (CSPC) de Tel HaiCollege, KiryatShmona, Israel.

Sr. Jordi Martori
Psicòleg. Coordinador Creu Roja Girona. Referent autonòmic Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) d’Intervenció Psicosocial.

Dr. Jorge A. Morales Álvarez
Àrea Operacinons del Sistema d'Emergències Mèdiques. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Sra. Begoña Odriozola Farré
Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Experta en trauma, dol i psicologia d'emergències. Psicòloga SEM.

Sra. Mireia Ortínez Galup
Psicòloga, consultora i experta en trauma, dol. Psicòloga SEM.

Sra. Anissa Ouali
Psicòloga SEM. Psicòloga centrada en teràpia individual, de parella i sexologia. Coordinadora de tallers de promoció de la salut.

Dra. Yolanda Osorio
Psiquiatra, coordinadora ESMES (Equip Salut Mental Sense Sostre) i programa SATMI (Programa d'Atenció en Salut Mental per població Immigrada).

Dra. Alba Pérez González
Doctora en Psicologia Clínica. Professora lector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Membre del Col·lectiu SIPHO d’atenció en desnonaments. Psicòloga del SEM.

Sr. Lluís Reales
Periodista i professor de la UAB. Director dels programes Respira i Terrícoles de BTV.

Sra. Assumpta Ricart
Cap de Servei d’Urgències de L’Hospital Vall d’Hebron. Metge especialista en medicina intensiva. Professora UB en Seguretat del pacient, comunicació i habilitats relacionals.

Sr. Martí Rocamora
Caporal del Cos de Mossos d'Esquadra. Comandament a l'Àrea de Brigada Mòbil i Àrea Regional de Recursos Operatius. Cap d'operatius de control d'ordre públic, protecció de persones i bens, i esdeveniments esportius.

Sr. Rafael de la Rosa
Sergent. Responsable. Unitat Central de Segrestos i Extorsions. Mossos d'Esquadra.

Sra. Anna Romeu
Psicòloga. Directora del centre CAPSI. Màster Especialista en Salut Mental per la UOC. Màster en Teràpia Breu Estratègica per l'Institut de Teràpia Breu d'Arezzo, Itàlia. Psicòloga SEM. Presidenta de la Secció de Psicologia d’Emergències del COPC. Representant del Consell de la Psicologia d’Espanya a l’EFPA (European Federation of Psychologists’ Association).

Sra. Gemma Rovira
Psicòloga especialitzada en intervenicó intantil i juvenil. Psicòloga SEM.

Sra. Marta Sánchez Santacreu
Psicòloga especialitzada en intervenció infantil i juvenil. Psicòloga SEM i Consorci Educació de Barcelona.

Sr. Gerard Segarra
Psicòleg CUESB. Cap de torn en funcions. Psicòleg especialista en psicologia clínica i emergències

Sr. Josep Soler
Psicooncòleg - Cures Pal·liatives. Psicòleg SEM.

Sra. Anna Subirà
Psicòloga. Unitat del Grup d’Emergències Mèdiques. Divisió de Grups Operatius Especials. Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Departament d’Interior.

Sr. Josep Ventura
Director general d'Àltima Serveis Funeraris Intregrals.
 
Sra. Isabel Vera Navascués
Psicòloga de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències. Ministeri de l’Interior.

Sra. Betlem Verdaguer
Psicòloga experta en psicologia d’emergències. Coordinadora Barcelona i Catalunya Central de l’equip de psicòlegs SEM.

Sra. Mariona Vilaclara
Psicooncòloga i psicòloga. Experta en atenció a famílies en situació de dol. Consorci Hospitalari de Vic.

Expert
Cap de la unitat central d’Anàlisi d’Estratègies d’Organització de Mossos d’Esquadra.

Competències

 • Capacitat per oferir una assistència psicològica avançada (IPA) eficaç en contextos de crisis i emergències.
 • Capacitat d'integrar i aplicar els coneixements adquirits, resoldre problemes i identificar riscos potencials en la salut psíquica dels individus i col·lectius davant entorns nous i multidisciplinaris com són les emergències.
 • Disposar d'habilitats intrapersonals i interpersonals per atendre la població afectada en situacions d'emergències i catàstrofes.
 • Saber emmarcar la intervenció psicològica avançada dins del model integral de salut (model bio-psico-social).
 • Conèixer els principals models teòrics de resposta d'estrès i trauma a escala individual i col·lectiu.
 • Conèixer la normativa vigent i funcionament de la Protecció Civil, plans d'emergència, pla nacional d'atenció a afectats, central de coordinació.
 • Conèixer els procediments legals i forenses en emergències quotidianes i catàstrofes.
 • Aprendre a identificar persones en crisi, establir contacte, detectar necessitats, factors de risc i de protecció, i implementar un sistema d'ajuda. I saber aplicar les assistències adequades a afectats i professionals intervinents.
 • Saber comunicar-se amb persones en crisis, a escala verbal i no verbal en diferents escenaris d'emergències, en diferents formats (assistència individual, familiar, grupal, psicoeducatives, suport entre companys, etc.) i per a múltiples propòsits.
 • Saber establir criteris de prioritat assistencial, a partir de models de triatge psicològic en crisis i emergències.
 • Saber mantenir a escala professional un nivell adequat d'autocontrol, seguretat en un mateix i capacitat de manegar la càrrega tensional durant la intervenció i en els moments posteriors.
 • Mostrar habilitats per a una gestió eficaç amb mitjans de comunicació.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la diversitat i la multiculturalitat.
 • Conèixer, comprendre i assumir les pròpies limitacions personals de coneixements i d'habilitats psicològiques en intervenció psicològica avançada en contextos professionals d'alta intensitat emocional.
 • Conèixer, integrar i ajustar-se a les obligacions deontològiques de la professió.
 • Desenvolupar habilitats d'autocura a escala personal.
 • Competència digital.
 • Actitud emprenedora.
 • Recerca de solucions i presa de decisions.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Els col·legiats/des del COPC. 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h