Màster en Prevenció i Promoció de la Salut

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Prevenció i Promoció de la Salut

Online
35 setmanes
Máster en Educación y Promoción de la Salud

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

16/10/2023 - 14/6/2024

Modalitat

Online

Lloc

Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

Preu

3.300

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

600 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

L’Educació per a la Salut (EpS) consisteix a crear condicions d’aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament d’habilitats per a la promoció de la salut personal i del medi ambient, així com per entendre les condicions socials, econòmiques i ambientals subjacents que influeixen en la salut. També permet l’alfabetització sanitària, és a dir, l’accés, la comprensió i l’aplicació de la informació disponible per a la millora de la salut.

D’altra banda, actualment, totes les opcions per intervencions de promoció de la salut inclouen tenir en compte i contribuir de manera integrada als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Els professionals dels àmbits social, sanitari i educatiu contribueixen a educar per a la salut a les persones, en etapes diferents del cicle de la vida i en situacions i entorns. Per tant, és essencial que aquests professionals assoleixin les competències en educació i promoció de la salut que els permetin de realitzar aquesta labor social tan important, de manera rigorosa i basada en l’evidència científica.

Cada cop més, la formació especialitzada en educació i promoció de la salut és i serà imprescindible per a aquests professionals, en un món en el qual l’empoderament dels ciutadans s’està tornant rellevant en la gestió de la salut pròpia i en l’aprenentatge de maneres de vida sostenibles. El Màster en Educació i Promoció de la Salut de la Universitat de Barcelona t’ofereix l’entrenament de competències en un ambient cada cop més necessari i amb un creixement de la demanda.

Si ets professional de l’educació, la salut i l’àmbit social i vols incorporar habilitats en la teva formació per ser agent educador per a la salut, el benestar i la sostenibilitat, aquest és el teu màster.

Objectius

 • Identificar les característiques, models, estratègies i polítiques de l'educació i de la promoció de la salut.
 • Identificar els aspectes del desenvolupament sostenible que contribueixen al benestar de les persones i la comunitat.
 • Valorar els determinants de la salut referits als aspectes socials, de condicions de vida i de l'entorn, que condicionen la salut.
 • Conèixer els aspectes educatius per fomentar estils de vida saludables en les diverses etapes del cicle vital.
 • Comprendre la participació ciutadana en l'educació i promoció de la salut com un aspecte que incrementa l'empoderament i el compromís de la població.
 • Conèixer la metodologia de l'educació i l'alfabetització per a la salut.
 • Comprendre l'educació ambiental com a associada a la salut de les persones i comunitats.
 • Conèixer les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'aprenentatge per a la salut.
 • Assolir habilitats cognitives i procedimentals per a la pràctica de l'educació per a la salut.
 • Desenvolupar un projecte d'investigació, d'innovació o d'aprenentatge-servei vinculat a l'educació o a la promoció de la salut. 

Tres raons per escollir-lo

 • Especialització 100% professionalitzadora i pràctica, que capacita al professional per convertir-lo en agent expert en Educació per a la salut, el benestar i la sostenibilitat.
 • Inclou la possibilitat de cursar el TFM en dues modalitats: projecte d’investigació o projecte d’aprenentatge-servei en la comunitat.
 • Acreditació UB i aval de més de 20 anys d’experiència en docència i investigació en Educació i Promoció de la Salut (EpS) i Educació.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Prevenció i Promoció de la Salut per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Fonaments de l'aprenentatge i de l'educació

1.1. Processos de l'aprenentatge i de l'ensenyament I

 • Processos cognitius de l'aprenentatge
 • Factors emocionals de l'aprenentatge
 • Factors socials de l'aprenentatge

1.2. Processos de l'aprenentatge i de l'ensenyament II

 • Autoregulació de l'aprenentatge
 • Processos clau de l'ensenyament

2. Fonaments i dimensions de la promoció i l'educació per a la salut

2.1. Promoció de la salut

 • Teories i models en promoció de la salut
 • Polítiques de promoció de la salut
 • Programes de promoció de la salut
 • Determinants socials de la salut
 • Estils de vida i comportaments

2.2 Educació per a la salut

 • Teories i models d'educació per a la salut
 • Àmbits i condicionants
 • Alfabetització per a la salut
 • Projectes d'educació per a la salut

2.3. Participació ciutadana a l'educació i la promoció de la salut

 • Ciutadania, educació i salut
 • Espais de participació
 • Escola, família, lleure
 • Participació comunitària en salut
 • Models de participació ciutadana
 • Metodologies participatives

3. Investigació en educació i promoció de la salut

3.1. Investigació en educació i promoció de la salut

 • Fonaments i característiques de la investigació i innovació responsable (RRI)
 • Ciència ciutadana
 • Investigació avaluativa
 • Investigació basada en el disseny
 • Investigació basada en la comunitat

4. Educació per a la salut comunitària i ambiental

4.1. Educació per a la salut a les etapes del cicle vital i en diverses àrees. Perspectiva de gènere

 • Educació per a una alimentació saludable
 • Educació per a la promoció de l'activitat física
 • Educació emocional i educació en valors
 • Educació per a la salut mental
 • Educació per a la prevenció de les violències
 • Educació per a la prevenció de malalties

4.2. Educació ambiental per a la salut i la sostenibilitat

 • Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
 • Determinants ambientals de la salut
 • Entorns promotors de la salut
 • Canvi climàtic, salut i gènere
 • Crisi ecosocial
 • Educació salut i canvi climàtic

5. Estratègies per a l'aprenentatge

5.1. Espais d'aprenentatge I

 • Disseny d'espais d'aprenentatge
 • Pedagogia i espais
 • Tipus d'espais d'aprenentatge

5.2. Espais d'aprenentatge II

 • Principis per dissenyar espais d'aprenentatge
 • Tecnologia i espais d'aprenentatge
 • Espais d'aprenentatge i diversitat

5.3. Habilitats comunicatives per a l'educació

 • Parlar en públic
 • Tècniques de veu per a docents
 • Estil personal i habilitats comunicatives

5.4. Activitats lúdiques aplicades a l'educació per a la salut

 • Fonaments del joc i l'aprenentatge
 • Jocs per a l'aprenentatge

6. Treball Final de Màster (TFM)

Destinataris

El màster està dirigit a professionals de la salut, de l’educació i de l’àmbit social: professionals d’Infermeria, Medicina, Fisioteràpia, Nutrició i Dietètica, farmàcia, Psicologia, Pedagogia, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Educació Social, Treball Social, Teràpia Ocupacional, Ciències Ambientals i altres professionals interessats en l’educació i promoció de la salut.

Sortides professionals

El màster permet el desenvolupament d’activitats d’educació i promoció de la salut en diversos entorns professionals com ara:

 • Centres d’Atenció Primària  (CAP)
 • Hospitals i centres sanitaris
 • Entitats socials
 • Centres d’educació: preescolar, primària i secundària
 • Entitats de l’àmbit socioeducatiu
 • Farmàcies
 • Centres d’oci
 • Entitats de l’àmbit de la planificació de les polítiques educatives i sanitàries

Professorat

Direcció

Dra. Victoria Morín Fraile

Diplomada en Infermeria. Doctora en Ciències Infermeres per la UB. Llicenciada en Pedagogia. Professora agregada del Departament d'Infermeria, Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de la UB. Investigadora en el grup de recerca Entorns i Materials per a l'Aprenentatge, en les línies d'educació i promoció de la salut i d'aprenentatge-servei. Coordinadora dels projectes d'Aprenentatge-Servei de l'Escola d'Infermeria de la UB.

Coordinació

Sra. Alba Roselló Novella

Graduada en Infermeria. Infermera d'Atenció Primària. Referent del programa Salut i Escola de l'Institut Català de la Salut (ICS). Professora associada d'Infermeria Familiar i Comunitària del Departament d'Infermeria, Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de la UB. Investigadora en el grup de recerca Entorns i Materials per a l'Aprenentatge, en les línies d'aprenentatge-servei, d'educació i de promoció de la salut en adolescents.

Sra. Lorena Villa Garcia
Diplomada en Infermeria. Infermera especialista de família i comunitària. Professora associada d'Infermeria Familiar i Comunitària del Departament d'Infermeria Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de la UB. Investigadora en el grup de recerca Envelliment, Fragilitat i Transicions de Barcelona de l'Institut d'Investigació de la Vall d'Hebron, la UAB i QIDA.

Dr. Jordi Galimany Masclans
Diplomat en Infermeria. Doctor en Ciències Infermeres per la UB Professor agregat del Departament d'Infermeria, Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de la UB. Investigador en el grup de recerca Entorns i Materials per a l'Aprenentatge, en l'àmbit de la repercussió de les tecnologies de la informació i la comunicació en la salut.

Quadre docent

Sr. Àngel Amazares

Diplomat en Graduat Social per la UB. Diplomat en Interpretació en el Col·legi del Teatre de Barcelona. Especialitzat en tècnica de veu en l'Institut del Teatre. Professor i coach en l'àrea de la veu, l'expressió, la comunicació i la gestió de l'estrès, a la UB, la UPF i la UPF. Actor, autor i director teatral.

Dr. Guillermo Bautista Pérez
Doctor en Pedagogia. Professor de Psicologia i Ciències de l'Educació a la UOC. Director del Màster Interuniversitaro de Formació del Professorat. Professor del Màster d'Educació i TIC (e-learning) i del Màster en Psicopedagogia. Professor associat a la UB. Investigador principal als projectes Innovative Educational Methodologies to Design Learning Spaces i SMART CLASSROOM i Codisseny d'entorns d'aprenentatge innovadors. Grup d'investigació Entorns i Materials per a l'Aprenentatge.

Dr. Rafael Bisquerra Alzina
Catedràtic d'Orientació Psicopedagògica a la UB. Director de màsters i postgraus en aquesta universitat: Postgrau en Educació Emocional i Benestar, Postgrau en Intel·ligència Emocional en les Organitzacions, Postgrau en Coaching en l'Entorn Laboral, Màster en Intel·ligència Emocional i Tutoria. Fundador del grup d'investigació en Orientació Psicopedagògica i investigador en Educació Emocional. President de la Xarxa Internacional d'Educació Emocional i Benestar.

Sr. Àlex Caramé Fontes
Llicenciat en Sociologia. Màster en Formació en Immigració, Llengua i Treball Social. Professor associat de la Facultat d'Educació de la UB i responsable de l'Aula de Jocs de la Facultat d'Educació. Investigador als projectes Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de Catalunya i el Programa de Desenvolupament de Plans Locals d'Inclusió Social i la formació de persones adultes d'origen immigrant.

Dra. Anna Escofet Roig
Doctora en Ciències de l'Educació per la UB. Professora titular del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Facultat d'Educació de la UB, a les àrees de l'aprenentatge en entorns virtuals. Investigadora coordinadora del grup d'investigació Entorns i Materials per a l'Aprenentatge en les línies de disseny d'entorns d'aprenentatge, tecnologies i metodologies emergents per a l'aprenentatge i innovació.

Dra. Mireia Esparza Pagès
Doctora en Biologia per la UB. Professora titular del Departament d'Educació Lingüística i Literària, i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica de la Facultat d'Educació de la UB. Professora de Desenvolupament Sostenible en el grau en Ciències Ambientals. Investigadora en el grup de recerca Entorns i Materials per a l'Aprenentatge, en les àrees de desenvolupament sostenible i d'aprenentatge-servei.

Dra. Pilar Folgueiras Bertomeu
Doctora en Pedagogia per la UB. Professora agregada al Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació, en el grau d'Educació Social. Professora en el Màster d'Educació en Valors i Ciutadania i en el Màster d'Intervencions Socials i Educatives, a les àrees d'investigació socioeducativa, investigació participativa i investigació orientada a la comprensió i el canvi en la investigació socioeducativa. Investigació en el grup en Educació Intercultural.

Dra. Anna Forés Miravalles
Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la UB. Llicenciada en Pedagogia. Professora titular de la Facultat d'Educació i codirectora del Màster en Neuroeducació de la UB. Investigació en el grup de recerca Entorns i Materials per a l'Aprenentatge, en les línies de neuroeducació i pedagogies emergents. Membre del grup d'Innovació Docent per afavorir la Indagació. Membre de l'IDP-ICE de la UB.

Dra. Angelina González Viana
Doctora en Salut Pública per la UPF. Investigadora postdoctoral del Departament d'Infermeria, Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de la UB. Màster en Salut Pública. Especialista en salut pública en l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Investigadora en el grup de recerca Entorns i Materials per a l'Aprenentatge, en les línies d'educació, promoció de la salut i salut ambiental.

Dra. Marta López Costa
Doctora en Pedagogia per la UB. Màster en Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals. Professora de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Professora en el Màster d'Educació Inclusiva i en el Postgrau de Disseny d'Espais d'Aprenentatge de la UB. Investigadora de processos d'ensenyament i aprenentatges basats en tecnologies digitals i en espais innovadors d'aprenentatge. Investigadora en el grup de recerca Entorns i Materials per a l'Aprenentatge.

Sra. Elena Maestre González
Diplomada en Infermeria i en Dietètica i Nutrició Humana. Professora del Departament en Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de la UB. Màster en TIC i doctoranda en el Doctorat Programme in Education and ICT (e-learning) de la UOC. Especialista i creadora d'elements de gamificació en docència. Formadora de l'IDP-ICE de la UB. Gestora d'aules virtuals de màsters i postgraus.

Dra. Iris Lumillo Gutiérrez
Doctora en Ciències Infermeres per la UB. Infermera Especialista de Família i Comunitària. Professora associada del Departament d'Infermeria, Salut Pública, Salut mental i Maternoinfantil de la UB. Gestora de Casos en la Unitat d'Atenció a la Cronicitat de l'Institut Català de la Salut. Investigadora en el grup de recerca Entorns i Materials per a l'Aprenentatge, en les línies d'educació i promoció de la salut.

Dra. Ana María Novella Cámara
Doctora en Pedagogia per la UB. Professora agregada del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Facultat d'Educació de la UB, en les àrees de Participació Social i Innovació en la Intervenció Educativa, Ciutadania i Democràcia, Participació i Animació Sociocultural. Investigadora del grup de recerca en Educació Moral (GREM), en la línia de participació, educació i construcció de la ciutadania.

Dr. Raül Sancho Agradano
Diplomat en Infermeria. Doctor en Ciències Infermeres per la UB. Professor col·laborador del Departament d'Infermeria, Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de la UB. Coordinador del Màster en intervencions infermeres al pacient complex. Investigador sobre l'envelliment en el grup de recerca infermera GRIN-IDIBELL. 

Competències

 • Seleccionar models i estratègies d’educació, promoció i identificació de determinants de la salut. Identificar intervencions educatives que promouen la salut, amb la participació de la comunitat.
 • Dissenyat intervencions educatives i d’alfabetització per a la salut incorporant-hi les TIC.
 • Aplicar habilitats comunicatives de l’educació i promoció de la salut.
 • Dissenyar projectes d’investigació i d’intervenció en educació i promoció de la salut.
 • Desenvolupar un projecte d’investigació, d’innovació o d’aprenentatge-servei vinculat a l’educació o la promoció de la salut.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h