Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Per...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat

Presencial
114 setmanes
máster intervención gestión ambiental

Dades bàsiques

Crèdits

90 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

21/10/2024 - 31/12/2026

Modalitat

Presencial

Horari

Dilluns, de 16:00h a 21:00h, i un o dos dissabtes al mes, de 9:00h a 14:00h.

Lloc

Universitat de Barcelona - Facultat de Psicologia. Passeig de la Vall Hebron, 171. (08035-Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

El programa Interuniversitari UB-UAB, creat l'any 1988, el programa del present màster ha posat l’èmfasi, des dels seus inicis, en la importància decisiva del comportament humà i social com a factor fonamental per a l'abordatge de la qüestió ambiental, tant en el medi natural com en l'urbà, en la gestió pública o en l'empresa privada. 
 
La qüestió ambiental no pot tractar-se al marge d'una gestió integral dels seus vessants ecològics, físics, tecnològics i socials. Per aquest motiu, i sense oblidar els aspectes tècnics, allò que caracteritza el màster és l'atenció als aspectes humans, socials i organitzacionals associats a la problemàtica ambiental i al desenvolupament sostenible.
 
El programa és interdisciplinari quant als continguts, la docència i l’alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i la definició de necessitats de professionals que hi han col·laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades. El programa ofereix recursos metodològics per a la investigació, la intervenció i la gestió ambiental.
 
El programa es composa de dos postgraus de duració anual que poden cursar-se independentment i superats els continguts dels respectius programes, donen dret als corresponents diplomes d'especialització:
 
 
Un cop assolits els dos diplomes d'especialització, per accedir al títol de Màster de Formació Permanent en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat s'ha de cursar el mòdul de P+R Practicum i Recerca i presentar i defensar el projecte de fi de màster.

Objectius

  • Aportar coneixements, tècniques i instruments per a l'avaluació, la intervenció i la gestió ambiental, tant en l'àmbit de l'hàbitat com en el de l'empresa i les organitzacions.
  • Facilitar una base comuna de conceptes, llenguatge i pràctica, desenvolupant les competències bàsiques i el conjunt d'habilitats necessàries per poder dur a terme, des dels respectius perfils professionals, els futurs treballs aplicats que requereixin una col·laboració inter/transdisciplinària.

COL·LABORADORS

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 90 crèdits ECTS.

Programa

Formació de Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi

1. Gestió Ambiental i Sostenibilitat
1.1 Gestió ambiental com a gestió de comportaments.                                                       
1.2 Legislació i economia ambiental.                                                            
1.3 Ecologia: sistemes naturals, recursos i territori.             
 
2. Conceptes i Experiències de Gestió Ambiental 
2.1 Avaluació i gestió ambiental a l’empresa i l’administració pública.
2.2 Mediació, formació ambiental i gestió del canvi a les organitzacions.   
 
3. Tecnometodològic per a la Gestió Ambiental
3.1 Metodologies, recursos i instruments per a la gestió ambiental.
3.2 Preparació i seguiment del treball de GAEAP.

Formació de Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat 

1. Conceptes Bàsics per a la Intervenció Socio-Ambiental i la Sostenibilitat
1.1 Psicologia ambiental: comportament social, entorn construït i sostenibilitat.
1.2 Ecologia i economia Urbana.     
1.3 Urbanisme i dinàmiques urbanes
                                    
2. Contextos Urbans, Participació i Educació per a la Sostenibilitat
2.1 Sistemes urbans i comportament.     
2.2 Participació i sostenibilitat.
2.3 Comunicació i educació ambiental.       
 
3. Tecnometodològic per a l'Anàlisi i la Intervenció Socioambiental
3.1 Metodologies, recursos i instruments per a l’anàlisi i la intervenció.            
3.2 Preparació i seguiment d'un projecte d'AISA.                                       

Pràctiques professionals
Recerca i PFM

Destinataris

Professionals o interessats en temes de medi ambient, sostenibilitat i ordenació territorial, amb titulació universitària, dels àmbits de les ciències socials, les ciències ambientals, la salut i l'educació, la planificació urbana i territorial, així com tècnics superiors de la indústria i l'administració implicats en intervencions ambientals.

A títol orientatiu (sense excloure cap titulació): científics socials (psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, geògrafs...), pedagogs, educadors socials i ambientals, filòsofs, advocats, economistes, biòlegs, ambientòlegs, químics, geòlegs, arquitectes o enginyers.

Professorat

Direcció
 
Dra. Angela Castrechini
Doctora en Psicologia. Professora agregada de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Membre de Psico-PSAO, Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.
 
Dr. Lupicinio Íñiguez
Codirector del Màster. Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en anàlisi del discurs i mètodes qualitatius. Impulsor del Centre d'Estudis Ambientals (CEA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Coordinació

Dr. Enric Pol
Codirector del Màster. Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social i Ambiental de la Universitat de Barcelona. Excoordinador del Projecte d'Ambientalització del Campus Mundet. Autor, entre d'altres publicacions, del capítol "Environmental Management: A Handbook of Environmental Psychology" (Bechtel & Chuchman.2002). Director de Psico-PSAO, el Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dra. Isabel Pellicer 
Coordinadora acadèmica del Màster. Doctora en Psicologia. Màster en investigació en Psicologia Social. Professora de la Secció de Psicologia Social (UB) i del Departament de Psicologia Social (UAB), professora col·laboradora de la UOC i consultora socio-ambiental.  

Dr. Tomeu Vidal Moranta
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental. Professor titular i Cap de la Secció de Psicologia Social (Facultat de Psicologia. UB). Membre del Grup de recerca Art, Ciutat, Societat i de GRICS. Grup de Recerca en Interacció i Canvi Social de la UB. Coordinador dels Tallers pel Projecte Fi de Màster.

Quadre docent
 
Tutors

Dra. Angela Castrechini
Doctora en Psicologia. Professora agregada de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Membre de Psico-PSAO, Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Andres Di Masso
Doctor en Psicologia. Professor agregat de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Membre de Psico-PSAO, el Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dra. Isabel Pellicer.
Coordinadora acadèmica del Màster. Doctora en Psicologia. Màster en investigació en Psicologia Social. Professora de la Secció de Psicologia Social (UB) i del Departament de Psicologia Social (UAB), professora col·laboradora de la UOC i consultora socio-ambiental.  

Sr. Daniel Pons
Llicenciat en biologia, Màster en Intervenció Ambiental. Màster en Gestió Integral de Conflictes i Promoció de la Convivència. Consultor socio-ambiental a GENERA, Consens per al Desenvolupament Responsable.

Dr. Tomeu Vidal
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental. Coordinador dels tutors. Professor titular i cap de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Professor del Programa de Doctorat Espai públic i Recuperació urbana de la Universitat de Barcelona. Membre del grup de recerca consolidat Art, Ciutat, Societat.

Sra. Anna Zaguirre
Llicenciada en Ciències Ambientals. Màster en Intervenció i Gestió Ambiental. Consultora i auditora en Sistemes de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Alimentària.

Professors responsables d'àrees temàtiques

Dr. Miquel Domingo
Doctor en Arquitectura. Ha estat professor titular i director del Departament d'Urbanisme de l'ETSAB de la Universitat Politècnica de Catalunya. Excap del Servei de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Autor de diverses publicacions sobre l'evolució urbana de Barcelona.

Dra. Gemma Flores
Doctora en Psicologia. Professora del Màster d’Investigació en Psicologia Social (UAB). Sessió: L’Anàlisi del Discurs. Sòcia treballadora i fundadora de la cooperativa de treball associat L’Aresta.

Dr. Joan Guardia
Doctor en Psicologia. Catedràtic de la Secció de Psicologia Quantitativa. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Ex vicerector de la Universitat de Barcelona. Expert i assessor tècnic en nombrosos estudis ambientals.

Sra. Carme de la Madrid
Psicòloga. Màster en Intervenció Ambiental. Postgrau en Participació i Desenvolupament sostenible (Universitat Autònoma de Barcelona). Sòcia fundadora de la Cooperativa Etcs, Estratègies de Transformació Comunitària Sostenible.

Sra. Montserrat Morales
Psicòloga i educadora. Fundadora del Màster. Àmplia experiència en recerca ambiental centrada en entorns escolars, els drets dels infants i el món de l'art. Membre de diversos organismes i associacions internacionals.

Professorat del programa

Dra. Teresa Anguera
Doctora en Psicologia. Catedràtica de la Secció de Psicologia Quantitativa. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Experta en mètodes observacionals aplicats als estudis ambientals.

Sr. Francesc Aragall.
Pedagog i ergonomista. Expert en plans de mobilitat. Impulsor a escala internacional del «Disseny per a tothom». Director general de ProAsolutions. President de la Fundació Design for All. Exresponsable de la Secció de Transports, Barreres Urbanes i Arquitectòniques de l'Institut Municipal de Disminuïts.

Sr. Joaquim Brugué
Economista. Catedràtic del Departament de Ciència Política. Universitat Autònoma de Barcelona. Director de l’Institut de Governança i Polítiques públiques (IGOP). Ex-Director general de Participació Ciutadana. Generalitat de Catalunya.

Sra. Cristina Castells
Enginyeria Superior Industrial, en l’especialitat de tècniques energètiques. Gerent de l'Agència de Serveis d'Energia i Qualitat ambiental de l'Ajuntament de Barcelona.

Sra. Núria Colomé,
Arquitecta-urbanista. Sòcia-fundadora de les Cooperatives Sostre Cívic i Celobert. Coordinadora de l’ELA "L'Arquitecte en els processos de participació urbana" de l'ETSAB a la UPC.

Dr. José Antonio Corraliza
Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid. Expert en avaluació del paisatge i autor de diversos textos de Psicologia Ambiental.

Sra. Margarida Feliu
Llicenciada en Pedagogia. Sòcia fundadora del Centre d'Educació Ambiental Santa Marta de Viladrau. Expresidenta de la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA). Alcaldessa de Viladrau.

Sr. Rubén Fernández
Llicenciat en sociologia. Professor associat de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Soci fundador de la Cooperativa ECTS.

Dr. Jaume Gual
Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Tècnic en Disseny Industrial. Llicenciat en Humanitats. Professor de la Universitat Jaume I. Expert en l'espai públic, la configuració del seu paisatge i disseny, ús i accessibilitat dels elements urbans que el conformen.

Dra. Karmele Herranz.
Doctora en Psicologia. Investigadora a TECNALIA Research & Innovation. Experta en Confort Ambiental.

Sra. Maria Josep Lázaro
Arquitecta-urbanista. Sòcia fundadora de les cooperatives Sostre Cívic i Celobert. Experta en temes d'habitatge social i de participació i sostenibilitat en l’arquitectura i l’urbanisme.

Sra. Aurora López
Arquitecta. Professora de Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. UPC. Gerent adjunt d’Urbanisme , Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona, Ha estat directora urbanística del 22@.

Dr. Juan Muñoz
Doctor en Psicologia. Professor titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sr. Albert de Pablo
Arquitecte. Màster en Intervenció Ambiental. Soci fundador de l'equip interprofessional Interlands®, dedicat a tasques d'ordenació urbana, intervenció ambiental i paisatge.

Sr. Josep Planas
Biòleg. Sub-direcció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat. Departament Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

Sr. Félix Pérez
Llicenciat en Psicologia. Expert en la integració de metodologies observacionals i quantitatives per a l'anàlisi i avaluació dels espais públics.

Sr. Fernando Pindado
Llicenciat en Dret. Comissionat de Participació a l’Ajuntament de Barcelona. Ha estat Subdirector general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Oscar Rebollo
Doctor en Sociologia. Professor titular de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Linies de investigació: Polítiques de proximitat. Desenvolupament local i regeneració urbana. Metodologies participatives.

Dr. Antoni Remesar
Psicòleg i Doctor en Belles Arts. Professor titular de Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Expert en mitjans de comunicació, comunicació i màrqueting. Director del programa de doctorat Espai Públic i Regeneració Urbana: Art i Societat. Director del Postgrau Barcelona-Lisboa. Director del CER Polis.

Dra. Teresa Romañá
Doctora en Pedagogia. Diplomada en Intervenció Ambiental. Professora emèrita de Pedagogia Ambiental. Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona.

Sr. Salvador Rueda
Biòleg i psicòleg. Director de l'Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona. Extècnic del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Xavier Salas
Doctor en Belles Arts. Expert en dinàmiques de participació ciutadana en el disseny de l'espai públic.

Dra. Mercedes Tatjer
Doctora en Geografia. Catedràtica emérita de Didàctica de las Ciències Socials.UB. Especialitzada en geografia urbana e historia urbana.

Dr. Ole Thorson
Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. President d'INTRA, Ingeniería de Tráfico, SL i de MEDIAM. Vicepresident de l'Associació per a la Prevenció dels Accidents de Trànsit, (PAT), i de la Federació Europea d'Associacions de Vianants (FEPA).

Dr. Albert Torras
Doctor en Biologia. Entitat Metropolitana del Medi Ambient. President de la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA).

Dr. Jaume Turbany
Doctor en Psicologia. Professor titular de la Secció de Psicologia Quantitativa. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona.

Sra. Olga Villacampa
Psicòloga. Sòcia directora de Noema Consulting. Experta en comunicació i marqueting ambiental.

Dr. Pep Vivas
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental. Professor propi dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya; professor del Programa de Doctorat en Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del Grup de recerca URBSIC (Ciutats en la societat de la informació i el coneixement).

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

  • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
  • Alumni UB amb quota Màster.
  • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
  • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

  • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
  • Els descomptes no són acumulables.
  • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h