Formació de Postgrau en Gestió Ambiental a l'...

Afegir a favorits
Diploma d'especialització

Formació de Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi

Presencial
41 setmanes
máster intervención gestión ambiental

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

16/10/2023 - 31/7/2024

Modalitat

Presencial

Horari

dilluns, de 16:00h a 21:00h, i un o dos dissabtes al mes, de 9:00h a 14:00h (horari de classes).

Lloc

Universitat de Barcelona - Facultat de Psicologia. Passeig de la Vall Hebron, 171. (08035-Barcelona)

Preu

2.470

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

PRESENTACIÓ

El programa Interuniversitari UB-UAB, que forma part del Màster en Intervenció i Gestió Ambiental, parteix de la consideració de la gestió ambiental entesa com que incorpora els valors del desenvolupament sostenible als objectius corporatius d'una organització i incideix en les seves polítiques, programes i procediments. Sobrepassa allò que és merament tecnològic i afecta les bones pràctiques i comportaments quotidians dels membres de l'organització. Per al programa, la gestió ambiental és primordialment gestió de comportaments. Per desenvolupar una gestió ambiental eficaç, és necessari conèixer les tecnologies i els seus efectes en l'ecosistema, però també els aspectes relacionats amb el comportament organitzacional, social i individual.

La gestió ambiental, que amb freqüència s'associa tan sols a l'empresa industrial, abasta per igual el sector terciari i l'Administració Pública, entesa com una organització que presta serveis, regula el marc de vida general i garanteix la preservació ambiental que permet avançar cap a la sostenibilitat.

La implantació d'un sistema de gestió ambiental, sigui a l'empresa o a l'Administració Pública, exigeix sempre, a més de conèixer la legislació, els recursos i els instruments més prototípics, afrontar un procés de canvi, de reticències al canvi, de processos comunicatius que han de gestionar-se adequadament...

El programa és interdisciplinari pel que fa als continguts, la docència i l'alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i definicions de necessitats de professionals que hi han col·laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades. Engloba tant l'exposició i la reflexió teòrica, com la presentació i l'anàlisi de casos pràctics (experiències, problemes reals, visites, etc.) a fi d'integrar aquests continguts en els diferents àmbits d'aplicació professional, així com d´oferir recursos metodològics per a la gestió ambiental. 

Objectius

 • Adquirir coneixements específics per desenvolupar tasques de gestió ambiental, tot fent èmfasi en els aspectes relacionats amb el comportament individual i social.
 • Conèixer tècniques i instruments per dur a terme l'avaluació i gestió en empreses i institucions, tant en l'àmbit organitzacional com en el territorial.
 • Adquirir una base comuna conceptual, lingüística i pràctica per poder dur a terme, des dels diversos perfils professionals, treballs aplicats que requereixin una col·laboració interdisciplinària i transdisciplinària.

COL·LABORADORS

ACREDITACIÓ ACADÈMICA

Diploma d'Especialització en Gestió Ambiental a l'Empresa i l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS. 

PROGRAMA

1. Gestió ambiental i sostenibilitat
1.1. Gestió ambiental com a gestió de comportaments.
1.2. Legislació i economia ambiental.
1.3. Ecologia: sistemes naturals, recursos i territori.

2. Conceptes i experiències de gestió ambiental 
2.1. Avaluació i gestió ambiental a l'empresa i l'administració pública.
2.2. Mediació, formació ambiental i gestió del canvi a les organitzacions.

3. Tecnometodològic per a la Gestió Ambiental
3.1. Metodologies, recursos i instruments per a la gestió ambiental.
3.2. Preparació i seguiment del treball GAEAP.

DESTINATARIS

 • Titulats universitaris vinculats professionalment o acadèmicament a qüestions ambientals, de sostenibilitat o d'ordenació territorial, o que hi estiguin interessats.
 • Principalment, científics socials (psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, geògrafs), advocats, economistes, politòlegs, biòlegs, ambientòlegs, químics, geòlegs, arquitectes i enginyers.

PROFESSORAT

Direcció

Dr. Enric Pol
Codirector del Màster. Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social i Ambiental de la Universitat de Barcelona. Excoordinador del Projecte d'Ambientalització del Campus Mundet. Autor, entre d'altres publicacions, del capítol "Environmental Management: A Handbook of Environmental Psychology" (Bechtel & Chuchman.2002). Director de Psico-PSAO, el Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Lupicinio Íñiguez
Codirector del Màster. Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en anàlisi del discurs i mètodes qualitatius. Impulsor del Centre d'Estudis Ambientals (CEA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Coordinació

Dra. Angela Castrechini
Doctora en Psicologia. Professora agregada de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Membre de Psico-PSAO, Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dra. Isabel Pellicer 
Coordinadora acadèmica del Màster. Doctora en Psicologia. Màster en investigació en Psicologia Social. Professora de la Secció de Psicologia Social (UB) i del Departament de Psicologia Social (UAB), professora col·laboradora de la UOC i consultora socio-ambiental.  

Dr. Sergi Valera
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental (primera promoció). Professor titular de la Secció de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Coordinador del Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socio/ambiental.

Dr. Tomeu Vidal Moranta
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental. Professor titular i Cap de la Secció de Psicologia Social (Facultat de Psicologia. UB). Membre del Grup de recerca Art, Ciutat, Societat i de GRICS. Grup de Recerca en Interacció i Canvi Social de la UB. Coordinador dels Tallers pel Projecte Fi de Màster.

Quadre docent

Dr. Martí Boada
Geògraf i doctor en ciències ambientals. Professor titular del departament de geografia i del centre d'estudis ambientals de la UAB. Premi global 500 de l'ONU 1995.

Sra. Anna Bolaños
Llicenciada en història contemporània (UB) i en ciències de la informació (UAB). Experta en comunicació ambiental. Exdirectora de sostenibilitat de AGBAR.

Sra. Rosa M. Canals
Arquitecta. Directora de planificació ambiental de la diputació de Barcelona. Responsable dels programes d'agenda-21 de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.

Dr. Xavier Carceller
Doctor en arquitectura per la UPC. Professor associat de la UPC. Cap de l'àrea de plans i programes de la subdirecció general d'avaluació ambiental. Departament medi ambient, Generalitat de Catalunya

Dra. Angela Castrechini
Doctora en psicologia social i ambiental. Professora del departament de psicologia social, UB. Membre de Psico-PSAO. Grup d'investigació en psicologia social, ambiental i organitzatiu, UB. Tutora del Màster

Sr. Antoni Choy
Advocat. Expert en dret ambiental. Exsubdirector general del departament de medi ambient de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Robert Cruañas.
Doctor en química professor titular del departament de productes naturals, biologia vegetal i Edafo. Docent en l'àmbit de la gestió ambiental en farmàcia i de ciència i tecnologia dels aliments. Especialitzat en investigació sobre sòls contaminats.

Dr. Andres Di Masso
Doctor en Psicologia. Professor del departament de psicologia social, UB. Membre de psico-PSAO. Grup d'investigació en psicologia social, ambiental i organitzatiu. UB. Tutor del màster.

Sra. Judit Ester
Llicenciada en dret. Assessora jurídica especialitzada en dret ambiental.

Sr. Joan E. Fernandez Gajate
Enginyer agrònom en indústries alimentàries. Auditor cap sistemes de gestió de qualitat i medi ambient de TÜV Internacional Catalunya, Grup TÜV Rheinland, S.L.

Dr. Salvador García
Doctor en medicina. Professor titular de psicologia social, UB. Diplomat en formació i desenvolupament de directius per a la Universitat d'Harvard, EUA. Director acadèmic del curs d'adreça estratègica i gestió del canvi del programa Empretec de Nacions Unides.

Dr. Lupicinio Íñiguez
Catedràtic de psicologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Impulsor del centre d'estudis ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinador del programa de doctorat en psicologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sr. Gonzalo Herranz
Enginyer de mines. Postgrau en enginyeria de projectes. Responsable de projectes de AUMA.

Dra. M. Carmen Martínez
Doctora en psicologia. Professora titular del departament de psicologia social, UAB. Experta en psicologia de les organitzacions.

Sr. Carles Mendieta.
Psicòleg. Director de Nova Consulting Organization. Exdirector de la Fundació Fòrum Ambiental.

Sr. Oriol Nel·lo
Geògraf. Professor del departament de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del institut d’estudis metropolitans de Barcelona. Exsecretari general per a la planificació territorial. Departament de política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Enric Net
Doctor en psicologia. Màster en intervenció ambiental. Professor associat del departament de psicologia social, UB.

Sr. Xavier Nicolau.
Llicenciat en farmàcia. Director de l'oficina de gestió ambiental unificada (OGAU) de Barcelona. Departament medi ambient, Generalitat de Catalunya.

Sra. Núria Parpal
Biòloga. Àrea de medi ambient. Diputació de Barcelona. Directora del programa sistema municipal d'indicadors de sostenibilitat.

Sr. Josep Planes
Biòleg. Director del servei d'educació ambiental. Departament de medi ambient. Generalitat de Catalunya.

Sr. Daniel Pons,
Biòleg, Màster en intervenció ambiental. Cap de medi ambient d'Ynypsa, informes i projectes, S.A. Tutor del màster.

Sra. Kathrine Raleigh.
Llicenciada estudis internacionals. Coordinador de projectes de la Fundació Hospital Santa Creu, recinte de University of Califòrnia at Berkeley. Màster en intervenció ambiental. Coordinadora de projectes del recinte de l'Hospital de la Santa Creu I Sant Pau.

Sr. Jordi Renom
Enginyer industrial. Director de la gestió de residus de l'agència de residus de la Generalitat de Catalunya. Exdirector gerent de l'agència metropolitana de residus de l'entitat del medi ambient.

Dr. Pere Riera
Doctor en economia. Professor titular del departament d'economia aplicada de la UAB. Expert en economia ambiental.

Dr. Joan Rieradevall
Doctor en ciències químiques, UAB. MBA (EADA), professor titular del Departament d'enginyeria química i de ciències ambientals de la UAB. Codirector del Postgrau interuniversitari en ecodiseny d'Elisava.

Sra. Marta Roca
Economista. Diplomada en intervenció ambiental, UB, i en economia de gestió ambiental. Consultora ambiental. Responsable de l'àrea de medi ambient del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Dra. Marina Romeo
Doctora en psicologia. Professora titular del departament de psicologia social, UB. Experta en comunicació i màrqueting. Vicecoordinadora del WOP-P, màster erasmus mundus i coordinadora del màster en intervenció psico-social. Membre de psico-PSAO. Grup d'investigació en psicologia social, ambiental i organitzatiu, UB.

Dra. Maria José Sarrias
Doctora en ciències biològiques. Directora de la secció de sistemes de qualificació de la direcció general de qualitat ambiental del departament de medi ambient. Generalitat de Catalunya.

Sr. Vicenç Sureda
Biòleg. Àrea d'espais naturals. Diputació de Barcelona, exdirector del servei de l'àrea de medi ambient. Diputació de Barcelona.

Sra. Josefina Tàpies.
Professora del Departament de productes naturals, biologia vegetal VI Edafologia. Facultat de Farmàcia. UB. Secretària del Institut de Recerca de l'aigua de la UB. Coordinadora del màster de l'aigua. Representant de la Facultat de Farmàcia en el POP institucional ciència i tecnologia del medi ambient

Dr. Albert Torras
Doctor en biologia. Entitat metropolitana del medi ambient. President de la Societat Catalana d'educació ambiental, SCEA.

Dr. Ricard Torres
Doctor en química. Professor departament enginyeria química, Facultat de Química, UB. Representant de la facultat de química en el POP institucional ciència i tecnologia del medi ambient

Dr. Sergi Valera.
Doctor en psicologia. Màster en intervenció ambiental (primera promoció). Professor titular del departament de psicologia social de l'O. B. Coordinador del postgrau en l'anàlisi i intervenció ambiental.

Dr. Tomeu Vidal
Doctor en psicologia. Professor titular del departament de psicologia social. Màster en intervenció ambiental. Professor del programa de doctorat espai públic i recuperació urbana de la UB. Membre del grup de recerca consolidat art, ciutat, societat. Tutor del màster.

Sra. Olga Villacampa
Psicòloga. Sòcia directora de Noema Consulting. Exdirectora d'ATI màrqueting. Experta en comunicació ambiental

Dr. Pep Visquis
Doctor en psicologia. Màster en intervenció ambiental, UB. Professor-coordinador de la UOC. Professor del programa de doctorat del departament de psicologia social de la UAB. Tutor del màster.

Sr. Frederic Ximeno
Biòleg. Exdirector general de planificació ambiental del departament de medi ambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h