La sessió sobre organitzacions saludables crea una onada d’idees per generar benestar laboral

L’acte plantejat per l’IL3-UB, conduït per la doctora María Palacín i Elena Sorribes, ha disposat un espai per a la generació de propostes i l’intercanvi de perspectives, destacant la necessitat d’apostar per accions que millorin la salut física, emocional i social de les organitzacions.

Les empreses han d'estar connectades amb l'entorn i adaptar-se als canvis i les tendències de la societat en cada moment. En l’actualitat, per atraure i fidelitzar el talent és imprescindible crear entorns laborables saludables i fomentar una cultura de benestar corporatiu, per això l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) ha organitzat la jornada 'Organitzacions saludables: com crear una cultura del benestar', a càrrec de la doctora María Palacín, professora del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, i Elena Sorribes, directora i coordinadora acadèmica, respectivament, del màster en Autolideratge i Conducció de Grups i curs expert en Avenços en Habilitats de Liderar. Aquesta sessió ha combinat una master class sobre el benestar corporatiu amb una dinàmica participativa sobre tres business cases, que han permès intercanviar idees i bones pràctiques, així com generar networking.
 

La sesión sobre organizaciones saludables crea una oleada de ideas para generar bienestar laboral


Les relacions i la salut

Les organitzacions saludables són aquelles que promouen i mantenen un estat de complet benestar físic, mental i social dels seus treballadors i que, al seu torn, tenen una alta eficàcia i rendiment laboral.

Palacín i Sorribes han explicat com la manca de relacions o les relacions negatives influeixen en la salut de les persones, argumentant així la necessitat de promoure bones relacions a l'entorn de treball per generar un impacte positiu a l'empresa. Sorribes s'ha basat en la teoria dels tres cervells —reptilià, límbic i neocòrtex— i en la relació entre ells per assenyalar que tot allò que ens passa té afectació més enllà: «No ens podem quedar només amb una visió de les persones o dels equips, sinó que cal tenir una mirada àmplia i saber que tot influeix en tot».

Palacín ha incidit en la importància de la identitat grupal, que és clau per construir com a «nosaltres», perquè genera la cooperació, la competència saludable i la sincronia, tant física com psicològica i social. «A la societat actual hem perdut l'esforç de sincronia, de comunicació, i això afecta la salut, ens fa perdre creativitat, comprensió...», ha explicat.

Les facilitadores de la sessió també han argumentat que tenir moltes relacions socials beneficia la salut, ja que «l’aïllament provoca més morts prematures que l'alcohol o les drogues o la contaminació», però, de la mateixa manera, les males relacions són una font d'estrès.

Creativitat i treball en equip

Després de la breu exposició teòrica, els participants s'han distribuït en grups per treballar conjuntament diferents business cases, un del sector salut, un altre del sector financer i un altre del sector serveis, a partir dels quals han desenvolupat una motxilla d'idees que, posteriorment, s'han compartit amb la resta dels grups.

Després de diferents dinàmiques, aquest intercanvi de visions i propostes ha desembocat en l'elecció de les millors idees per resoldre les situacions plantejades. «L'objectiu de la dinàmica era treballar de manera cooperativa, que fluïssin les idees i que us pugueu emportar a la vostra motxilla particular totes aquestes propostes», ha comentat María Palacín.

Com a punt final a la sessió, tots els participants han dibuixat de manera consensuada els valors i les competències que ha de tenir un bon líder per crear entorns laborals saludables.